Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності від 01.12.2005 № 3164-IV ЗУ Про стандарти оцінки відповідності - Закони України 2014

Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідностіСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

встановлені вимоги - вимоги, встановлені в технічних регламентах, стандартах, кодексах усталеної практики та технічних...


Статья 2. Сфера дії Закону 

Цей Закон регулює відносини, пов'язані з діяльністю у сфері стандартизації, технічного регулювання, у тому числі оцінки відповідності, з застосуванням її результатів, і поширюється на суб'єкти...


Статья 3. Законодавство України у сфері стандартизації, технічного регулювання та оцінки відповідності 

Законодавство України у сфері стандартизації, технічного регулювання, у тому числі оцінки відповідності, складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в...


Статья 4. Об'єкти стандартизації та технічного регулювання 

Об'єктами стандартизації та/або технічного регулювання є продукція, процеси та послуги, зокрема матеріали, складники, обладнання, системи, їх сумісність, правила, процедури, функції, методи чи...


Статья 5. Загальні принципи розроблення та застосування стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки відповідності 

Національні стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності розробляються у такий спосіб, щоб не створювати або не призводити до створення зайвих перешкод у торгівлі. 

...


Статья 6. Мова документів 

Національні стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності складаються українською мовою та у разі потреби мовою відповідних міжнародних або регіональних організацій. Форма...


Статья 7. Конфіденційність інформації 

Уся інформація, яка є конфіденційною або надана відповідно до положень цього Закону на конфіденційній основі, захищається в режимі комерційної таємниці. Відповідні органи не розголошують цю...


Статья 8. Пропозиції щодо проведення робіт із стандартизації 

Заінтересовані сторони надають пропозиції щодо проведення робіт із стандартизації центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації. Форма та терміни...


Статья 9. Підготовка програми робіт із стандартизації 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації, на основі пропозицій заінтересованих сторін готує програму робіт із стандартизації, до якої включаються...


Статья 10. Розроблення і повідомлення про проекти стандартів, запити щодо коментарів та включення коментарів в остаточний проект стандарту 

Національні стандарти розробляються технічними комітетами із стандартизації (технічними комітетами), а у разі їх відсутності - організаціями, що мають відповідний науково-технічний досвід у цій...


Статья 11. Прийняття національних стандартів 

Міжнародні та регіональні стандарти приймаються як національні стандарти центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації. 

У разі схвалення остаточного проекту національного...


Статья 12. Перегляд, внесення змін та скасування національних стандартів 

Центральний орган виконавчої влади з питань стандартизації координує діяльність з перевірки національних стандартів на відповідність законодавству, потребам виробників та споживачів, рівню...


Статья 13. Мета і державна політика у сфері технічного регулювання 

Метою розроблення і застосування технічних регламентів є захист життя та здоров'я людини, тварин, рослин, національної безпеки, охорони довкілля та природних ресурсів, запобігання...


Статья 14. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері технічного регулювання 

Кабінет Міністрів України: 

координує та спрямовує центральні органи виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності, в тому числі...


Статья 15. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання

{ Назва статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 } 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного...


Статья 17. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері технічного регулювання 

Центральні органи виконавчої влади, до повноважень яких законом віднесено організацію розроблення технічних регламентів, у порядку, встановленому абзацом другим статті 14 цього Закону: 

...


Статья 18. Робочі групи з розроблення технічних регламентів 

Центральні органи виконавчої влади, до повноважень яких законом віднесено організацію розроблення технічних регламентів, створюють робочі групи з представників технічних комітетів, центрального...


Статья 19. Підготовка робочої програми розроблення технічних регламентів 

Заінтересовані сторони надають пропозиції для розроблення, внесення змін або скасування технічних регламентів центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері...


Статья 20. Підготовка проекту технічного регламенту 

Відповідний центральний орган виконавчої влади разом з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації, подає робочій групі інформацію про чинність...


Статья 21. Повідомлення про проект технічного регламенту, запити щодо коментарів та внесення коментарів до остаточного проекту технічного регламенту 

Після закінчення розроблення проекту технічного регламенту відповідний центральний орган виконавчої влади публікує у своєму офіційному виданні або в засобах масової інформації повідомлення про...


Статья 22. Прийняття або відхилення технічного регламенту 

Після закінчення розроблення остаточного проекту технічного регламенту робоча група подає проект до відповідного центрального органу виконавчої влади, який погоджує його з усіма...


Статья 23. Опублікування технічних регламентів 

Прийнятий Кабінетом Міністрів України технічний регламент опубліковується в інформаційному бюлетені "Офіційний вісник України". 

Технічний регламент набирає чинності не раніше ніж через...


Статья 24. Термінова необхідність прийняття технічного регламенту 

У разі якщо обставини у сфері оборони, охорони здоров'я, національної безпеки та безпеки для життя і здоров'я людини, охорони довкілля чи природних ресурсів вимагають негайного розроблення...


Статья 25. Перегляд прийнятих технічних регламентів 

Прийняті технічні регламенти переглядаються робочою групою протягом п'ятирічного строку з дня їх опублікування в інформаційному бюлетені "Офіційний вісник України". Відповідний центральний...


Статья 26. Порядок прийняття рішення щодо еквівалентності іноземних та українських технічних регламентів 

Еквівалентність технічних регламентів України та інших держав оцінюється на основі пропозиції, поданої центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного...


Статья 27. Фінансування робіт з розроблення технічних регламентів 

Роботи з розроблення технічних регламентів фінансуються їх замовниками. 

Джерелами фінансування є: 

кошти Державного бюджету України; 

кошти, передбачені на виконання...


Статья 28. Оцінка відповідності вимогам технічних регламентів 

Оцінку відповідності вимогам технічних регламентів здійснюють призначені органи з оцінки відповідності. 

Органи з оцінки відповідності призначає центральний орган виконавчої влади з...


Статья 29. Обов'язки призначених органів з оцінки відповідності 

Призначені органи з оцінки відповідності виконують лише процедури, на виконання яких вони призначені. 

У разі якщо відповідні інструкції або рекомендації, які видаються міжнародними...


Статья 30. Визнання результатів оцінки відповідності, яка була проведена за межами України 

Документи, які підтверджують результати оцінки відповідності, оформлені за встановленою формою, що визначена національними стандартами, які видаються призначеними згідно з вимогами статті 28...


Статья 31. Оскарження процедур оцінки відповідності 

Особа, яка є заявником процедури оцінки відповідності, може оскаржити дії та рішення призначеного органу з оцінки відповідності шляхом надання скарги до апеляційної комісії, що утворюється при...


Статья 32. Декларація про відповідність та сертифікат відповідності 

Виробник продукції складає декларацію про відповідність щодо всіх уведених в обіг товарів, які є об'єктами технічних регламентів, якщо інше не передбачено технічним регламентом. 

У разі...


Статья 33. Національний знак відповідності 

Кабінет Міністрів України визначає зразок (опис) та затверджує правила застосування Національного знака відповідності ( 1599-2001-п ), що використовується для засвідчення відповідності...


Статья 34. Зобов'язання виробників і постачальників 

Виробники і постачальники повинні пропонувати та надавати лише послуги або застосовувати процеси чи вводити в обіг продукцію вітчизняного або іноземного походження, які є безпечними для життя...


Статья 36. Державний ринковий нагляд і контроль продукції 

З метою контролю за додержанням виробниками та постачальниками вимог технічних регламентів здійснюються державний ринковий нагляд і контроль продукції. 

Організація та порядок здійснення...


Статья 37. Утворення центру обробки запитів та надання повідомлень 

Центр обробки запитів та надання повідомлень стосовно стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки відповідності (далі - центр) утворюється Кабінетом Міністрів України. 


Статья 38. Основні функції центру 

Основними функціями центру є: 

надання або організація надання відповідей на запити національних та іноземних заінтересованих сторін стосовно національних стандартів, технічних...


Статья 39. Повноваження центральних органів виконавчої влади щодо надання повідомлень 

Центральні органи виконавчої влади, які розробляють стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності, повинні надавати центру копії таких документів протягом п'яти робочих днів...


Статья 40. Фінансування діяльності центру 

Діяльність центру фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України та коштів, отриманих від користувачів його послуг. 

У межах виділених бюджетних коштів фінансуються: 

...


Статья 15. Технічне регулювання у сфері господарювання 

1. У сфері господарювання застосовуються: 

технічні регламенти; 

стандарти; 

кодекси усталеної практики; 

класифікатори; 

технічні умови. 

2....


Статья 4. Об'єкти стандартизації 

Об'єктами стандартизації є продукція, процеси та послуги, зокрема матеріали, складники, обладнання, системи, їх сумісність, правила, процедури, функції, методи чи діяльність, персонал і органи,...


Статья 10. Інші суб'єкти, що займаються стандартизацією 

Центральні органи виконавчої влади та організації мають право у відповідних сферах діяльності та в межах повноважень з урахуванням своїх господарських та професійних інтересів організовувати і...


Статья 11. Нормативні документи із стандартизації і застосування стандартів 

Залежно від рівня органу, який приймає чи схвалює нормативні документи із стандартизації, вони поділяються на: 

національні стандарти, правила усталеної практики та класифікатори,...


Статья 15. Право власності на стандарти 

Право власності на національні стандарти, правила усталеної практики, класифікатори та каталоги належить державі. Від імені держави права власника на ці документи здійснює центральний орган...


Статья 16. Видання та розповсюдження стандартів 

Національні стандарти, правила усталеної практики, класифікатори та каталоги оприлюднюються, видаються та розповсюджуються центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації. 

...