Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про стандартизацію від 17.05.2001 № 2408-III ЗУ Про стандартизацію - Закони України 2014

Про стандартизаціюСтатья 1. Основні терміни та їх визначення 

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: 

стандартизація - діяльність, що полягає у встановленні положень для загального і багаторазового застосування щодо наявних чи...


Статья 2. Сфера дії Закону 

Цей Закон регулює відносини, пов'язані з діяльністю у сфері стандартизації та застосуванням її результатів, і поширюється на суб'єкти господарювання незалежно від форми власності та видів...


Статья 3. Законодавство України у сфері стандартизації 

Законодавство України у сфері стандартизації складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері. 


Статья 4. Об'єкти стандартизації 

Об'єктами стандартизації є продукція, процеси та послуги, зокрема матеріали, складники, обладнання, системи, їх сумісність, правила, процедури, функції, методи чи діяльність, персонал і...


Статья 5. Мета та основні принципи державної політики у сфері стандартизації 

Метою стандартизації в Україні є забезпечення раціонального використання природних ресурсів, відповідності об'єктів стандартизації їх функціональному призначенню, інформування споживачів про...


Статья 6. Суб'єкти стандартизації 

Суб'єктами стандартизації є: 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації; { Абзац другий статті 6 в редакції Закону N...


Статья 7. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації

{ Назва статті 7 в редакції Закону N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 } 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері...


Статья 9. Технічні комітети стандартизації 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації, створює технічні комітети, на які покладаються функції з розроблення, розгляду та погодження...


Статья 10. Інші суб'єкти, що займаються стандартизацією 

Центральні органи виконавчої влади та організації мають право у відповідних сферах діяльності та в межах повноважень з урахуванням своїх господарських та професійних інтересів організовувати і...


Статья 11. Нормативні документи із стандартизації і застосування стандартів 

Залежно від рівня органу, який приймає чи схвалює нормативні документи із стандартизації, вони поділяються на: 

національні стандарти, правила усталеної практики та класифікатори,...


Статья 14. Знак відповідності національним стандартам 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації, має право встановлювати знак відповідності продукції національним...


Статья 15. Право власності на стандарти 

Право власності на національні стандарти, правила усталеної практики, класифікатори та каталоги належить державі. Від імені держави права власника на ці документи здійснює центральний орган...


Статья 16. Видання та розповсюдження стандартів 

Національні стандарти, правила усталеної практики, класифікатори та каталоги оприлюднюються, видаються та розповсюджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування...


Статья 17. Міжнародне співробітництво у сфері стандартизації 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації, відповідно до закону представляє інтереси України в міжнародних організаціях із...


Статья 18. Джерела фінансування 

Роботи із стандартизації фінансуються замовниками цих робіт. 

Джерелами фінансування є: 

кошти Державного бюджету України; 

кошти, передбачені на...


Статья 19. Використання коштів, одержаних від реалізації стандартів 

Кошти, одержані від реалізації національних, регіональних і міжнародних стандартів, спрямовуються виключно на виконання робіт із стандартизації, розвиток науково-технічної бази. 

...