Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про статус депутатів місцевих рад від 11.07.2002 № 93-IV ЗУ Про статус депутатів місцевих рад - Закони України 2014

Про статус депутатів місцевих радСтатья 1. Законодавство про статус депутатів місцевих рад 

Статус депутата місцевої ради визначається Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим Законом та іншими законами України. 


Статья 2. Депутат місцевої ради - представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу 

1. Депутат сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради (далі - депутат місцевої ради) є представником інтересів територіальної громади села, селища, міста чи їх...


Статья 3. Депутат місцевої ради - повноважний і рівноправний член відповідної ради 

1. Депутат місцевої ради є повноважним і рівноправним членом відповідної ради - представницького органу місцевого самоврядування. 

2. Депутат місцевої ради відповідно до цього...


Статья 4. Виникнення і строк повноважень депутата місцевої ради 

1. Депутат місцевої ради набуває свої повноваження в результаті обрання його до ради відповідно до Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (...


Статья 5. Дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради 

1. Повноваження депутата місцевої ради припиняються достроково за наявності перелічених підстав, засвідчених офіційними документами, без прийняття рішення відповідної ради у разі: 

...


Статья 6. Поєднання депутатської діяльності з виконанням виробничих або службових обов'язків 

1. Депутат місцевої ради здійснює свої повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю. 

2. Депутат місцевої ради, обраний секретарем сільської, селищної, міської...


Статья 7. Несумісність статусу депутата місцевої ради з деякими посадами та видами діяльності 

1. Депутат місцевої ради, який перебуває на посаді керівника місцевого органу виконавчої влади чи на іншій посаді, на яку поширюються вимоги Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України щодо...


Статья 8. Депутатська етика 

1. Депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися таких правил...


Статья 9. Депутатське посвідчення та нагрудний знак депутата місцевої ради 

1. Після набуття депутатом місцевої ради повноважень йому видаються посвідчення і нагрудний знак. 

2. Зразки посвідчень і нагрудних знаків депутата місцевої ради, а також...


Статья 10. Обов'язки депутата місцевої ради у виборчому окрузі 

1. У виборчому окрузі депутат місцевої ради зобов'язаний: 

1) підтримувати зв'язок з виборцями, відповідною територіальною громадою, трудовими колективами і громадськими...


Статья 11. Права депутата місцевої ради у виборчому окрузі 

1. У виборчому окрузі депутат місцевої ради має право: 

1) офіційно представляти виборців свого виборчого округу та інтереси територіальної громади в місцевих органах виконавчої...


Статья 12. Розгляд депутатом місцевої ради пропозицій, заяв і скарг громадян 

1. Депутат місцевої ради розглядає пропозиції, заяви і скарги громадян, які надійшли до нього, вживає заходів до їх своєчасного, обґрунтованого вирішення; вивчає причини, які породжують скарги...


Статья 13. Депутатське звернення 

1. Депутатське звернення - викладена в письмовій формі вимога депутата місцевої ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів...


Статья 14. Право депутата місцевої ради на невідкладний прийом та на одержання необхідної інформації 

1. Депутат місцевої ради на території відповідної ради має право на невідкладний прийом посадовими особами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівниками...


Статья 15. Право депутата місцевої ради вимагати усунення порушення законності 

1. Депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу у разі виявлення порушення прав та законних інтересів громадян або інших порушень...


Статья 16. Звіти депутата місцевої ради перед виборцями та зустрічі з ними 

1. Депутат місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об'єднаннями громадян. Рада визначає...


Статья 17. Доручення виборців 

1. Виборці можуть давати своєму депутатові місцевої ради доручення на зборах під час його звітів чи зустрічей з питань, що випливають з потреб відповідного виборчого округу чи територіальної...


Статья 18. Обов'язки депутата місцевої ради у раді та її органах 

Депутат місцевої ради зобов'язаний: 

1) додержуватися Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, регламенту ради та інших...


Статья 19. Права депутата місцевої ради у раді та її органах 

1. Депутат місцевої ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів, до складу яких він входить. Депутат місцевої ради набуває права...


Статья 20. Участь депутата в сесіях місцевої ради та засіданнях її органів 

1. На сесіях місцевої ради депутати місцевої ради на основі колективного і вільного обговорення розглядають і вирішують питання, віднесені до відання відповідної ради. 

2. Депутат...


Статья 21. Депутатський запит і депутатське запитання 

1. Депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата місцевої ради до посадових осіб ради і її органів, сільського, селищного, міського голови, керівників підприємств, установ і...


Статья 22. Порядок розгляду депутатського запиту 

1. Депутатський запит може бути внесений депутатом місцевої ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до...


Статья 23. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами місцевої ради на сесіях ради 

1. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами місцевої ради на сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються радою або за її дорученням...


Статья 24. Право депутата місцевої ради порушувати питання про перевірку діяльності виконавчих органів ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, брати участь у здійсненні контролю за виконанням рішень ради 

1. Депутат місцевої ради має право порушувати в раді та її органах питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції відповідної ради, діяльності розташованих...


Статья 25. Депутатські групи 

1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати місцевих рад можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи. 

2....


Статья 26. Порядок утворення депутатських груп 

1. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів місцевої ради, які виявили бажання увійти до її складу....


Статья 27. Депутатські фракції 

1. Депутатські фракції місцевих рад формуються на партійній основі депутатами місцевих рад (крім депутатів сільських, селищних рад). { Частина перша статті 27 із змінами, внесеними згідно із...


Статья 28. Права депутатських груп, фракцій 

Депутатські групи, фракції мають право: 

1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради; 

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових...


Статья 29. Участь депутата місцевої ради в роботі інших органів місцевого самоврядування 

Депутат місцевої ради має право брати участь з правом дорадчого голосу в роботі інших органів місцевого самоврядування при розгляді ними питань та прийнятті рішень, що зачіпають інтереси...


Статья 29-1. Помічники-консультанти депутата місцевої ради 

1. Депутат місцевої ради може мати до п'яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах. 

2. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта...


Статья 30. Непорушність повноважень депутата місцевої ради. Забезпечення умов для їх здійснення 

1. Депутат місцевої ради наділений усією повнотою повноважень, передбачених цим та іншими законами України. Ніхто не може обмежити повноваження депутата місцевої ради інакше як у випадках,...


Статья 31. Особливості повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення депутату місцевої ради 

1. Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення депутату місцевої ради може бути здійснено відповідно Генеральним прокурором України, заступником Генерального прокурора...


Статья 32. Звільнення депутата місцевої ради від виробничих або службових обов'язків для виконання депутатських повноважень 

1. На час сесії чи засідання постійної комісії місцевої ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших передбачених законом випадках депутат місцевої ради звільняється від...


Статья 33. Охорона трудових та інших прав депутата місцевої ради 

1. У разі обрання депутата місцевої ради на виборну посаду у раді, на якій він працює на постійній основі, трудовий договір з ним за попереднім місцем роботи припиняється відповідно до...


Статья 33-1. Підвищення професійного рівня депутатів місцевих рад 

1. Депутат місцевої ради має право на підвищення своєї кваліфікації. 

2. Порядок організації підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад визначає відповідна рада.

(...


Статья 34. Право депутата місцевої ради на безплатний проїзд 

Депутат місцевої ради користується на території відповідної ради правом безплатного проїзду на залізничному, автомобільному і водному транспорті незалежно від форми власності, а також на всіх...


Статья 35. Надання депутату місцевої ради інформаційної та юридичної допомоги 

Відповідна рада та її виконавчі органи забезпечують депутатів місцевих рад офіційними виданнями та інформаційними матеріалами ради, організують допомогу їм з правових питань депутатської...


Статья 36. Відповідальність за невиконання вимог закону щодо забезпечення гарантій депутатської діяльності 

1. Невиконання посадовими особами вимог закону щодо забезпечення гарантій депутатської діяльності тягне за собою відповідальність згідно із законом. 

2. Публічна образа депутата...


Статья 37. Підстави для відкликання депутата місцевої ради 

1. Підставами для відкликання виборцями обраного ними депутата місцевої ради можуть бути: 

1) порушення депутатом місцевої ради положень Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів...


Статья 38. Пропозиції про відкликання депутата місцевої ради 

1. Право вносити пропозиції про відкликання депутата місцевої ради до територіальної виборчої комісії належить відповідній місцевій раді, а також зборам виборців та зборам (конференціям)...


Статья 39. Розгляд питання про відкликання депутата місцевої ради територіальною виборчою комісією 

1. Відповідна територіальна виборча комісія у п'ятиденний строк з моменту одержання протоколу зборів виборців, зборів (конференцій) об'єднань громадян, їхніх місцевих осередків з пропозицією...


Статья 40. Збирання підписів на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради 

1. Після прийняття протоколу на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради територіальна виборча комісія видає необхідну кількість підписних листів керівнику ініціативної...


Статья 40-1. Агітація "за" або "проти" відкликання депутата місцевої ради та обмеження в її проведенні 

1. Агітація "за" або "проти" відкликання депутата місцевої ради може проводитися на зборах, мітингах, у пресі, по радіо і телебаченню, у будь-який інший спосіб і будь-якими засобами, що не...


Статья 41. Призначення голосування пропозиції про відкликання депутата місцевої ради 

1. Відповідна територіальна комісія у десятиденний термін після одержання відповідного рішення ради чи складення протоколу про результати збирання підписів приймає рішення про призначення у...


Статья 42. Організація підготовки і проведення голосування пропозиції про відкликання депутата місцевої ради 

1. Підготовка і проведення голосування пропозиції про відкликання депутата місцевої ради здійснюється дільничними комісіями відповідно до Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та...


Статья 43. Бюлетень для голосування пропозиції про відкликання депутата місцевої ради 

1. Форма і текст бюлетеня для голосування пропозиції про відкликання депутата місцевої ради затверджуються відповідною територіальною виборчою комісією. Комісія забезпечує виготовлення...


Статья 44. Форми протоколів про результати голосування та списку виборців 

1. Форми протоколів дільничної та територіальної комісій про результати голосування пропозиції про відкликання депутата місцевої ради встановлюються відповідною територіальною виборчою...


Статья 45. Особливості проведення голосування пропозиції про відкликання депутата місцевої ради і встановлення його результатів 

1. Під час голосування пропозиції про відкликання депутата місцевої ради виборець залишає в бюлетені прізвище депутата, якщо він голосує за збереження його депутатських повноважень, або...


Статья 46. Оскарження рішень виборчої комісії 

Рішення, дії або бездіяльність виборчої комісії, окремих осіб, які входять до її складу, можуть бути оскаржені в порядку, встановленому статтею 22 Закону України "Про вибори депутатів місцевих...


Статья 47. Повторне порушення питання про відкликання депутата місцевої ради 

Питання про відкликання депутата місцевої ради може бути порушено повторно у порядку, встановленому цим Законом, у будь-який час. 


Статья 48. Гарантії прав депутата місцевої ради при розгляді питання про його відкликання 

1. Депутат місцевої ради має право брати участь у зборах виборців, зборах (конференціях) об'єднань громадян, засіданнях відповідної територіальної виборчої комісії та дільничних комісій, а...


Статья 49. Витрати, пов'язані з підготовкою і проведенням голосування пропозиції про відкликання депутата місцевої ради 

Витрати, пов'язані з підготовкою і проведенням голосування пропозиції про відкликання депутата місцевої ради, які здійснюються відповідно до цього Закону, провадяться за рахунок відповідного...


Статья 50. Зміна статусу або припинення повноважень депутата місцевої ради у зв'язку із змінами в адміністративно-територіальному устрої 

1. Статус депутата місцевої ради змінюється відповідно до зміни статусу ради, до якої його обрано, у зв'язку із змінами в адміністративно-територіальному устрої відповідної...