??????????? 4. Закона України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Підстави для відселення та право на самостійне переселення громадян з територій, які зазнали радіоактивного забруднення Підставами для відселення громадян з територій, які зазнали радіоактивного забруднення, є положення Концепції проживання населення на територіях України з підвищеними рівнями радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Етапи відселення визначаються Концепцією. 

Населення, яке проживає у зоні безумовного (обов'язкового) відселення, підлягає обов'язковому відселенню. 

Кожен громадянин, який проживає у зоні гарантованого добровільного відселення, має право на підставі наданої йому об'єктивної інформації про радіаційну обстановку, дози опромінення і можливі їх наслідки для здоров'я самостійно приймати рішення про дальше проживання на цій території чи відселення. 

Громадянам, які прийняли рішення про виїзд із зони гарантованого добровільного відселення, створюються умови для відселення. 

Право на самостійне переселення (до створення умов для відселення) мають громадяни, які проживають у зонах безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення, а також сім'ї, які проживають у зоні посиленого радіоекологічного контролю, у складі яких є вагітні жінки або діти до 18 років, за умови, що вони за медичними показниками, які визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, проживати в цій зоні не можуть, або у разі перевищення індивідуальної ефективної еквівалентної дози опромінення людини понад 70 мЗв (7 бер) за життя.

{ Частина п'ята статті 4 в редакції Закону N 2532-12 від 01.07.92 } 

Громадяни, які відселяються або самостійно переселяються, користуються компенсаціями, передбаченими цим Законом. 

Відселення та самостійне переселення дозволяється лише у місцевості, які не віднесені до категорій зон радіоактивно забруднених територій (стаття 2), за винятком переселення до близьких родичів. 

Порядок відселення та самостійного переселення ( 706-92-п ) визначається Кабінетом Міністрів України. 

Другие статьи закона

Статья 5. Умови реевакуації населення 

Статья 6. Якість продуктів харчування та сільськогосподарської продукції 

Статья 7. Заборона виробництва та реалізації радіоактивно забрудненої продукції і умови її використання та переробки 

Статья 8. Інформація про рівні радіоактивного забруднення 

Статья 9. Визначення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Статья 10. Визначення осіб, які належать до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

Статья 12. Встановлення причинного зв'язку між захворюванням, пов'язаним з Чорнобильською катастрофою, частковою або повною втратою працездатності громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і Чорнобильською катастрофою 

Статья 13. Обов'язок держави перед громадянами за шкоду, завдану внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Статья 14. Визначення категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, для встановлення пільг і компенсацій 

Статья 15. Підстави для визначення статусу громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи