Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про столицю України - місто-герой Київ від 15.01.1999 № 401-XIV ЗУ Про столицю України - місто-герой Київ - Закони України 2014

Про столицю України - місто-герой КиївСтатья 1. Місто Київ - столиця України 

1. Місто Київ відповідно до Конституції України є столицею України. 

2. Місто Київ як столиця України є: 

1) політичним та адміністративним центром держави; 

2) місцем...


Статья 2. Адміністративно-територіальний устрій міста Києва 

1. Систему адміністративно-територіального устрою міста Києва складають райони в місті. ( Офіційне тлумачення частини першої статті 2 див. в Рішенні Конституційного Суду N 11-рп/2001 (...


Статья 3. Символіка міста Києва, районів у місті 

1. Територіальна громада міста Києва має герб, прапор та іншу символіку. Райони в місті можуть мати власну символіку. 

2. Зміст, опис, порядок використання символіки визначаються...


Статья 4. Столичні функції міста Києва 

1. Органи місцевого самоврядування і виконавчої влади у місті Києві забезпечують в межах своїх повноважень, визначених законами України, здійснення містом таких функцій: 

1) створення...


Статья 5. Статут територіальної громади міста Києва 

З метою врахування особливостей функціонування міста Києва як столиці України, на підставі цього Закону, Київська міська рада затверджує Статут територіальної громади міста Києва, який підлягає...


Статья 6. Здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади в місті Києві 

Місцеве самоврядування у місті Києві здійснюється територіальною громадою міста як безпосередньо, так і через Київську міську раду, районні в місті ради (у разі їх утворення) та їх виконавчі...


Статья 7. Система місцевого самоврядування у місті Києві 

Система місцевого самоврядування у місті Києві включає: 

територіальну громаду міста; 

міського голову; 

міську раду; 

виконавчий орган міської ради; 

районні...


Статья 8. Основні форми здійснення місцевого самоврядування 

1. Місцеве самоврядування у місті Києві здійснюється територіальною громадою міста як безпосередньо, так і через Київську міську раду, районні в місті ради (у разі їх утворення) та їх виконавчі...


Статья 9. Представницькі органи місцевого самоврядування, порядок їх формування, повноваження 

1. У місті Києві діють представницькі органи місцевого самоврядування - Київська міська рада, районні в місті ради (у разі їх утворення), які є юридичними особами.

{ Частина перша статті...


Статья 10. Виконавчі органи місцевого самоврядування у місті Києві 

Київська міська та районні в місті ради (у разі їх утворення) мають власні виконавчі органи, які утворюються відповідно Київською міською радою, районними в місті радами (у разі їх утворення),...


Статья 10-1. Київська міська державна адміністрація 

1. Виконавчим органом Київської міської ради є Київська міська державна адміністрація, яка паралельно виконує функції державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади в...


Статья 11. Здійснення управління районами в місті Києві 

1. Питання організації управління районами в місті Києві належать до компетенції Київської міської ради і вирішуються відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ), цього та інших законів України,...


Статья 12. Президія Київської міської ради 

1. Президія Київської міської ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, які передбачається внести на розгляд ради. Рішення Президії мають...


Статья 13. Київський міський голова 

Київський міський голова обирається шляхом прямих виборів відповідно до Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 14/98-ВР ). 

...


Статья 14. Секретаріат Київської міської ради. Заступник міського голови - секретар Київської міської ради 

1. Київська міська рада утворює секретаріат ради. Секретаріат здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів,...


Статья 15. Голова, заступник голови районної в місті Києві ради 

1. У разі утворення районної в місті Києві ради голова, заступник голови районної в місті Києві ради обираються відповідною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним...


Статья 16. Перший заступник, заступники голови Київської міської державної адміністрації 

Перший заступник та заступники голови Київської міської державної адміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади, призначаються на посади та звільняються з посад Київським...


Статья 17. Додаткові повноваження Київського міського голови 

1. Крім повноважень, зазначених у статті 13 цього Закону, у зв'язку з забезпеченням здійснення містом Києвом столичних функцій Київський міський голова має такі додаткові повноваження: 

...


Статья 18. Основні принципи формування матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування 

1. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування у місті Києві є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності громади...


Статья 19. Особливості бюджету міста Києва 

1. Особливості бюджету міста Києва визначаються Бюджетним кодексом України ( 2456-17 ).

{ Частина перша статті 19 в редакції Закону N 2457-VI ( 2457-17 ) від 08.07.2010 } 

2....


Статья 20. Гарантії місцевого самоврядування, його органів і посадових осіб 

Гарантії місцевого самоврядування, його органів і посадових осіб міста Києва визначаються Конституцією ( 254к/96-ВР ) та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ). 


Статья 21. Державні гарантії виконання містом Києвом столичних функцій 

1. Держава забезпечує здійснення містом Києвом столичних функцій шляхом: 

1) виділення окремим рядком у Державному бюджеті України фінансування витрат на здійснення містом Києвом...


Статья 22. Додаткові права Київської міської ради, пов'язані зі здійсненням містом Києвом столичних функцій 

У зв'язку зі здійсненням містом Києвом функцій столиці України Київська міська рада та Київська міська державна адміністрація, кожна в межах своєї компетенції, встановленої законами України,...


Статья 23. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування та державних адміністрацій міста Києва та районів 

1. Органи і посадові особи місцевого самоврядування та державних адміністрацій міста Києва та районів несуть відповідальність за наслідки своєї діяльності (бездіяльності) в порядку,...


Статья 24. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з іншими органами, підприємствами, організаціями 

Взаємовідносини органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади міста Києва з центральними органами державної влади, представництвами іноземних держав і міжнародних організацій,...


Статья 25. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади міста Києва і Київської області 

1. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади міста Києва і Київської області будують свої взаємовідносини на договірних, компенсаційних та інших, визначених чинним...