Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про страховий фонд документації України від 22.03.2001 № 2332-III ЗУ Про страховий фонд документації України - Закони України 2014

Про страховий фонд документації УкраїниСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

державна система страхового фонду документації - організаційно-правова структура, яка здійснює державну...


Статья 2. Засади функціонування державної системи страхового фонду документації 

Функціонування державної системи страхового фонду документації грунтується на засадах: 

обов'язковості включення документації, необхідної для потреб оборони України, поставлення...


Статья 3. Правова основа функціонування державної системи страхового фонду документації 

Правовою основою функціонування державної системи страхового фонду документації є Конституція України ( 254к/96-ВР ), цей та інші закони України, акти Президента України, Кабінету Міністрів...


Статья 4. Суб'єкти державної системи страхового фонду документації 

Реалізація державної політики у сфері створення та функціонування державної системи страхового фонду документації здійснюється суб'єктами державної системи страхового фонду документації у...


Статья 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері страхового фонду документації 

Основними завданнями центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері страхового фонду документації, є: 

внесення пропозицій щодо формування державної...


Статья 7. Бази зберігання страхового фонду документації України 

Бази зберігання страхового фонду документації України забезпечують накопичення документів страхового фонду документації, їх облік, ведення та відтворення з метою оперативного забезпечення...


Статья 8. Науково-дослідні установи страхового фонду документації України 

Науково-дослідні установи страхового фонду документації України у межах своїх повноважень прогнозують та розробляють концептуальні основи і проекти державних програм розвитку державної системи...


Статья 9. Спеціальні установи страхового фонду документації України 

Спеціальні установи страхового фонду документації України здійснюють виготовлення документів страхового фонду, виробництво технічних засобів оброблення інформації та технологічного оснащення,...


Статья 10. Порядок і правила формування, ведення та використання страхового фонду документації України 

Страховий фонд документації України формується постачальниками документів, спеціальними установами страхового фонду документації, які є суб'єктами державної системи страхового фонду...


Статья 11. Формування страхового фонду документації України 

За призначенням страховий фонд документації України поділяється на: 

страховий фонд документації для організації виробництва оборонного, мобілізаційного і господарського...


Статья 12. Ведення страхового фонду документації України 

Ведення страхового фонду документації України передбачає забезпечення відповідності документів страхового фонду документації оригіналу діючої документації, їх довгострокове зберігання,...


Статья 13. Державний реєстр документів страхового фонду документації України 

Документи страхового фонду документації України заносяться до Державного реєстру документів страхового фонду документації України. Ведення Державного реєстру документів страхового фонду...


Статья 14. Контроль за формуванням та веденням страхового фонду документації України 

Контроль за додержанням законодавства України у сфері сформування та ведення страхового фонду документації України суб'єктами державної системи страхового фонду документації здійснює...


Статья 15. Використання страхового фонду документації України 

Користувачами документів страхового фонду документації України можуть бути: 

центральні органи виконавчої влади; 

органи влади Автономної Республіки...


Статья 16. Обов'язки постачальників документів 

Постачальник документів з метою формування страхового фонду документації України зобов'язаний постачати документи відповідно до вимог чинного законодавства України, державних стандартів...


Статья 17. Права постачальників документів 

Постачальник документів і їх розробник (автор) мають право на гарантію охорони прав інтелектуальної власності, державної та іншої передбаченої законом таємниці, законних прав та інтересів...


Статья 18. Обов'язки користувачів документами страхового фонду документації України 

Користувачі документами страхового фонду документації України зобов'язані додержуватися законодавства України у сфері охорони прав на інтелектуальну власність та охорони державної чи іншої...


Статья 19. Права користувачів документами страхового фонду документації України 

Користувачі документами страхового фонду документації України мають право за умов виконання вимог, передбачених статтею 18 цього Закону, одержувати і використовувати документи страхового фонду...


Статья 20. Верховна Рада України 

Верховна Рада України: 

здійснює законодавче регулювання питань створення і функціонування державної системи страхового фонду документації; 

затверджує державні...


Статья 21. Кабінет Міністрів України 

Кабінет Міністрів України: 

подає до Верховної Ради України пропозиції щодо бюджетних асигнувань для створення, функціонування та розвитку державної системи страхового фонду...


Статья 22. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади 

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади в межах своєї компетенції: 

визначають і затверджують номенклатуру виробів та продукції, переліки техногенно і екологічно...


Статья 23. Місцеві органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування 

Місцеві органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції: 

створюють обласні (регіональні) страхові...


Статья 24. Фінансування робіт з формування, ведення та використання страхового фонду документації України 

Джерелами фінансування робіт з формування, ведення та використання страхового фонду документації України є: 

кошти в межах, передбачених на ці цілі законом України про Державний...


Статья 25. Платні послуги суб'єктів державної системи страхового фонду документації 

Установи і організації, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері страхового фонду документації, надають за плату...


Статья 26. Матеріально-технічне забезпечення робіт з формування, ведення та використання страхового фонду документації України 

З метою забезпечення матеріально-технічного оснащення робіт з формування, ведення та використання страхового фонду документації України установи державної системи страхового фонду документації...


Статья 27. Міжнародне співробітництво з питань формування, ведення та використання страхового фонду документації України 

Співробітництво України з іншими державами з питань формування, ведення та використання страхового фонду документації України здійснюється в частині обміну документами страхового фонду...


Статья 28. Відповідальність за порушення законодавства України про страховий фонд документації України 

Порушення законодавства України про страховий фонд документації України тягне за собою відповідальність суб'єктів державної системи страхового фонду документації та інших юридичних і фізичних...