Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про судоустрій і статус суддів від 07.07.2010 № 2453-VI ЗУ Про судоустрій і статус суддів - Закони України 2014

Про судоустрій і статус суддівСтатья 1. Судова влада 

1. Судова влада в Україні відповідно до конституційних засад поділу влади здійснюється незалежними та безсторонніми судами, утвореними згідно із законом. 

2. Судову владу реалізовують...


Статья 2. Завдання суду 

1. Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами...


Статья 3. Судова система України 

1. Судову систему України складають суди загальної юрисдикції та суд конституційної юрисдикції. 

2. Суди загальної юрисдикції утворюють єдину систему судів. Єдиним органом конституційної...


Статья 4. Законодавство про судоустрій і статус суддів 

1. Судоустрій і статус суддів в Україні визначаються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим Законом та іншими законами України. 


Статья 5. Здійснення правосуддя 

1. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається. 

2. Особи, які...


Статья 6. Самостійність судів 

1. Суди здійснюють правосуддя самостійно. Здійснюючи правосуддя, суди є незалежними від будь-якого незаконного впливу. Суди здійснюють правосуддя на основі Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів...


Статья 7. Право на судовий захист 

1. Кожному гарантується захист його прав, свобод та законних інтересів незалежним і безстороннім судом, утвореним відповідно до закону. 

2. Для забезпечення справедливого та...


Статья 8. Право на повноважний суд 

1. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в суді, до підсудності якого вона віднесена процесуальним законом. 

2. Суддя розглядає справи, одержані згідно з порядком...


Статья 9. Рівність перед законом і судом 

1. Правосуддя в Україні здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань,...


Статья 10. Правова допомога при реалізації права на справедливий суд 

1. Кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. 

2. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. Порядок та умови надання...


Статья 11. Гласність і відкритість судового процесу 

1. Ніхто не може бути обмежений у праві на отримання в суді усної або письмової інформації про результати розгляду його судової справи. Кожен, хто не є стороною у справі, має право на вільний...


Статья 12. Мова судочинства і діловодства в судах 

1. Судочинство і діловодство в судах України провадиться державною мовою. 

2. Суди забезпечують рівність прав громадян у судовому процесі за мовною ознакою. 

3. Суди...


Статья 13. Обов'язковість судових рішень 

1. Судове рішення, яким закінчується розгляд справи в суді, ухвалюється іменем України. 

2. Судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання усіма органами...


Статья 14. Право на оскарження судового рішення 

1. Учасники судового процесу та інші особи у випадках і порядку, встановлених процесуальним законом, мають право на апеляційне та касаційне оскарження судового рішення, а також на перегляд...


Статья 15. Одноособовий та колегіальний розгляд справ 

1. Справи в судах розглядаються суддею одноособово, а у випадках, визначених процесуальним законом, - колегією суддів, а також за участю народних засідателів і присяжних. 

2. Суддя, який...


Статья 16. Символи судової влади 

1. Символами судової влади є державні символи України - Державний Герб України і Державний Прапор України. 

2. Суддя здійснює правосуддя в мантії та з нагрудним знаком. Зразки мантії та...


Статья 17. Система судів загальної юрисдикції 

1. Система судів загальної юрисдикції відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) будується за принципами територіальності, спеціалізації та інстанційності.

{ Положення частини...


Статья 18. Спеціалізація судів загальної юрисдикції 

1. Суди загальної юрисдикції спеціалізуються на розгляді цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також справ про адміністративні правопорушення. 

2. У судах...


Статья 19. Порядок утворення і ліквідації судів загальної юрисдикції 

1. Суди загальної юрисдикції утворюються і ліквідовуються Президентом України за поданням Міністра юстиції України на підставі пропозиції голови відповідного вищого спеціалізованого...


Статья 20. Порядок призначення суддів на адміністративні посади 

1. Адміністративними посадами в суді вважаються посади голови суду та заступника (заступників) голови суду. У Верховному Суді України адміністративною посадою також вважається посада Першого...


Статья 21. Види і склад місцевих судів 

1. Місцевими загальними судами є районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди. 

2. Місцевими господарськими судами є господарські суди Автономної Республіки Крим, областей,...


Статья 22. Повноваження місцевого суду 

1. Місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності. 

2. Місцеві загальні суди розглядають цивільні, кримінальні,...


Статья 23. Суддя місцевого суду 

1. Суддя місцевого суду здійснює судочинство в порядку, встановленому процесуальним законом, а також інші повноваження, визначені законом. 


Статья 24. Голова місцевого суду 

1. Голова місцевого суду: 

1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними...


Статья 25. Заступник голови місцевого суду 

1. Заступник голови місцевого суду здійснює адміністративні повноваження, визначені головою суду. 

Глава 3 Апеляційні суди 


Статья 26. Види і склад апеляційних судів 

1. У системі судів загальної юрисдикції діють апеляційні суди як суди апеляційної інстанції з розгляду цивільних і кримінальних, господарських, адміністративних справ, справ про адміністративні...


Статья 27. Повноваження апеляційного суду 

1. Апеляційний суд: 

1) розглядає справи відповідної судової юрисдикції в апеляційному порядку згідно з процесуальним законом; 

2) у випадках, передбачених процесуальним законом,...


Статья 28. Суддя апеляційного суду 

1. Суддя апеляційного суду здійснює судочинство в порядку, встановленому процесуальним законом, а також інші повноваження, визначені законом. 


Статья 29. Голова апеляційного суду 

1. Голова апеляційного суду: 

1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними...


Статья 30. Заступники голови апеляційного суду 

1. Заступники голови апеляційного суду здійснюють адміністративні повноваження, визначені головою суду. 

Глава 4 Вищі спеціалізовані суди 


Статья 31. Види і склад вищих спеціалізованих судів 

1. У системі судів загальної юрисдикції діють вищі спеціалізовані суди як суди касаційної інстанції з розгляду цивільних і кримінальних, господарських, адміністративних справ. 

2. Вищими...


Статья 32. Повноваження вищого спеціалізованого суду 

1. Вищий спеціалізований суд: 

1) розглядає справи відповідної судової юрисдикції в касаційному порядку згідно з процесуальним законом; 

2) у випадках, передбачених процесуальним...


Статья 33. Суддя вищого спеціалізованого суду 

1. Суддя вищого спеціалізованого суду здійснює судочинство в порядку, встановленому процесуальним законом, а також інші повноваження, визначені законом. 


Статья 34. Голова вищого спеціалізованого суду 

1. Голова вищого спеціалізованого суду: 

1) представляє відповідні спеціалізовані суди як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого...


Статья 35. Заступники голови вищого спеціалізованого суду 

1. Заступники голови вищого спеціалізованого суду здійснюють адміністративні повноваження, визначені головою суду. 


Статья 36. Пленум вищого спеціалізованого суду 

1. Пленум вищого спеціалізованого суду діє у складі всіх суддів вищого спеціалізованого суду для вирішення питань, пов'язаних із забезпеченням єдності судової практики у справах відповідної...


Статья 37. Науково-консультативна рада та офіційний друкований орган вищого спеціалізованого суду 

1. Науково-консультативна рада утворюється при вищому спеціалізованому суді з числа висококваліфікованих фахівців у галузі права для попереднього розгляду проектів постанов вищого...


Статья 38. Верховний Суд України - найвищий судовий орган 

1. Верховний Суд України є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції. 

2. Верховний Суд України: 

1) переглядає справи з підстав неоднакового застосування...


Статья 39. Склад Верховного Суду України 

1. До складу Верховного Суду України входять сорок вісім суддів, з числа яких обираються Голова Верховного Суду України, Перший заступник Голови Верховного Суду України та чотири заступники...


Статья 40. Суддя Верховного Суду України 

1. Суддя Верховного Суду України: 

1) бере участь у розгляді справи в порядку, встановленому процесуальним законом; 

2) бере участь у розгляді питань, що виносяться на засідання...


Статья 41. Голова Верховного Суду України 

1. Голова Верховного Суду України: 

1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними...


Статья 42. Порядок обрання Голови Верховного Суду України 

1. Голова Верховного Суду України обирається на посаду строком на п'ять років та звільняється з посади Пленумом Верховного Суду України більшістю голосів від загального складу Пленуму шляхом...


Статья 43. Порядок дострокового звільнення з посади Голови Верховного Суду України 

1. Голова Верховного Суду України може бути достроково звільнений з посади з підстав, встановлених законом. Повноваження Голови Верховного Суду України також припиняються достроково внаслідок...


Статья 44. Перший заступник Голови Верховного Суду України, заступники Голови Верховного Суду України 

1. Перший заступник Голови Верховного Суду України, заступники Голови Верховного Суду України обираються на посаду строком на п'ять років та звільняються з посади Пленумом Верховного Суду...


Статья 44-1. Судові палати Верховного Суду України 

1. Судові палати Верховного Суду України: 

1) здійснюють судочинство у справах у порядку, встановленому процесуальним законом; 

2) аналізують судову статистику та вивчають судову...


Статья 45. Пленум Верховного Суду України 

1. Пленум Верховного Суду України є колегіальним органом, повноваження якого визначаються Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та цим Законом. До складу Пленуму Верховного Суду України входять...


Статья 46. Науково-консультативна рада та офіційний друкований орган Верховного Суду України 

1. Науково-консультативна рада утворюється при Верховному Суді України з числа висококваліфікованих фахівців у галузі права для попереднього розгляду проектів постанов Пленуму Верховного Суду...


Статья 47. Незалежність судді 

1. Суддя у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання. Суддя здійснює правосуддя на основі Конституції ( 254к/96-ВР ) і...


Статья 48. Недоторканність судді 

1. Суддя є недоторканним. Суддя не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до винесення судом обвинувального вироку. 

2. Суддя, затриманий за підозрою у...


Статья 49. Відповідальність за неповагу до суду чи судді 

1. Прояв неповаги до суду чи судді з боку осіб, які є учасниками процесу або присутні в судовому засіданні, тягне за собою відповідальність, установлену законом. 


Статья 50. Посвідчення судді 

1. Судді, голови судів та їх заступники, судді у відставці, народні засідателі та присяжні мають посвідчення, зразки яких затверджуються Радою суддів України. 

2. Посвідчення судді,...


Статья 51. Статус судді 

1. Суддею є громадянин України, який відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) та цього Закону призначений чи обраний суддею, займає штатну суддівську посаду в одному з судів України і...


Статья 52. Незмінюваність судді 

1. Судді, який обіймає посаду безстроково, гарантується перебування на посаді до досягнення ним шістдесяти п'яти років, за винятком випадків звільнення судді з посади або відставки судді...


Статья 53. Вимоги щодо несумісності 

1. Перебування на посаді судді несумісне із зайняттям посади в будь-якому іншому органі державної влади, органі місцевого самоврядування та з представницьким мандатом. 

2. Суддя не має...


Статья 54. Права та обов'язки судді 

1. Права судді, пов'язані зі здійсненням правосуддя, визначаються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), процесуальним та іншими законами. 

2. Суддя має право брати участь у суддівському...


Статья 55. Присяга судді 

1. Особа, вперше призначена на посаду судді, набуває повноважень судді після складення присяги судді такого змісту: 

"Я, (ім'я та прізвище), вступаючи на посаду судді, урочисто присягаю...


Статья 56. Етика судді 

1. Питання етики суддів визначаються Кодексом суддівської етики ( n0004415-02 ), що затверджується з'їздом суддів України. 

Глава 3 Народні засідателі та присяжні 


Статья 57. Статус народного засідателя, присяжного 

1. Народним засідателем, присяжним є громадянин України, який у випадках, визначених процесуальним законом, вирішує справи у складі суду спільно із суддею (суддями), забезпечуючи згідно з...


Статья 58. Список народних засідателів 

1. До списку народних засідателів у кількості, зазначеній у поданні голови суду, включаються громадяни, які постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду,...


Статья 58-1. Список присяжних 

1. Для затвердження списку присяжних територіальне управління Державної судової адміністрації України звертається з поданням до відповідної місцевої ради, що формує і затверджує у кількості,...


Статья 59. Вимоги до народного засідателя, присяжного

{ Назва статті 59 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 } 

1. Народним засідателем, присяжним може бути громадянин України, який досяг...


Статья 60. Підстави і порядок увільнення від виконання обов'язків народного засідателя, присяжного

{ Назва статті 60 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 } 

1. Особа, яка відповідно до цього Закону не може бути включена до списку народних...


Статья 61. Залучення народних засідателів, присяжних до виконання обов'язків у суді

{ Назва статті 61 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 } 

1. Суд залучає народних засідателів до здійснення правосуддя у порядку черговості на...


Статья 62. Гарантії прав народних засідателів, присяжних

{ Назва статті 62 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 } 

1. Народним засідателям, присяжним за час виконання ними обов'язків у суді в порядку,...


Статья 64. Вимоги до кандидатів на посаду судді 

1. На посаду судді може бути рекомендований громадянин України, не молодший двадцяти п'яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менш як три роки, проживає в...


Статья 65. Добір кандидатів на посаду судді 

1. Добір кандидатів на посаду судді здійснюється з числа осіб, які відповідають вимогам, установленим Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та статтею 64 цього Закону, за результатами проходження...


Статья 66. Порядок призначення на посаду судді вперше 

1. Призначення на посаду судді вперше здійснюється виключно в порядку, визначеному цим Законом, та включає такі стадії: 

1) розміщення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на...


Статья 67. Подання кандидатом на посаду судді документів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

1. Для участі у доборі кандидатів на посаду судді особа подає: 

1) письмову заяву про участь у доборі кандидатів на посаду судді; 

2) копію паспорта громадянина України; 

...


Статья 68. Порядок проведення добору кандидатів на посаду судді 

1. Добір кандидатів на посаду судді полягає у проходженні ними анонімного тестування (іспиту) з метою виявлення рівня їх загальних теоретичних знань та проведенні щодо них спеціальної перевірки...


Статья 69. Спеціальна підготовка кандидата на посаду судді 

1. Спеціальна підготовка кандидата на посаду судді включає теоретичне та практичне навчання за денною (очною) чи заочною формою. Організація спеціальної підготовки здійснюється Національною...


Статья 70. Кваліфікаційний іспит 

1. Кваліфікаційний іспит є атестуванням особи, яка пройшла спеціальну підготовку і виявила бажання бути рекомендованою для призначення на посаду судді. 

2. Кваліфікаційний іспит полягає...


Статья 71. Проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді 

1. Для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді Вища кваліфікаційна комісія суддів України розміщує відповідну інформацію на своєму офіційному веб-порталі та публікує таке...


Статья 72. Призначення на посаду судді 

1. Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України на підставі та в межах подання Вищої ради юстиції, без перевірки додержання встановлених цим Законом вимог до кандидатів на...


Статья 73. Переведення судді до іншого суду в межах п'ятирічного строку 

1. Суддя у межах п'ятирічного строку може бути переведений на роботу на посаді судді до іншого місцевого суду за його письмовою заявою до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про...


Статья 74. Порядок обрання на посаду судді безстроково 

1. Порядок обрання на посаду судді безстроково встановлюється цим Законом та Регламентом Верховної Ради України ( 1861-17 ). 

2. Суддя, строк повноважень якого закінчився, за його заявою...


Статья 75. Звернення кандидата на посаду судді безстроково до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

1. Кандидат на посаду судді безстроково не пізніше ніж за шість місяців до закінчення строку перебування на посаді судді звертається до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України із заявою...


Статья 76. Порядок розгляду Вищою кваліфікаційною комісією суддів України питання про обрання кандидата на посаду судді безстроково 

1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомляє про підготовку матеріалів щодо кандидата на посаду судді безстроково на своєму офіційному веб-порталі та в офіційних засобах масової...


Статья 77. Прийняття рішення про рекомендування чи відмову у рекомендуванні кандидата для обрання на посаду судді безстроково 

1. Рішення про рекомендування чи відмову у рекомендуванні кандидата для обрання на посаду судді безстроково приймається у присутності кандидата в порядку, встановленому Регламентом Вищої...


Статья 78. Подання про обрання кандидата на посаду судді безстроково 

1. Подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та прийняте нею рішення про рекомендування кандидата для обрання на посаду судді безстроково направляється до Верховної Ради України не...


Статья 79. Розгляд питання та прийняття Верховною Радою України рішення про обрання кандидата на посаду судді безстроково 

1. Порядок розгляду питання та прийняття Верховною Радою України рішення про обрання кандидата на посаду судді безстроково встановлюється цим Законом та Регламентом Верховної Ради України (...


Статья 80. Переведення судді, обраного безстроково, до іншого суду 

1. Переведення судді, обраного безстроково, з одного суду до іншого суду того самого рівня і спеціалізації здійснюється Президентом України за письмовою заявою судді. До заяви додається довідка...


Статья 81. Статус і структура Національної школи суддів України 

1. Національна школа суддів України є державною установою зі спеціальним статусом, що забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів для судової системи та здійснює науково-дослідну...


Статья 82. Завдання Національної школи суддів України 

1. Національна школа суддів України здійснює: 

1) організацію спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді; { Пункт 1 частини першої статті 82 в редакції Закону N 2982-VI ( 2982-17...


Статья 83. Підстави дисциплінарної відповідальності судді 

1. Суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з таких підстав: 

1) істотні порушення норм процесуального права при здійсненні...


Статья 84. Дисциплінарне провадження щодо судді 

1. Дисциплінарне провадження - це процедура розгляду органом, визначеним законом, звернення, в якому містяться відомості про порушення суддею вимог щодо його статусу, посадових обов'язків чи...


Статья 85. Органи, що здійснюють дисциплінарне провадження щодо судді 

1. Дисциплінарне провадження щодо судді здійснюють: 

1) Вища кваліфікаційна комісія суддів України - щодо суддів місцевих та апеляційних судів; 

2) Вища рада юстиції - щодо суддів...


Статья 86. Порядок здійснення дисциплінарного провадження щодо судді 

1. Дисциплінарне провадження щодо судді передбачає здійснення перевірки даних про наявність підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, відкриття дисциплінарної справи, її...


Статья 87. Рішення у дисциплінарній справі стосовно судді 

1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України обговорює результати розгляду дисциплінарної справи за відсутності судді, стосовно якого розглядалася справа, і запрошених осіб. Рішення у...


Статья 88. Дисциплінарне стягнення стосовно судді та порядок його зняття 

1. До суддів може застосовуватися дисциплінарне стягнення у виді догани. 

2. Інформація про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності оприлюднюється на офіційному веб-порталі...


Статья 89. Оскарження рішення у дисциплінарній справі стосовно судді 

1. Суддя місцевого чи апеляційного суду може оскаржити рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про притягнення його до дисциплінарної відповідальності до Вищої ради юстиції або...


Статья 90. Статус Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України є постійно діючим органом у системі судоустрою України. 

2. Вища кваліфікаційна комісія суддів України є юридичною особою, має печатку із...


Статья 91. Повноваження Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України: 

1) веде облік даних про кількість посад судді у судах загальної юрисдикції, в тому числі вакантних; 

2) веде облік даних про...


Статья 92. Склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України діє у складі одинадцяти членів, які є громадянами України, мають вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не менше двадцяти років. До...


Статья 93. Порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

1. Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з числа суддів призначаються з'їздом суддів України відкритим або таємним голосуванням. З'їзд суддів може обрати більше ніж шість суддів на...


Статья 93-1. Припинення повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

1. Повноваження члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України припиняються у разі: 

1) закінчення строку, на який його призначено; 

2) подання ним заяви про припинення...


Статья 94. Організація роботи та засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України обирає зі свого складу відкритим або таємним голосуванням голову Комісії, одного заступника голови, секретаря Комісії. Обраним вважається кандидат,...


Статья 95. Права члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

1. Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України має право: 

1) знайомитися з матеріалами, поданими на розгляд Комісії, брати участь у їх дослідженні та перевірці; 

2)...


Статья 96. Відвід члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

1. Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не має права проводити перевірку щодо наявності підстав для притягнення судді місцевого, апеляційного суду до дисциплінарної...


Статья 97. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

1. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України приймається більшістю від її загального складу. Голосування проводиться за відсутності особи, щодо якої вирішується питання, і запрошених...


Статья 98. Забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

1. Для організаційного забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України створюється секретаріат. 

2. З метою здійснення членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів...


Статья 99. Служба дисциплінарних інспекторів 

1. Дисциплінарні інспектори за дорученням члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України попередньо аналізують заяви та повідомлення про неправомірні дії суддів з метою виявлення підстав...


Статья 100. Загальні умови звільнення судді з посади 

1. Суддя суду загальної юрисдикції звільняється з посади органом, який його обрав або призначив, виключно з підстав, передбачених частиною п'ятою статті 126 Конституції України ( 254к/96-ВР ),...


Статья 101. Звільнення судді з посади у разі закінчення строку, на який його призначено 

1. Вища рада юстиції вносить подання Президентові України про звільнення судді з посади в разі закінчення строку, на який його призначено, якщо: 

1) суддя за повідомленням Вищої...


Статья 102. Звільнення судді з посади за віком 

1. Суддя звільняється з посади за віком з наступного дня після досягнення ним шістдесяти п'яти років. 

2. Вища кваліфікаційна комісія суддів України не пізніш як за місяць до дня,...


Статья 103. Звільнення судді з посади за станом здоров'я 

1. Суддя звільняється з посади у разі неможливості здійснювати повноваження за станом здоров'я за наявності медичного висновку, що надається медичною комісією, утвореною спеціально...


Статья 104. Звільнення судді з посади у разі порушення ним вимог щодо несумісності 

1. Суддя звільняється з посади у разі порушення ним вимог щодо несумісності за поданням Вищої ради юстиції, яке вноситься до органу, який обрав або призначив суддю, в порядку, встановленому...


Статья 105. Звільнення судді з посади у разі порушення ним присяги 

1. Відповідно до пункту 5 частини п'ятої статті 126 Конституції України ( 254к/96-ВР ) суддя звільняється з посади у зв'язку з порушенням ним присяги судді. 

2. Факти, які свідчать про...


Статья 106. Звільнення судді з посади у разі набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього 

1. Суд, який ухвалив обвинувальний вирок щодо судді, негайно повідомляє про це Вищу кваліфікаційну комісію суддів України. 

2. У разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду...


Статья 107. Звільнення судді з посади у разі припинення його громадянства 

1. Суддя звільняється з посади за поданням Вищої ради юстиції у разі припинення його громадянства відповідно до Закону України "Про громадянство України" ( 2235-14 ). 

2. Суддя з моменту...


Статья 108. Звільнення судді з посади у разі визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим 

1. Суд, який ухвалив рішення про визнання судді безвісно відсутнім або оголосив його померлим, негайно повідомляє про це Вищу кваліфікаційну комісію суддів України. У разі набрання таким...


Статья 109. Звільнення судді з посади за його заявою про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням 

1. Суддя, який має стаж роботи на посаді судді не менше двадцяти років, що визначається статтею 131 цього Закону, має право подати заяву про відставку. 

2. Суддя має право у будь-який...


Статья 110. Вимоги до подання про звільнення судді з посади 

1. У поданні Вищої ради юстиції про звільнення судді з посади зазначаються: 

1) дата внесення подання; 

2) прізвище, ім'я та по батькові судді; 

3) рік народження...


Статья 111. Розгляд питання та прийняття Верховною Радою України рішення про звільнення з посади судді, обраного безстроково 

1. Порядок розгляду питання та прийняття Верховною Радою України рішення про звільнення з посади судді, обраного безстроково, встановлюється цим Законом та Регламентом Верховної Ради України (...


Статья 112. Припинення повноважень судді 

1. Повноваження судді припиняються у разі його смерті. 

2. Про наявність підстави для припинення повноважень судді голова суду, в якому суддя обіймав посаду, повідомляє Вищу...


Статья 113. Завдання суддівського самоврядування 

1. Для вирішення питань внутрішньої діяльності судів в Україні діє суддівське самоврядування - самостійне колективне вирішення зазначених питань суддями. 

2. Суддівське самоврядування є...


Статья 114. Організаційні форми суддівського самоврядування 

1. Організаційними формами суддівського самоврядування є збори суддів, ради суддів, конференції суддів, з'їзд суддів України. 

2. Суддівське самоврядування в Україні здійснюється...


Статья 115. Збори суддів 

1. Збори суддів - це зібрання суддів відповідного суду, на якому вони обговорюють питання внутрішньої діяльності цього суду та приймають колективні рішення з обговорюваних питань. 

2....


Статья 116. Збори суддів Верховного Суду України та збори суддів вищого спеціалізованого суду 

1. Збори суддів Верховного Суду України, збори суддів вищого спеціалізованого суду скликаються за пропозицією голови відповідного суду або на вимогу не менш як третини від загальної кількості...


Статья 117. Виконання рішень зборів суддів 

1. Виконання рішень зборів суддів за дорученням зборів покладається на голову відповідного суду або його заступника. 


Статья 118. Конференції суддів 

1. Конференція суддів - це зібрання суддів (делегатів) відповідних судів, на якому вони обговорюють питання діяльності цих судів та приймають колективні рішення з обговорюваних питань. 

...


Статья 119. Види конференцій суддів та порядок їх формування 

1. У системі судоустрою діють відповідно до системи судів конференція суддів загальних судів, конференція суддів господарських судів та конференція суддів адміністративних судів. 

2. До...


Статья 120. Порядок скликання конференцій суддів 

1. Конференція суддів скликається не рідше одного разу на рік за ініціативою відповідної ради суддів. Конференція суддів може бути скликана також за пропозицією не менш як однієї третини від...


Статья 121. Порядок проведення конференції суддів 

1. Конференція суддів вважається повноважною, якщо в її роботі беруть участь не менш як дві третини від складу делегатів відповідних судів. На конференції можуть бути присутні також запрошені...


Статья 122. Ради суддів 

1. У період між конференціями суддів функції суддівського самоврядування виконує відповідна рада суддів. 

2. У системі судоустрою утворюються і діють відповідно до системи судів рада...


Статья 123. З'їзд суддів України 

1. Найвищим органом суддівського самоврядування є з'їзд суддів України. 

2. З'їзд суддів України: 

1) заслуховує звіти Ради суддів України та рад суддів про виконання завдань...


Статья 124. Порядок скликання з'їзду суддів України 

1. Черговий з'їзд суддів України скликається Радою суддів України один раз на два роки. Позачерговий з'їзд суддів України може бути скликаний за рішенням Ради суддів України або конференції...


Статья 125. Обрання делегатів на з'їзд суддів України 

1. Делегати на з'їзд суддів України обираються конференцією суддів загальних судів, конференцією суддів господарських судів, конференцією суддів адміністративних судів за принципом рівного...


Статья 126. Порядок проведення з'їзду суддів України 

1. З'їзд суддів України є повноважним за умовами присутності на ньому не менш як двох третин від загальної кількості обраних делегатів. 

2. З'їзд суддів України відкриває голова...


Статья 127. Рада суддів України 

1. У період між з'їздами суддів України вищим органом суддівського самоврядування є Рада суддів України. 

2. Рада суддів України обирається з'їздом суддів України у складі одинадцяти...


Статья 128. Забезпечення діяльності органів суддівського самоврядування 

1. Забезпечення роботи з'їзду суддів України, діяльності Ради суддів України, конференцій суддів та рад суддів здійснюється Державною судовою адміністрацією України та її територіальними...


Статья 129. Суддівська винагорода

{ Стаття 129 вводиться в дію з 1 січня 2012 року - див. абзац шостий пункту 1 розділу XII "Прикінцеві положення" цього Закону } 

1. Суддівська винагорода регулюється цим Законом, Законом...


Статья 130. Відпустка

{ Стаття 130 вводиться в дію з 1 січня 2012 року щодо суддівської винагороди та допомоги на оздоровлення - див. абзац шостий пункту 1 розділу XII "Прикінцеві положення" цього Закону } 

...


Статья 131. Стаж роботи судді 

1. До стажу роботи на посаді судді зараховується робота на посаді: 

1) судді судів України, арбітра (судді) арбітражних судів України, державного арбітра колишнього Державного арбітражу...


Статья 132. Забезпечення житлових умов судді 

1. Після призначення на посаду суддя Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищого спеціалізованого суду, апеляційного, місцевого суду, який потребує поліпшення житлових умов,...


Статья 133. Забезпечення потреб судді, пов'язаних з його діяльністю 

1. Суддя забезпечується за рахунок коштів Державного бюджету України мантією та нагрудним знаком. 

2. Суддя забезпечується окремим кабінетом, робочим місцем та необхідними для роботи...


Статья 134. Державний захист суддів та членів їхніх сімей 

1. Судді, члени їхніх сімей та їх майно перебувають під особливим захистом держави. Органи внутрішніх справ зобов'язані вживати необхідних заходів для забезпечення безпеки судді, членів його...


Статья 135. Соціальне страхування судді 

1. Життя і здоров'я суддів підлягають обов'язковому державному страхуванню за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань...


Статья 136. Вихідна допомога судді у зв'язку з відставкою 

1. Судді, який вийшов у відставку, виплачується вихідна допомога у розмірі 10 місячних заробітних плат за останньою посадою.

{ Частина перша статті 136 із змінами, внесеними згідно із...


Статья 137. Медичне обслуговування та санаторно-курортне лікування суддів та членів їхніх сімей 

1. Суддя та члени його сім'ї мають право на безоплатне медичне обслуговування у державних закладах охорони здоров'я. Члени сім'ї судді можуть обслуговуватися в тих медичних закладах, де...


Статья 138. Пенсія або щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці 

{ Назва статті 138 в редакції Закону N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 } 

1. Судді, який вийшов у відставку, після досягнення чоловіками віку 62 роки, жінками - пенсійного віку,...


Статья 139. Припинення відставки судді 

1. Відставка судді припиняється у разі: 

1) повторного обрання на посаду судді; 

2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення умисного злочину; 

...


Статья 140. Особливості забезпечення функціонування судової влади 

1. Фінансування та належні умови функціонування судів і діяльності суддів забезпечуються державою відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ). 

2. Забезпечення функціонування...


Статья 141. Система забезпечення функціонування судової влади 

1. В Україні діє єдина система забезпечення функціонування судової влади - судів загальної юрисдикції та Конституційного Суду України. 

2. Судові органи, інші органи державної влади...


Статья 142. Засади фінансування судів 

1. Фінансування всіх судів в Україні здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. 

Бюджетні призначення на утримання судів належать до захищених статей видатків Державного...


Статья 143. Порядок фінансування судів 

1. Суди загальної юрисдикції фінансуються згідно з кошторисами і щомісячними розписами видатків, затвердженими відповідно до вимог цього Закону, у межах річної суми видатків, передбачених...


Статья 144. Матеріальне, побутове забезпечення та соціальний захист працівників судової системи 

1. Розмір заробітної плати працівників апаратів судів, Державної судової адміністрації України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України, їхнє побутове...


Статья 145. Статус Державної судової адміністрації України 

1. Державна судова адміністрація України здійснює організаційне забезпечення діяльності органів судової влади у межах повноважень, установлених законом. 

2. Державна судова адміністрація...


Статья 146. Повноваження Державної судової адміністрації України 

1. Державна судова адміністрація України: 

1) представляє суди у відносинах із Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою України під час підготовки проекту закону про Державний...


Статья 147. Голова Державної судової адміністрації України 

1. Державну судову адміністрацію України очолює Голова Державної судової адміністрації України. 

2. Голова Державної судової адміністрації України призначається на посаду і звільняється...


Статья 148. Територіальні управління Державної судової адміністрації України 

1. Територіальні управління Державної судової адміністрації України є територіальними органами Державної судової адміністрації України. 

2. Територіальне управління Державної судової...


Статья 149. Апарат суду 

1. Організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат, який очолює керівник апарату. 

2. Керівник апарату суду несе персональну відповідальність за належне організаційне...


Статья 150. Особливості апаратів Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів 

1. Організаційне забезпечення діяльності Верховного Суду України, вищого спеціалізованого суду здійснюється апаратом відповідного суду. 

2. Положення про апарат, структура і штатний...


Статья 151. Помічники суддів судів загальної юрисдикції 

1. Кожний суддя суду загальної юрисдикції може мати помічника, правовий статус і умови діяльності якого визначаються цим Законом та положенням про помічника судді ( vr014414-11 ), що...


Статья 152. Бібліотека суду 

1. Для забезпечення судів нормативно-правовими актами, спеціальною науковою літературою, матеріалами судової практики в кожному суді створюється бібліотека суду. Фонди бібліотеки формують...


Статья 153. Служба судових розпорядників 

1. У кожному суді діє служба судових розпорядників. Судові розпорядники забезпечують додержання особами, які перебувають у суді, встановлених правил, виконання ними розпоряджень головуючого в...


Статья 154. Забезпечення охорони та підтримання громадського порядку в судах 

1. Підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорону приміщень суду, органів суддівської системи, виконання функцій щодо державного захисту суддів,...


Статья 188-35. Невиконання законних вимог Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо надання інформації 

Невиконання законних вимог Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо надання інформації, копій документів, а також порушення...


Статья 221-1. Місцеві господарські та адміністративні суди, апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди та Верховний Суд України 

Місцеві господарські та адміністративні суди, апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди та Верховний Суд України розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 185-3...


Статья 2-1. Автоматизована система документообігу суду 

У господарських судах функціонує автоматизована система документообігу, що забезпечує: 

1) об'єктивний та неупереджений розподіл справ між суддями з додержанням принципів черговості та...


Статья 38. Витребування доказів 

Сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів. 

У клопотанні повинно бути зазначено: 

1)...


Статья 82-1. Таємниця нарадчої кімнати 

Під час ухвалення судового рішення ніхто не має права перебувати в нарадчій кімнаті, крім складу суду, який розглядає справу. 

Під час перебування в нарадчій кімнаті суддя не має права...


Статья 85. Оголошення рішення та набрання ним законної сили 

Прийняте рішення оголошується господарським судом у судовому засіданні після закінчення розгляду справи. 

У разі проголошення у судовому засіданні тільки вступної та резолютивної частин...


Статья 93. Строк подання апеляційної скарги 

Апеляційна скарга подається на рішення місцевого господарського суду протягом десяти днів, а на ухвалу місцевого господарського суду - протягом п'яти днів з дня їх оголошення місцевим...


Статья 102. Строк розгляду апеляційної скарги 

Апеляційна скарга на рішення місцевого господарського суду розглядається у двомісячний строк з дня постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до провадження. 

Апеляційна...


Статья 109. Порядок подання касаційної скарги 

Касаційна скарга подається до Вищого господарського суду України через апеляційний господарський суд, який прийняв оскаржуване рішення чи постанову. 

Апеляційний господарський суд...


Статья 111-8. Строк розгляду касаційної скарги 

Касаційна скарга у випадках, передбачених пунктом 1 частини першої статті 107 цього Кодексу, розглядається протягом одного місяця, а у випадках, передбачених пунктом другим частини першої...


Статья 111-14. Перегляд судових рішень Верховним Судом України 

Верховний Суд України переглядає рішення господарських судів виключно на підставі і в порядку, встановлених цим Кодексом. 


Статья 111-15. Право на звернення про перегляд судових рішень господарських судів 

Сторони у справі та Генеральний прокурор України мають право подати заяву про перегляд судових рішень господарських судів після їх перегляду в касаційному порядку. 

Заява про перегляд...


Статья 111-16. Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів 

Заява про перегляд судових рішень господарських судів може бути подана виключно на таких підставах: 

1) неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих...


Статья 111-17. Строк подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів 

Заява про перегляд судових рішень господарських судів подається протягом одного місяця з дня ухвалення судового рішення господарського суду, щодо якого подано заяву про перегляд судових рішень...


Статья 111-19. Порядок подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів 

Заява про перегляд судових рішень господарських судів подається до Верховного Суду України через Вищий господарський суд України. До заяви повинні бути додані: 

1) копії заяви відповідно...


Статья 111-20. Перевірка Вищим господарським судом України відповідності заяви про перегляд судових рішень господарських судів вимогам цього Кодексу 

Заява про перегляд судового рішення господарського суду, яка надійшла до Вищого господарського суду України, реєструється у день її надходження та не пізніше наступного дня передається...


Статья 111-21. Допуск Вищим господарським судом України справи до провадження 

Вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією у складі п'яти суддів Вищого господарського суду України, яка формується без участі суддів, що прийняли рішення, яке...


Статья 111-22. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України 

Ухвала про допуск справи до провадження разом із заявою про перегляд судового рішення та доданими до неї документами реєструється у Верховному Суді України в день її надходження та не пізніше...


Статья 111-23. Порядок розгляду справи Верховним Судом України 

Справа розглядається Верховним Судом України на його засіданні. 

Засідання Верховного Суду України є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів складу...


Статья 111-24. Повноваження Верховного Суду України 

За наслідками розгляду справи більшістю голосів від складу суду приймається одна з таких постанов: 

1) про повне або часткове задоволення заяви; 

2) про відмову в задоволенні...


Статья 111-25. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви 

Суд задовольняє заяву у випадку наявності однієї з підстав, передбачених статтею 111-16 цього Кодексу. 

У разі якщо суд установить, що судове рішення у справі, яка переглядається, є...


Статья 111-26. Постанова Верховного Суду України про відмову в задоволенні заяви 

Верховний Суд України відмовляє в задоволенні заяви, якщо обставини, що стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися. 

Постанова про відмову в задоволенні заяви має бути...


Статья 111-27. Повідомлення про ухвалення рішення та його виготовлення 

Постанова Верховного Суду України має бути виготовлена та направлена особам, які беруть участь у справі, не пізніше п'яти днів з дня закінчення розгляду справи. 


Статья 111-28. Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України 

Рішення Верховного Суду України, прийняте за наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих...


Статья 113. Порядок і строк подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами 

Судове рішення господарського суду може бути переглянуто за нововиявленими обставинами за заявою сторони, прокурора, третіх осіб, поданою протягом одного місяця з дня встановлення обставин, що...


Статья 382. Невиконання судового рішення 

1. Умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню - 

карається штрафом від п'ятисот до однієї тисячі...


Статья 11-1. Автоматизована система документообігу суду 

1. У суді функціонує автоматизована система документообігу суду, що забезпечує: 

1) об'єктивний та неупереджений розподіл справ між суддями з додержанням принципів черговості та рівної...


Статья 96. Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ 

1. Судовий наказ може бути видано, у разі якщо: 

1) заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати; 

2) заявлено вимогу про...


Статья 99. Судовий збір за подання заяви про видачу судового наказу 

1. За подання заяви про видачу судового наказу сплачується судовий збір у розмірі п'ятдесяти відсотків ставки, що визначається з оспорюваної суми в разі звернення в суд з позовом у порядку...


Статья 100. Підстави для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу чи її повернення 

1. Суддя повертає заяву про видачу судового наказу, у разі якщо: 

1) заявник у встановлений судом строк не усунув недоліки заяви про видачу судового наказу; 

2) до моменту...


Статья 103. Зміст судового наказу 

1. У судовому наказі зазначаються: 

1) дата видачі наказу; 

2) найменування суду, прізвище та ініціали судді, який видав судовий наказ; 

3) ім'я (найменування) стягувача і...


Статья 104. Надіслання боржникові копії судового наказу 

1. Після видачі судового наказу суд не пізніше наступного дня надсилає його копію боржникові рекомендованим листом із повідомленням. 

2. Одночасно з копією судового наказу боржникові...


Статья 105. Форма і зміст заяви про скасування судового наказу та строки її подання 

1. Боржник має право протягом десяти днів з дня отримання копії судового наказу та доданих до неї документів подати заяву про його скасування. Заява про скасування судового наказу може також...


Статья 105-1. Розгляд заяви про скасування судового наказу 

1. Заява про скасування судового наказу реєструється у день її надходження до суду в порядку, встановленому частиною третьою статті 11-1 цього Кодексу, та не пізніше наступного дня передається...


Статья 106. Набрання судовим наказом законної сили та видача його стягувачеві 

1. У разі ненадходження від боржника заяви про скасування судового наказу протягом трьох днів після закінчення строку на її подання судовий наказ набирає законної сили і суд видає його...


Статья 110. Підсудність справ за вибором позивача 

1. Позови про стягнення аліментів, про визнання батьківства відповідача, позови, що виникають з трудових правовідносин, можуть пред'являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи...


Статья 118. Пред'явлення позову 

1. Позов пред'являється шляхом подання позовної заяви до суду першої інстанції, де вона реєструється, з дотриманням порядку, встановленого частинами другою і третьою статті 11-1 цього Кодексу,...


Статья 131. Подання доказів 

1. Сторони зобов'язані подати свої докази суду до або під час попереднього судового засідання у справі, а якщо попереднє судове засідання у справі не проводиться, - до початку розгляду справи...


Статья 295. Форма і зміст апеляційної скарги 

1. Апеляційна скарга подається у письмовій формі. 

2. В апеляційній скарзі мають бути зазначені: 

1) найменування суду, до якого подається скарга; 

2) ім'я (найменування)...


Статья 296. Порядок подання апеляційної скарги"; 

у частині першій слова "заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга подаються" замінити словами "апеляційна скарга подається"; 

перше речення частини другої викласти в такій...


Статья 298. Надіслання копій апеляційної скарги та доданих до неї матеріалів особам, які беруть участь у справі"; 

у частині першій слова "заяви про апеляційне оскарження" виключити, а слово "них" замінити словом "неї"; 

68) у частині другій статті 302 слова "п'ятнадцяти днів" замінити словами "семи...


Статья 303-1. Строк розгляду апеляційної скарги 

1. Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції має бути розглянута протягом двох місяців з дня постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до розгляду, а апеляційна скарга на...


Статья 304-1. Особливості розгляду в апеляційному порядку окремих категорій справ 

1. Розгляд апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції, прийняте за результатами розгляду справ, передбачених пунктом 2 частини першої статті 15 цього Кодексу, здійснюється апеляційним...


Статья 309-1. Підстави для скасування судового наказу 

1. Судовий наказ підлягає скасуванню в апеляційному порядку, якщо апеляційний суд встановить відсутність між стягувачем та боржником спірних правовідносин, на основі яких була заявлена вимога,...


Статья 311. Підстави для скасування ухвали суду, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції 

1. Підставами для скасування ухвали суду, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції є: 

1) неповне з'ясування...


Статья 330-1. Строки розгляду касаційної скарги 

1. Касаційна скарга на рішення, передбачені пунктом 1 частини першої статті 324 цього Кодексу, має бути розглянута протягом одного місяця, а на ухвали, передбачені пунктом 2 частини першої...


Статья 353. Перегляд судових рішень Верховним Судом України 

1. Верховний Суд України переглядає судові рішення у цивільних справах виключно з підстав і в порядку, встановлених цим Кодексом. 


Статья 354. Право на звернення про перегляд судових рішень 

1. Сторони та інші особи, які брали участь у справі, мають право подати заяву про перегляд судових рішень у цивільних справах після їх перегляду в касаційному порядку. 

2. Заява про...


Статья 355. Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень 

1. Заява про перегляд судових рішень у цивільних справах може бути подана виключно з підстав: 

1) неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм...


Статья 356. Строк подання заяви про перегляд судових рішень 

1. Заява про перегляд судових рішень подається протягом одного місяця з дня ухвалення судового рішення, щодо якого подано заяву про перегляд, або з дня ухвалення судового рішення, на яке...


Статья 357. Вимоги до заяви про перегляд судових рішень 

1. Заява про перегляд судових рішень подається у письмовій формі. 

2. У заяві про перегляд судових рішень зазначаються: 

1) найменування суду, до якого подається заява; 

2)...


Статья 358. Порядок подання заяви про перегляд судових рішень 

1. Заява про перегляд судових рішень подається до Верховного Суду України через Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. До заяви додаються: 

1) копії...


Статья 359. Перевірка відповідності заяви вимогам цього Кодексу Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

1. Заява про перегляд судового рішення, яка надійшла до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, реєструється у день її надходження та не пізніше...


Статья 360. Допуск Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ справи до провадження 

1. Вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією у складі п'яти суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, яка формується...


Статья 360-1. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України 

1. Ухвала про допуск справи до провадження разом із заявою про перегляд судового рішення та доданими до неї документами реєструється у день її надходження, але не пізніше наступного дня...


Статья 360-2. Порядок розгляду справи Верховним Судом України 

1. Справа розглядається Верховним Судом України на його засіданні. 

2. Засідання Верховного Суду України є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від...


Статья 360-3. Повноваження Верховного Суду України 

1. За наслідками розгляду справи більшістю голосів від складу суду приймається одна з таких постанов: 

1) про повне або часткове задоволення заяви; 

2) про відмову в задоволенні...


Статья 360-4. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви 

1. Суд задовольняє заяву у разі наявності однієї з підстав, передбачених статтею 355 цього Кодексу. 

2. Якщо суд установить, що судове рішення у справі, яка переглядається, є незаконним,...


Статья 360-5. Постанова Верховного Суду України про відмову в задоволенні заяви 

1. Верховний Суд України відмовляє в задоволенні заяви, якщо обставини, які стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися. 

2. Постанова про відмову в задоволенні заяви має бути...


Статья 360-6. Повідомлення про ухвалення рішення та його виготовлення 

1. Постанова Верховного Суду України повинна бути виготовлена та направлена особам, які беруть участь у справі, не пізніше п'яти днів з дня закінчення розгляду справи. 


Статья 360-7. Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України 

1. Рішення Верховного Суду України, прийняте за наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих...


Статья 38. Виклик шляхом надсилання тексту повістки електронною поштою, факсимільним повідомленням (факсом, телефаксом), телефонограмою 

1. Суб'єкту владних повноважень текст повістки надсилається електронною поштою (факсимільним повідомленням) на адресу електронної пошти або на номер факсу (телефаксу), які містяться у Єдиній...


Статья 39. Виклик відповідача, третіх осіб, свідків, місце проживання (перебування) яких невідоме 

1. Якщо зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) відповідача, третіх осіб, свідків невідоме, суд може здійснити їх виклик через засоби масової інформації за...


Статья 46-1. Зауваження до протоколу 

1. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися з протоколом окремої процесуальної дії і протягом трьох днів після підписання протоколу подавати свої письмові...


Статья 104. Пред'явлення адміністративного позову 

1. Позов пред'являється шляхом подання позовної заяви до суду першої інстанції"; 

36) у статті 105: 

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту: 

"2....


Статья 127. Встановлення осіб, які прибули у судове засідання, оголошення складу суду і роз'яснення права відводу"; 

доповнити новою частиною першою такого змісту: 

"1. Суд встановлює особи тих, хто прибув у судове засідання, а також перевіряє повноваження посадових і службових осіб, їхніх...


Статья 167. Проголошення судового рішення, видача або направлення судового рішення особам, які беруть участь у справі, та особам, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права, свободи, інтереси чи обов'язки 

1. Судове рішення проголошується прилюдно негайно після виходу суду з нарадчої кімнати. Головуючий у судовому засіданні роз'яснює зміст рішення, порядок і строк його оскарження. 

2. На...


Статья 171-2. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності 

1. Адміністративна справа з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності вирішується місцевими загальними...


Статья 183-2. Скорочене провадження 

1. Скорочене провадження застосовується в адміністративних справах щодо: 

1) зобов'язання суб'єкта владних повноважень вчинити певні дії щодо розгляду звернення, у тому числі...


Статья 187. Вимоги до апеляційної скарги 

1. Апеляційна скарга подається у письмовій формі. 

2. В апеляційній скарзі зазначаються: 

1) найменування адміністративного суду апеляційної інстанції, до якого подається...


Статья 195-1. Строк розгляду апеляційної скарги 

1. Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції має бути розглянута протягом одного місяця з дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження, а апеляційна скарга на ухвалу...


Статья 204. Підстави для скасування ухвали суду, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції 

1. Підставами для скасування ухвали суду, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції є: 

1) неповне...


Статья 214-1. Строки розгляду касаційної скарги 

1. Касаційна скарга має бути розглянута протягом одного місяця з дня одержання судом касаційної інстанції адміністративної справи"; 

86) у статті 215: 

пункт 4 частини першої...


Статья 232-1. Порядок розгляду касаційної скарги, що надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення касаційного розгляду справи 

1. Якщо касаційну скаргу на судове рішення було подано в установлені цим Кодексом строки, але вона надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення касаційного розгляду справи або коли...


Статья 235. Перегляд судових рішень Верховним Судом України 

1. Верховний Суд України переглядає судові рішення в адміністративних справах виключно з підстав і в порядку, встановлених цим Кодексом. 


Статья 236. Право на звернення про перегляд судових рішень 

1. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають право подати заяву про перегляд судових рішень в адміністративних справах після їх перегляду в касаційному порядку. 

2. Заява...


Статья 237. Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень 

1. Заява про перегляд судових рішень в адміністративних справах може бути подана виключно з мотивів: 

1) неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих...


Статья 238. Строки подання заяви про перегляд судових рішень 

1. Заява про перегляд судових рішень подається протягом одного місяця з дня ухвалення судового рішення, щодо якого заявлено клопотання про перегляд, або з дня ухвалення судового рішення, на яке...


Статья 239. Вимоги до заяви про перегляд судових рішень 

1. Заява про перегляд судових рішень подається у письмовій формі. 

2. У заяві про перегляд судових рішень зазначаються: 

1) найменування суду, до якого подається заява; 

2)...


Статья 239-1. Порядок подання заяви про перегляд судових рішень 

1. Заява про перегляд судових рішень подається до Верховного Суду України через Вищий адміністративний суд України. До заяви мають бути додані: 

1) копії заяви відповідно до кількості...


Статья 239-2. Перевірка Вищим адміністративним судом України відповідності заяви вимогам цього Кодексу 

1. Заява про перегляд судового рішення, яка надійшла до Вищого адміністративного суду України, реєструється у день її надходження в порядку, встановленому частиною третьою статті 15-1 цього...


Статья 240. Допуск Вищим адміністративним судом України справи до провадження 

1. Вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією у складі п'яти суддів Вищого адміністративного суду України, яка формується без участі суддів, що прийняли рішення,...


Статья 240-1. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України 

1. Ухвала про допуск справи до провадження разом із заявою про перегляд судового рішення та доданими до неї документами реєструється у день її надходження в порядку, встановленому частиною...


Статья 241. Порядок розгляду справи Верховним Судом України 

1. Справа розглядається Верховним Судом України на його засіданні. 

2. Засідання Верховного Суду України є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від...


Статья 242. Повноваження Верховного Суду України 

1. За наслідками розгляду справи більшістю голосів від складу суду приймається одна з таких постанов: 

про повне або часткове задоволення заяви; 

про відмову в задоволенні...


Статья 243. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви 

1. Суд задовольняє заяву у разі наявності однієї з підстав, передбачених статтею 237 цього Кодексу. 

2. Якщо суд установить, що судове рішення у справі, яка переглядається, є незаконним,...


Статья 244. Постанова Верховного Суду України про відмову в задоволенні заяви 

1. Верховний Суд України відмовляє в задоволенні заяви, якщо обставини, які стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися. 

2. Постанова про відмову в задоволенні заяви повинна...


Статья 244-1. Повідомлення про ухвалення рішення та його виготовлення 

1. Постанова Верховного Суду України повинна бути виготовлена та направлена особам, які беруть участь у справі, не пізніше п'яти днів з дня закінчення розгляду справи. 


Статья 244-2. Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України 

1. Рішення Верховного Суду України, прийняте за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих...


Статья 29-1. Призначення суддів на посади голови суду, заступника голови суду 

Вища рада юстиції призначає суддів на посади голови суду, заступника голови суду в порядку, встановленому Законом України "Про судоустрій і статус суддів". 

Кандидатури на посади голови...


Статья 29-2. Розгляд Вищою радою юстиції скарг на рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, прийнятих у процесі призначення чи обрання суддів на посаду 

До Вищої ради юстиції можуть бути оскаржені рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо: 

1) встановлення результатів кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду...


Статья 32-1. Звільнення суддів з посад голови суду, заступника голови суду 

Вища рада юстиції звільняє з посад голову суду, заступника голови суду в порядку, встановленому Законом України "Про судоустрій і статус суддів". 

Питання про звільнення з посад голови...


Статья 22-1. Надання доступу до Єдиного державного реєстру судам загальної юрисдикції 

1. Судам загальної юрисдикції на безоплатній основі надається безперешкодний доступ до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. 

2. Доступ...