Про судовий збірСтатья 1. Поняття судового збору 

1. Судовий збір - збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, а також за видачу судами документів і включається до складу судових витрат. 


Статья 2. Платники судового збору 

1. Платники судового збору - громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні) та фізичні особи - підприємці,...


Статья 3. Об'єкти справляння судового збору 

1. Судовий збір справляється: 

за подання до суду позовної заяви та іншої заяви, передбаченої процесуальним законодавством; 

за подання до суду апеляційної і касаційної скарг на...


Статья 4. Розміри ставок судового збору 

1. Судовий збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга...


Статья 5. Пільги щодо сплати судового збору 

1. Від сплати судового збору звільняються: 

1) позивачі - за подання позовів про стягнення заробітної плати, поновлення на роботі та за іншими вимогами, що випливають із трудових...


Статья 6. Порядок сплати судового збору 

1. Судовий збір перераховується у безготівковій або готівковій формі виключно через установи банків чи відділення зв'язку. 

За подання позовів, ціна яких визначається в іноземній валюті,...


Статья 7. Повернення судового збору 

1. Сплачена сума судового збору повертається за ухвалою суду в разі: 

1) зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено...


Статья 8. Відстрочення та розстрочення сплати судового збору, зменшення його розміру або звільнення від його сплати 

1. Враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі. 

...


Статья 9. Зарахування судового збору до Державного бюджету України 

1. Судовий збір сплачується за місцем розгляду справи та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України. 

2. Кошти судового збору спрямовуються на забезпечення здійснення...


Статья 10. Прикінцеві та перехідні положення 

1. Цей Закон набирає чинності з 1 листопада 2011 року. 

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 

1) у Господарському процесуальному кодексі України ( 1798-12 )...