Статья 2. Закона України Про судову експертизу
Законодавство України про судову експертизу Законодавство України про судову експертизу складається із цього Закону, інших нормативно-правових актів. 

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачено законодавством України про судову експертизу, застосовуються правила міжнародного договору України.

{ Стаття 2 в редакції Закону N 1992-IV ( 1992-15 ) від 09.09.2004 } 

Другие статьи закона