Статья 23. Закона України Про судову експертизу
Залучення фахівців з інших держав для спільного проведення судових експертиз Керівники державних спеціалізованих установ, що проводять судові експертизи, у необхідних випадках мають право за згодою органу або особи, що призначили судову експертизу, включати до складу експертних комісій провідних фахівців інших держав. Такі спільні експертні комісії здійснюють судові експертизи за нормами процесуального законодавства України. ( Частина перша статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1992-IV ( 1992-15 ) від 09.09.2004 )

Плата іноземним фахівцям за участь у судовій експертизі та відшкодування інших витрат, пов'язаних з її проведенням, здійснюється за домовленістю сторін. 

Другие статьи закона