Статья 9. Закона України Про судову експертизу
Державний Реєстр атестованих судових експертів Атестовані відповідно до цього Закону судові експерти включаються до державного Реєстру атестованих судових експертів, ведення якого покладається на Міністерство юстиції України. 

Особа або орган, які призначили судову експертизу, можуть доручити її проведення тим судовим експертам, яких внесено до державного Реєстру атестованих судових експертів, а у випадках, передбачених частиною четвертою статті 7 цього Закону, - іншим фахівцям з відповідних галузей знань.

( Стаття 9 в редакції Закону N 1992-IV ( 1992-15 ) від 09.09.2004 )  

Р о з д і л II 

СУДОВИЙ ЕКСПЕРТ 

Другие статьи закона