Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про телебачення і радіомовлення від 21.12.1993 № 3759-XII ЗУ Про телебачення і радіомовлення - Закони України 2014

Про телебачення і радіомовленняСтатья 1. Визначення термінів 

1. Для цілей цього Закону вживаються такі терміни: 

аудіовізуальна інформація - будь-які сигнали, що сприймаються зоровими і слуховими рецепторами людини та ідентифікуються як...


Статья 2. Сфера дії Закону 

1. Дія цього Закону поширюється на відносини між суб'єктами діяльності в галузі телебачення і радіомовлення незалежно від їхньої форми власності, мети створення, виду статутної діяльності, а...


Статья 3. Законодавство про телебачення і радіомовлення 

1. Законодавство України про телебачення і радіомовлення складається з Конституції України ( 254к/96-ВР ), Закону України "Про інформацію" ( 2657-12 ), цього Закону, законів України "Про...


Статья 4. Основні принципи державної політики у сфері телебачення і радіомовлення 

1. Держава проводить політику протекціонізму щодо розповсюдження програм і передач вітчизняного виробництва. 

2. Держава створює умови для забезпечення засобами телерадіомовлення...


Статья 5. Гарантії свободи діяльності телерадіоорганізацій 

1. Цензура інформаційної діяльності телерадіоорганізації забороняється. 

2. Телерадіоорганізація є незалежною у визначенні змісту програм та передач. 

3. Не...


Статья 6. Неприпустимість зловживання свободою діяльності телерадіоорганізацій 

1. Телерадіоорганізації в інформаційних блоках зобов'язані подавати інформацію про офіційно оприлюднену у будь-який спосіб позицію всіх представлених в органах влади політичних...


Статья 7. Державне управління та регулювання у сфері телерадіомовлення 

1. Верховна Рада України визначає державну політику щодо телебачення і радіомовлення, законодавчі основи її реалізації, гарантії соціального і правового захисту працівників цієї...


Статья 8. Захист економічної конкуренції у сфері телерадіомовлення 

1. Норми цього Закону, а також правових актів, виданих на його виконання, не можуть трактуватися як обмеження вимог Закону України "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ). Зокрема,...


Статья 9. Захист інтересів держави та національного телерадіовиробництва 

1. У загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації не менше 50 відсотків має становити національний аудіовізуальний продукт або музичні твори українських авторів чи...


Статья 10. Вживання мов в інформаційній діяльності телерадіоорганізацій 

Вживання мов в інформаційній діяльності телерадіоорганізацій визначається статтею 24 Закону України "Про засади державної мовної політики" ( 5029-17 ).

{ Стаття 10 в редакції Закону N...


Статья 11. Структура національного телебачення і радіомовлення України 

1. Структуру національного телебачення і радіомовлення України становлять: державні та комунальні телерадіоорганізації, система Суспільного телебачення і радіомовлення України, приватні,...


Статья 12. Заснування телерадіоорганізацій та вимоги до їх установчих і статутних документів 

1. Право на заснування телерадіоорганізацій як суб'єктів господарювання в Україні належить юридичним особам України та громадянам України, не обмеженим у цивільній дієздатності. 

...


Статья 13. Державні телерадіоорганізації 

1. Порядок створення державних телерадіоорганізацій, порядок призначення їх керівників, формування керівних та наглядових органів визначаються законами України. 

2. Державні...


Статья 14. Національна телекомпанія України та Національна радіокомпанія України 

1. Національна телекомпанія України (НТКУ) і Національна радіокомпанія України (НРКУ) є державними підприємствами. 

2. У Національній телекомпанії України та Національній...


Статья 15. Телерадіоорганізація Суспільного телерадіомовлення 

1. Порядок створення, статус, діяльність, порядок формування керівних та наглядових органів Суспільного телебачення і радіомовлення України визначаються Законом України "Про систему...


Статья 16. Комунальні телерадіоорганізації 

1. Комунальні телерадіоорганізації створюються територіальними громадами. 

2. Рішення про створення та фінансування комунальної телерадіоорганізації приймається відповідним...


Статья 17. Приватні телерадіоорганізації 

1. Приватні телерадіоорганізації створюються фізичними та/або юридичними особами у порядку, визначеному цим Законом, Цивільним кодексом України ( 435-15 ) та Господарським кодексом України (...


Статья 18. Громадські телерадіоорганізації 

1. Громадські телерадіоорганізації створюються фізичними та/або юридичними особами з метою задоволення інформаційних потреб територіальних громад у порядку, визначеному цим Законом, Цивільним...


Статья 19. Фінансування телерадіоорганізацій 

1. Джерелами фінансування телерадіоорганізацій є бюджетні асигнування на виконання державного замовлення, абонентна плата, кошти, отримані від виробництва і трансляції реклами, створення...


Статья 20. Матеріально-технічна база телерадіоорганізації 

1. Матеріально-технічна база телерадіоорганізації, що забезпечує виробництво телерадіопередач та програм і доведення їх до споживачів, може включати до свого складу будь-які технічні засоби...


Статья 21. План розвитку національного телерадіоінформаційного простору 

1. План розвитку національного телерадіоінформаційного простору (далі - План розвитку) є нормативно-правовим документом, який розробляється Національною радою і затверджується її рішенням...


Статья 22. Створення і розвиток каналів мовлення, мереж мовлення та телемереж  

1. Канали мовлення, мережі мовлення та телемережі, які передбачають використання радіочастотного ресурсу України, створюються та/або територіально змінюються за рішенням Національної ради...


Статья 23. Ліцензування мовлення 

1. Ліцензування мовлення здійснюється виключно Національною радою відповідно до порядку та вимог, встановлених цим Законом та Законом України "Про Національну раду України з питань телебачення...


Статья 24. Заява про видачу (продовження) ліцензії на мовлення 

1. Юридична особа (суб'єкт господарювання), яка має на меті отримати (продовжити) ліцензію на мовлення, подає до Національної ради заяву про видачу (продовження) ліцензії за встановленою...


Статья 25. Конкурс на отримання ліцензії на мовлення 

1. За результатами відкритих конкурсів здійснюється видача ліцензій на мовлення, пов'язане з використанням радіочастотного ресурсу, а також мовлення на вільних каналах багатоканальних...


Статья 26. Конкурсна гарантія 

1. Для підтвердження намірів та зобов'язань щодо власних пропозицій до конкурсу на отримання ліцензії претендент здійснює грошовий внесок під конкурсну гарантію. 

2. Конкурсна...


Статья 27. Ліцензія на мовлення 

1. Ліцензія на мовлення видається не пізніше ніж у десятиденний строк після прийняття Національною радою рішення про видачу ліцензії за умови сплати ліцензійного збору і є єдиною законною...


Статья 28. Програмна концепція мовлення телерадіоорганізації 

1. Вимоги до програмної концепції мовлення телерадіоорганізації визначаються Національною радою відповідно до цього Закону. 

2. Програмна концепція мовлення телерадіоорганізації...


Статья 29. Залишення заяви про видачу ліцензії на мовлення без розгляду 

1. Заява про видачу ліцензії на мовлення залишається без розгляду, якщо: 

а) заяву подано (підписано) особою, яка не має на це повноважень; 

б) заяву подано з...


Статья 30. Відмова у видачі ліцензії на мовлення 

1. При проведенні конкурсу на видачу ліцензії на мовлення підставою для відмови у видачі ліцензії є перемога іншого заявника за результатами конкурсного відбору. 

2. При розгляді...


Статья 31. Плата за видачу, продовження, переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення та ліцензій провайдера програмної послуги 

1. За видачу або продовження строку дії ліцензій на мовлення та ліцензій провайдера програмної послуги сплачується ліцензійний збір. 

Методика розрахунків розмірів ліцензійного...


Статья 32. Видача ліцензії на мовлення 

1. Рішення про видачу ліцензії на мовлення приймається Національною радою одночасно з рішенням про переможця конкурсу на отримання ліцензії. 

2. При позаконкурсному розгляді заяви...


Статья 33. Продовження строку дії ліцензії на мовлення 

1. Кожний ліцензіат має право на продовження строку дії ліцензії на мовлення. 

2. Для продовження строку дії ліцензії на мовлення необхідно не раніше ніж за 210 днів та не пізніше...


Статья 34. Видача дубліката ліцензії на мовлення 

1. У разі втрати чи пошкодження ліцензії телерадіоорганізація зобов'язана звернутися до Національної ради із заявою про видачу дубліката ліцензії за встановленою Національною радою формою....


Статья 35. Переоформлення ліцензії на мовлення 

1. У разі зміни даних, передбачених частиною третьою цієї статті або абзацами п’ятим і шостим частини четвертої статті 27 цього Закону, ліцензіат подає Національній раді заяву про...


Статья 36. Строк дії ліцензії на мовлення 

1. Ліцензія на мовлення видається на строк, визначений Національною радою відповідно до заяви про видачу ліцензії, але не менш як: 

для ефірного мовлення та багатопрограмного...


Статья 37. Анулювання ліцензії на мовлення 

1. Анулювання ліцензії на мовлення здійснюється Національною радою у випадках, передбачених цим Законом. 

2. Національна рада анулює ліцензію на мовлення на підставі: 

...


Статья 38. Державна реєстрація та ведення Державного реєстру телерадіоорганізацій України 

1. Суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на мовлення, підлягають державній реєстрації як суб'єкти інформаційної діяльності. 

2. Телерадіоорганізації, які не мають...


Статья 39. Мовлення в багатоканальних телемережах 

1. Багатоканальні телемережі як телекомунікаційні мережі створюються, реєструються, обслуговуються і захищаються відповідно до вимог Закону України "Про телекомунікації" ( 1280-15...


Статья 40. Ліцензування провайдерів програмної послуги 

1. Для організації діяльності (мовлення) кабельного телебачення і радіомовлення суб'єкт господарювання (провайдер або оператор телекомунікацій чи оператор кабельних мереж) повинен отримати...


Статья 41. Системи колективного прийому 

1. Системи колективного прийому теле- та/чи радіопрограм створюються з метою отримання споживачами можливості якісного приймання за допомогою побутових приймальних засобів телевізійних та/чи...


Статья 42. Ретрансляція телерадіопрограм та передач 

1. Ретрансляція телерадіопрограм та передач, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення ( 994_444 ), на території України не обмежується. Порядок...


Статья 43. Початок мовлення 

1. Організація-ліцензіат має право розпочати мовлення протягом року з дня набрання ліцензією чинності. Про початок мовлення вона зобов'язана у десятиденний термін повідомити Національну...


Статья 44. Кореспондентські пункти 

1. Телерадіоорганізації мають право у встановленому законодавством України порядку відкривати кореспондентські пункти на території України та за її межами. 

2. Кореспондентський...


Статья 46. Вихідні дані 

1. Телерадіоорганізація зобов'язана повідомляти свої вихідні дані (найменування, позивні, логотип або емблему). 

2. Під час трансляції (ретрансляції) радіопрограми...


Статья 47. Дозвіл на право використання програм чи передач інших телерадіоорганізацій 

1. Використання програм чи передач інших телерадіоорганізацій здійснюється відповідно до Закону України "Про авторське право та суміжні права" ( 3792-12 ). 

2. При розповсюдженні...


Статья 48. Облік аудіовізуальних творів та порядок зберігання їх копій (записів) 

1. Кожна телерадіоорганізація-ліцензіат зобов'язана вести журнал обліку передач, які телерадіоорганізація транслювала чи ретранслювала або забезпечувала їх трансляцію чи ретрансляцію у повній...


Статья 49. Розповсюдження офіційних повідомлень та іншої обов'язкової інформації 

1. Державні та комунальні телерадіоорганізації зобов'язані безкоштовно передавати офіційні повідомлення Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України та...


Статья 50. Діяльність телерадіоорганізацій під час виборчого процесу 

1. Особливості діяльності телерадіоорганізацій під час виборчого процесу регулюються законодавством про вибори. 


Статья 51. Мовлення в особливих обставинах 

1. На час надзвичайного та/чи воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях відповідно до закону може встановлюватися особливий режим роботи аудіовізуальних засобів масової...


Статья 52. Припинення мовлення 

1. Підставами для припинення мовлення є закінчення терміну дії ліцензії, якщо строк її дії не був продовжений, або анулювання ліцензії відповідно до вимог цього Закону. 

2....


Статья 53. Реклама 

1. Відносини, які виникають під час рекламної діяльності та спонсорства на телебаченні і радіо, регулюються Законом України "Про рекламу" ( 270/96-ВР ). 


Статья 54. Участь спонсорів у створенні телерадіопередач 

1. Участь спонсорів у створенні телерадіопередач визначається Законом України "Про рекламу" ( 270/96-ВР ).

{ Стаття 54 в редакції Закону N 145-VI ( 145-17 ) від 18.03.2008...


Статья 55. Анонси передач 

1. Анонси передач є інформацією для телеглядачів і радіослухачів та мають відповідати вимогам статті 59 цього Закону. 

2. Анонси передач транслюються відповідно до вимог Закону...


Статья 55-1. Особливості розповсюдження програм та передач з платними інтерактивними конкурсами (іграми, вікторинами) на каналах з обмеженим доступом 

1. Трансляція програм та передач з платними інтерактивними конкурсами (іграми, вікторинами) має постійно супроводжуватися поточною інформацією про обсяг дзвінків та шанси підключення до...


Статья 56. Права телерадіоорганізацій 

1. Телерадіоорганізації, їх працівники мають право на одержання від державних органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності необхідної інформації для здійснення своєї...


Статья 57. Редакційний статут телерадіоорганізації 

1. Редакційний статут телерадіоорганізації містить вимоги до створення та поширення інформації. 

2. Редакційний статут затверджує власник телерадіоорганізації або уповноважений...


Статья 58. Права творчого колективу та телерадіожурналістів 

1. Творчий колектив телерадіоорганізації складається з телерадіожурналістів. 

2. Творчий колектив організації має право відстоювати інтереси телерадіожурналістів та здійснювати...


Статья 59. Обов'язки телерадіоорганізації 

1. Телерадіоорганізація зобов'язана: 

а) дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії; 

б) виконувати рішення Національної ради та судових...


Статья 60. Обов'язки творчих працівників телерадіоорганізацій 

1. Творчий працівник телерадіоорганізації зобов'язаний: 

а) дотримуватися програмної концепції телерадіоорганізації, керуватися її статутом; 

б) перевіряти...


Статья 61. Захист прав телеглядачів, радіослухачів 

1. Телеглядачі і радіослухачі мають право: 

приймати програми телерадіоорганізацій, які доступні для прийому на території України; 

одержувати інформацію про розклад...


Статья 62. Захист суспільної моралі та забезпечення прав неповнолітніх і юнацтва 

1. При створенні, підготовці та розповсюдженні телерадіопрограм та передач телерадіоорганізації і провайдери програмної послуги зобов'язані дотримуватися вимог законодавства України про захист...


Статья 63. Неприпустимість перекручення інформації 

1. Особа, в якої беруть інтерв'ю, або особа, яка надала інформацію для телерадіоорганізації, має право на підставі письмової заяви переглянути та/або прослухати відповідну передачу перед її...


Статья 64. Право на спростування 

1. Громадянин або юридична особа мають право вимагати від телерадіоорганізації спростування поширених у її програмі чи передачі відомостей, які не відповідають дійсності та/або принижують...


Статья 65. Право на відповідь 

1. Громадянин або юридична особа, стосовно якого (якої) у програмі чи передачі телерадіоорганізації було поширено відомості, які не відповідають дійсності або порушують його (її) права і...


Статья 66. Відшкодування моральної шкоди 

1. Моральна (немайнова) шкода відшкодовується відповідно до вимог Цивільного кодексу України ( 435-15 ). 


Статья 67. Звільнення від відповідальності за поширення інформації, що не відповідає дійсності 

1. Телерадіоорганізація та її працівники не несуть відповідальності за поширення інформації, що не відповідає дійсності, у разі: 

а) якщо ця інформація містилася в офіційних...


Статья 68. Міжнародне співробітництво телерадіоорганізацій 

1. Співробітництво телерадіоорганізацій із зарубіжними партнерами здійснюється на підставі прямих договорів. 

2. Якщо міжнародним договором, в якому бере участь Україна,...


Статья 70. Контроль та нагляд за дотриманням законодавства телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги 

1. Національна рада здійснює контроль за дотриманням та забезпечує виконання вимог: 

законодавства України у сфері телебачення і радіомовлення; 

Закону України "Про...


Статья 71. Відповідальність за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення 

1. Відповідальність за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення несуть телерадіоорганізації, провайдери програмної послуги, їх керівники та працівники, інші суб'єкти...


Статья 72. Санкції за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення 

1. Санкції за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення застосовуються за рішенням суду або, у встановлених цим Законом випадках, за рішенням Національної ради. 

2....


Статья 73. Розгляд Національною радою питань про порушення телерадіоорганізацією або провайдером програмної послуги законодавства України та умов ліцензії 

1. Питання про порушення ліцензіатом законодавства або умов ліцензії розглядаються на засіданні Національної ради в порядку, визначеному цим Законом та Законом України "Про Національну раду...


Статья 74. Прийняття Національною радою рішення за результатами розгляду питання про порушення телерадіоорганізацією або провайдером програмної послуги законодавства України та умов ліцензії 

1. За результатами розгляду питання про порушення ліцензіатом законодавства або умов ліцензії Національна рада приймає рішення про: 

а) визнання порушення і застосування...


Статья 75. Виконання рішення про застосування санкції 

"Стаття 19. Державна реєстрація телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги

Національна рада здійснює державну реєстрацію телерадіоорганізацій та провайдерів...