Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про теплопостачання від 02.06.2005 № 2633-IV ЗУ Про теплопостачання - Закони України 2014

Про теплопостачанняСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі основні терміни вживаються в такому значенні: 

балансоутримувач (будинку, групи будинків, житлового комплексу) - власник відповідного майна або юридична особа, яка за...


Статья 2. Сфера дії Закону 

Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з виробництвом, транспортуванням, постачанням і використанням теплової енергії, державним наглядом (контролем) у сфері теплопостачання,...


Статья 3. Законодавство у сфері теплопостачання 

Відносини між суб'єктами діяльності у сфері теплопостачання регулюються цим Законом та іншими нормативно-правовими актами. 


Статья 4. Норми, правила і стандарти у сфері теплопостачання 

    Проектування, будівництво, реконструкція, ремонт, експлуатація об'єктів теплопостачання, виробництво, постачання теплової енергії регламентуються нормативно-правовими актами, які є...


Статья 5. Особливості відносин у сфері теплопостачання 

Регулювання відносин у сфері теплопостачання має особливості, визначені цим Законом. Ці особливості викликані такими об'єктивними умовами функціонування систем теплопостачання: 

...


Статья 6. Принципи державної політики у сфері теплопостачання 

Державна політика у сфері теплопостачання базується на принципах: 

забезпечення енергетичної безпеки держави; 

державного управління і регулювання відносин у сфері...


Статья 7. Напрями розвитку систем теплопостачання 

Основними напрямами розвитку систем теплопостачання є: 

планування теплопостачання, розроблення та реалізація схем теплопостачання міст та інших населених пунктів України, строк дії яких...


Статья 8. Державна підтримка та стимулювання у сфері теплопостачання 

Державна підтримка у сфері теплопостачання надається відповідно до обсягів коштів, передбачених законом про Державний бюджет України та місцевими бюджетами на відповідний рік, а також коштів на...


Статья 9. Засади державного управління у сфері теплопостачання 

Завданнями державного управління у сфері теплопостачання є: 

забезпечення надійності теплопостачання як одного з необхідних елементів безпеки людини; 

створення механізмів...


Статья 10. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері теплопостачання 

До повноважень Кабінету Міністрів України належать: 

розробка та реалізація державної політики у сфері теплопостачання; 

координація діяльності міністерств, інших центральних...


Статья 11. Повноваження центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства

{ Назва статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної...


Статья 12. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій у сфері теплопостачання 

До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій у сфері теплопостачання належать: 

розроблення і реалізація місцевих програм та участь у...


Статья 13. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері теплопостачання 

До основних повноважень органів місцевого самоврядування у сфері теплопостачання належать: 

регулювання діяльності суб'єктів відносин у сфері теплопостачання в межах, віднесених до...


Статья 14. Державний нагляд (контроль) у сфері теплопостачання 

Державний нагляд (контроль) у сфері теплопостачання здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузі теплопостачання. 

...


Статья 15. Засади державного регулювання діяльності у сфері теплопостачання 

Основними завданнями державного регулювання діяльності у сфері теплопостачання є: 

реалізація державної політики щодо функціонування ринку теплової енергії; 

захист прав...


Статья 16. Повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, у сфері теплопостачання

{ Назва статті 16 в редакції Закону N 2479-VI ( 2479-17 ) від 09.07.2010 } 

До повноважень національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, при...


Статья 16-1. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій при регулюванні діяльності у сфері теплопостачання 

До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій при регулюванні діяльності у сфері теплопостачання...


Статья 17. Повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, у сфері теплопостачання 

До повноважень національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, у сфері теплопостачання належать: 

сприяння створенню конкурентного середовища в цій...


Статья 18. Антимонопольні обмеження 

Суб'єктам господарської діяльності у сфері теплопостачання забороняється зловживати монопольним становищем у будь-якій формі. 

Суб'єкти господарської діяльності, які здійснюють...


Статья 19. Основні принципи господарювання 

Діяльність у сфері теплопостачання може здійснюватись суб'єктами господарської діяльності у сфері теплопостачання всіх організаційно-правових форм та форм власності, зокрема, на основі...


Статья 20. Загальні засади формування тарифів на теплову енергію 

Тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії. 

Тарифи на теплову...


Статья 21. Конкурентні засади у сфері теплопостачання 

Теплогенеруючим організаціям незалежно від організаційно-правових форм та форм власності надається право доступу до магістральних та місцевих теплових мереж за умови виконання технічних умов на...


Статья 22. Умови зміни права власності та особливості правонаступництва зобов'язань у сфері теплопостачання

{ Назва статті 22 в редакції Закону N 4521-VI ( 4521-17 ) від 15.03.2011 } 

Якщо при централізованому теплопостачанні технологічні витрати теплової енергії або витрати палива...


Статья 23. Ліцензування діяльності у сфері теплопостачання 

Господарська діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії підлягає ліцензуванню в порядку, встановленому законом. 


Статья 24. Права та основні обов'язки споживача теплової енергії 

Споживач теплової енергії має право на: 

вибір одного або декількох джерел теплової енергії чи теплопостачальних організацій, якщо це можливо за існуючими технічними умовами; 

...


Статья 25. Права та основні обов'язки теплогенеруючої, теплотранспортної та теплопостачальної організацій 

Теплогенеруюча, теплотранспортна та теплопостачальна організації мають право: 

укладати договори купівлі-продажу теплової енергії із споживачами; 

на відшкодування збитків у разі...


Статья 26. Проектування, будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання 

Проектування, будівництво, реконструкція об'єктів у сфері теплопостачання здійснюються на основі схем теплопостачання, державних будівельних норм та нормативно-правових актів на проведення...


Статья 26-1. Інвестиційна діяльність у сфері теплопостачання 

Інвестиційні програми розробляються суб'єктами господарювання у сфері теплопостачання. 

Порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у...


Статья 27. Охорона навколишнього середовища 

Суб'єкти у сфері теплопостачання повинні дотримуватися вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, нести відповідальність за його порушення і здійснювати технічні та...


Статья 28. Постачання теплової енергії в умовах обмеження в постачанні енергоносіїв та введення надзвичайного стану і особливого періоду 

Суб'єкти господарської діяльності, які уклали договори на постачання енергоносіїв з теплогенеруючими або теплопостачальними організаціями, в разі обмеження об'ємів постачання енергоносіїв...


Статья 29. Особливості умов праці у сфері теплопостачання 

Суб'єкти у сфері теплопостачання зобов'язані забезпечувати комплектування робочих місць висококваліфікованими кадрами, підвищувати їх кваліфікацію, гарантувати соціальний захист. 

...


Статья 30. Страйки на об'єктах у сфері теплопостачання 

Страйки на об'єктах у сфері теплопостачання забороняються у випадках, коли вони можуть призвести до порушення стабільності теплопостачання споживачів в опалювальний період. 

Розділ VI....


Статья 31. Штрафні санкції, що застосовуються до суб'єктів господарювання за правопорушення у сфері теплопостачання

{ Назва статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3830-VI ( 3830-17 ) від 06.10.2011 - зміна вводиться в дію з дня набрання чинності Указом Президента України про утворення...


Статья 32. Міжнародне співробітництво у сфері теплопостачання 

Суб'єкти діяльності у сфері теплопостачання беруть участь у міжнародному науково-технічному, зовнішньоекономічному, інформаційному та інших формах міжнародного співробітництва відповідно до...


Статья 33. Міжнародні договори України у сфері теплопостачання 

Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила...