Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність від 23.12.1998 № 353-XIV ЗУ Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність - Закони України 2014

Про топографо-геодезичну і картографічну діяльністьСтатья 1. Визначення основних термінів 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

геодезична мережа - сукупність геодезичних пунктів; 

геодезичний пункт - пристрій і (або) споруда...


Статья 2. Законодавство про топографо-геодезичну і картографічну діяльність 

Відносини в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності регулюються цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України. 


Статья 3. Завдання законодавства про топографо-геодезичну і картографічну діяльність 

Завданням законодавства про топографо-геодезичну і картографічну діяльність є регулювання відносин у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності для забезпечення потреб держави і...


Статья 4. Об'єкти топографо-геодезичної і картографічної діяльності 

Об'єктами топографо-геодезичної і картографічної діяльності є: 

територія України, в тому числі водні об'єкти, міста та інші населені пункти, системи промислових, гідротехнічних...


Статья 5. Суб'єкти топографо-геодезичної і картографічної діяльності 

Суб'єктами топографо-геодезичної і картографічної діяльності є: 

Кабінет Міністрів України; 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної...


Статья 5-1. Професійна підготовка та кадрове забезпечення у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності 

Професійною топографо-геодезичною і картографічною діяльністю можуть займатися особи, які мають вищу освіту за спеціальностями та кваліфікаціями у галузі геодезії. 

Сертифіковані...


Статья 5-2. Державний реєстр сертифікованих інженерів-геодезистів 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, веде Державний реєстр сертифікованих інженерів-геодезистів, які отримали кваліфікаційний...


Статья 6. Органи державного управління в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності 

Державне управління в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності здійснює Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, що реалізує...


Статья 7. Компетенція Кабінету Міністрів України в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності 

Кабінет Міністрів України в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності: 

затверджує державні цільові програми щодо забезпечення потреб України в топографо-геодезичній...


Статья 8. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності 

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності, належить: 

розроблення...


Статья 9. Компетенція Міністерства оборони України та інших органів виконавчої влади в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності 

Міністерство оборони України організовує виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт у межах території держави і картографування закордонної території в інтересах забезпечення...


Статья 10. Основні вимоги щодо здійснення топографо-геодезичної і картографічної діяльності 

Під час здійснення топографо-геодезичних, картографічних робіт повинні забезпечуватися: 

додержання вимог стандартів та нормативно-технічної документації; 

...


Статья 11. Топографо-геодезичні і картографічні роботи загальнодержавного призначення 

До загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт належать: 

вивчення і визначення параметрів фігури Землі та гравітаційного поля для цієї мети; 

...


Статья 12. Організація виконання загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт 

Виконання загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт організовує і координує спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у...


Статья 13. Топографо-геодезичні і картографічні роботи спеціального призначення 

До топографо-геодезичних і картографічних робіт спеціального призначення належать: 

роботи із топографо-геодезичного і картографічного забезпечення кадастрової діяльності -...


Статья 16. Нормативно-технічна документація в сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності 

Нормативно-технічна документація в сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності встановлює порядок організації топографо-геодезичних і картографічних робіт, технічні вимоги до них,...


Статья 17. Метрологічне забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності 

Метрологічне забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності включає систему стандартів, еталонів, технічних умов, які є обов'язковими для виконання і визначають терміни і назви...


Статья 17-1. Технічне та технологічне забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності 

Технічне забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності базується на використанні засобів обчислювальної та інформаційної техніки, технічних засобів для виконання...


Статья 18. Державний облік топографо-геодезичних і картографічних робіт 

Астрономо-геодезичні, нівелірні, гравіметричні, картографічні, аерозйомочні та інші роботи у цій галузі підлягають обов'язковому державному обліку з метою збирання матеріалів, їх оброблення,...


Статья 19. Картографо-геодезичний фонд України 

Картографо-геодезичний фонд України складають Державний картографо-геодезичний фонд України, регіональні та відомчі картографо-геодезичні фонди. 

Державний картографо-геодезичний...


Статья 20. Порядок користування топографо-геодезичними і картографічними матеріалами 

Юридичні та фізичні особи мають право користуватися матеріалами Державного картографо-геодезичного фонду України з додержанням вимог цього Закону та Положення про цей фонд. 

Під...


Статья 21. Фінансування топографо-геодезичної і картографічної діяльності 

Загальнодержавні топографо-геодезичні і картографічні роботи фінансуються за рахунок Державного бюджету України. 

Кошти на виконання загальнодержавних топографо-геодезичних і...


Статья 22. Геодезичні пункти та їх охорона 

Закріплення геодезичних пунктів на місцевості здійснюється спеціальними інженерними пристроями і спорудами. Знесення або перезакладка геодезичних пунктів здійснюється лише за погодженням із...


Статья 23. Завдання державного геодезичного нагляду 

Державний геодезичний нагляд спрямовано на забезпечення дотримання юридичними та фізичними особами: 

вимог цього Закону, нормативно-технічної документації, стандартів під час...


Статья 24. Порядок здійснення державного геодезичного нагляду 

Державний геодезичний нагляд за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин,...


Статья 25. Вирішення спорів з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності 

Спори з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності розглядаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних...


Статья 26. Відповідальність за порушення законодавства в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності 

Порушення законодавства про топографо-геодезичну і картографічну діяльність тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову і кримінальну відповідальність згідно з...


Статья 27. Участь України у міжнародному співробітництві у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності 

Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності відповідно до норм міжнародного права. 

Якщо укладеним міжнародним...