Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про торгово-промислові палати в Україні від 02.12.1997 № 671/97-ВР ЗУ Про торгово-промислові палати в Україні - Закони України 2014

Про торгово-промислові палати в УкраїніСтатья 1. Торгово-промислова палата 

1. Торгово-промислова палата є недержавною неприбутковою самоврядною організацією, яка об'єднує юридичних осіб, які створені і діють відповідно до законодавства України, та громадян України,...


Статья 2. Законодавство про торгово-промислові палати 

1. Законодавство про торгово-промислові палати складається з цього Закону, інших законів та нормативно-правових актів. 

2. Дія цього Закону не поширюється на членів...


Статья 3. Цілі та завдання торгово-промислових палат 

1. Торгово-промислові палати створюються з метою сприяння розвиткові народного господарства та національної економіки, її інтеграції у світову господарську систему, формуванню сучасних...


Статья 4. Держава і торгово-промислові палати 

1. Державні органи сприяють торгово-промисловим палатам у виконанні ними статутних завдань. 

2. Втручання державних органів та їх посадових осіб у діяльність торгово-промислових...


Статья 5. Принципи створення торгово-промислових палат 

1. Торгово-промислові палати створюються за принципом добровільного об'єднання їх засновників. Принцип добровільного об'єднання підприємців у торгово-промислову палату полягає у праві вибору...


Статья 6. Порядок створення торгово-промислової палати 

1. Торгово-промислова палата створюється за ініціативою не менш як 50 засновників, які знаходяться на відповідній території. 

2. Засновники торгово-промислової палати скликають...


Статья 7. Членство у торгово-промисловій палаті 

Членами торгово-промислової палати можуть бути лише юридичні особи, які створені і діють відповідно до законодавства України, та громадяни України, зареєстровані як підприємці, та їх...


Статья 8. Статут торгово-промислової палати 

Статут торгово-промислової палати повинен містити: 

найменування і цілі діяльності, завдання та функції торгово-промислової палати; 

найменування...


Статья 9. Державна реєстрація торгово-промислових палат 

1. Державна реєстрація Торгово-промислової палати України, інших торгово-промислових палат провадиться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної...


Статья 10. Припинення діяльності торгово-промислової палати 

1. Діяльність торгово-промислової палати припиняється шляхом її ліквідації. 

2. Ліквідація торгово-промислової палати провадиться за рішенням засновників торгово-промислової...


Статья 11. Права торгово-промислових палат 

1. Торгово-промислові палати мають право: 

проводити за дорученням державних органів незалежну експертизу проектів нормативно-правових актів з питань економіки,...


Статья 12. Майно торгово-промислових палат 

1. Торгово-промислові палати можуть мати у власності будівлі, споруди, устаткування, транспортні засоби, кошти, цінні папери та інше майно, необхідне для здійснення статутних...


Статья 13. Членство у Торгово-промисловій палаті України 

Членами Торгово-промислової палати України є торгово-промислові палати, створені відповідно до цього Закону, юридичні особи, які створені і діють відповідно до законодавства України, громадяни...


Статья 14. Діяльність Торгово-промислової палати України 

1. Торгово-промислова палата України здійснює свою діяльність відповідно до цього Закону, інших законів, нормативно-правових актів та свого Статуту. 

2. Торгово-промислова палата...


Статья 15. Міжнародні договори 

Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються правила...


Статья 16. Порядок введення в дію Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні" 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому...