Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині від 16.07.1999 № 1007-XIV ЗУ Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині - Закони України 2014

Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людиніСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 

трансплантація - спеціальний метод лікування, що полягає в пересадці реципієнту органа або іншого анатомічного...


Статья 2. Законодавство України про трансплантацію 

Законодавство України про трансплантацію складається з Основ законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ), цього Закону та інших прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів...


Статья 3. Сфера дії Закону 

Дія цього Закону поширюється на діяльність, пов'язану зі взяттям, зберіганням, перевезенням органів, інших анатомічних матеріалів людини та їх трансплантацією, виготовленням біоімплантатів,...


Статья 4. Міжнародні договори 

Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші норми, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються норми...


Статья 5. Державне регулювання діяльності, пов’язаної з трансплантацією 

Державне регулювання діяльності, пов’язаної з трансплантацією, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

...


Статья 6. Умови та порядок застосування трансплантації 

Трансплантація як метод лікування застосовується виключно за наявності медичних показань та згоди об'єктивно інформованого дієздатного реципієнта лише у випадках, коли усунення небезпеки для...


Статья 7. Перевезення анатомічних матеріалів людини 

Перевезення анатомічних матеріалів людини здійснюється уповноваженими на те працівниками відповідних державних та комунальних закладів охорони здоров'я і державних наукових установ за...


Статья 8. Заклади та установи, що здійснюють діяльність, пов'язану з трансплантацією 

Діяльність, пов'язану з трансплантацією, можуть здійснювати акредитовані в установленому законодавством України порядку державні та комунальні заклади охорони здоров'я і державні наукові...


Статья 9. Діяльність, пов'язана з трансплантацією 

Державні та комунальні заклади охорони здоров'я і державні наукові установи можуть бути акредитовані для застосування трансплантації та здійснення іншої, пов'язаної з нею...


Статья 10. Фінансування діяльності, пов'язаної з трансплантацією 

Діяльність державних і комунальних закладів охорони здоров'я та державних наукових установ, пов'язана з трансплантацією, фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих...


Статья 11. Контроль за діяльністю, пов'язаною з трансплантацією 

Державний контроль за додержанням вимог, встановлених законодавством про трансплантацію, здійснюється органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в межах повноважень,...


Статья 12. Взяття гомотрансплантатів у живих донорів 

Живим донором може бути лише повнолітня дієздатна особа. 

У живого донора може бути взятий як гомотрансплантат лише один із парних органів або частина органа, або частина іншого...


Статья 13. Згода живого донора на взяття у нього гомотрансплантата 

У живого донора може бути взято гомотрансплантат лише за наявності його письмової заяви про це, підписаної свідомо і без примушування після надання йому лікуючим лікарем об'єктивної інформації...


Статья 14. Особливості донорства і трансплантації кісткового мозку та інших здатних до регенерації анатомічних матеріалів 

Взяття у живого донора кісткового мозку та інших здатних до регенерації анатомічних матеріалів проводиться з додержанням вимог, встановлених статтями 12 і 13 цього Закону. 

За...


Статья 15. Визнання людини померлою 

Людина вважається померлою з моменту, коли встановлена смерть її мозку. Смерть мозку означає повну і незворотну втрату всіх його функцій. Момент смерті мозку може бути встановлено, якщо...


Статья 16. Умови та порядок взяття анатомічних матеріалів у померлих осіб для трансплантації та (або) виготовлення біоімплантатів 

Кожна повнолітня дієздатна особа може дати письмову згоду або незгоду стати донором анатомічних матеріалів у разі своєї смерті. За відсутності такої заяви анатомічні матеріали у померлої...


Статья 17. Порядок використання для трансплантації органів померлих донорів. Міждержавний обмін гомотрансплантатами 

В Україні діє єдина державна інформаційна система трансплантації, до якої вносяться відомості про реципієнтів, а також про осіб, які заявили про свою згоду або незгоду стати донорами у разі...


Статья 18. Заборона торгівлі органами та іншими анатомічними матеріалами людини 

Укладання угод, що передбачають купівлю-продаж органів або інших анатомічних матеріалів людини, за винятком кісткового мозку, забороняється. 


Статья 19. Надання фетальних матеріалів для трансплантації 

Фетальні матеріали для трансплантації можуть надавати акредитовані в установленому порядку заклади охорони здоров'я, які проводять операції штучного переривання вагітності (аборти) з...


Статья 20. Виготовлення і застосування біоімплантатів 

Для виготовлення біоімплантатів використовуються анатомічні матеріали померлих донорів, узяті з додержанням вимог цього Закону. 

Виготовлення біоімплантатів, їх застосування і...


Статья 21. Отримання та застосування ксенотрансплантатів 

Державні та комунальні заклади охорони здоров'я, державні наукові установи, які застосовують ксенотрансплантати, можуть їх отримувати на підставі угод із господарюючими суб'єктами, що...


Статья 22. Права особи, яка дала згоду стати донором, і живого донора 

Особа, яка дала згоду стати донором, до взяття гомотрансплантата має право відмовитися від даної нею раніше на це згоди. 

На випадок смерті донора, зараження його інфекційною...


Статья 23. Соціальний захист донора та членів його сім'ї 

Інвалідність донора, що настала у зв'язку з виконанням ним донорської функції, прирівнюється до інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання. 

У разі...


Статья 24. Відповідальність за порушення законодавства про трансплантацію 

Юридичні та фізичні особи, винні в порушенні законодавства про трансплантацію, несуть відповідальність згідно із законами України. 

Розділ VII 

ПРИКІНЦЕВІ...