Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про транспорт від 10.11.1994 № 232/94-ВР ЗУ Про транспорт - Закони України 2014

Про транспортСтатья 1. Транспорт у системі суспільного виробництва 

Транспорт є однією з найважливіших галузей суспільного виробництва і покликаний задовольняти потреби населення та суспільного виробництва в перевезеннях. 

Розвиток і вдосконалення...


Статья 2. Законодавство про транспорт 

Відносини, пов'язані з діяльністю транспорту, регулюються цим Законом, кодексами (статутами) окремих видів транспорту, іншими актами законодавства України. 

Нормативні акти, які...


Статья 3. Мета і завдання державного управління в галузі транспорту 

Державне управління в галузі транспорту має забезпечувати: 

своєчасне, повне та якісне задоволення потреб населення і суспільного виробництва в перевезеннях та потреб оборони...


Статья 4. Органи, що здійснюють державне управління в галузі транспорту 

Державне управління в галузі транспорту здійснюють центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, дорожнього господарства,...


Статья 5. Відносини підприємств транспорту загального користування з органами влади і самоврядування 

Відносини підприємств транспорту загального користування з центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування будуються на основі податків, податкових...


Статья 6. Основи господарської діяльності підприємств транспорту 

Перевезення пасажирів, вантажів, багажу та пошти, надання інших транспортних послуг, експлуатація і ремонт шляхів сполучення здійснюються залізницями, пароплавствами, суб’єктами господарювання...


Статья 7. Тарифи і платежі на транспорті 

Тарифи на транспортні послуги встановлюються відповідно до законодавства України. 

Рівень тарифів на транспорті визначається відповідно до нормативних витрат на одиницю...


Статья 8. Ліцензування окремих видів діяльності в галузі транспорту 

Ліцензування окремих видів діяльності в галузі транспорту запроваджується з метою: 

забезпечення безпеки і надійності роботи транспорту; 

обмеження монополізму та...


Статья 9. Майно підприємств транспорту 

Транспортні засоби, споруди, фінансові ресурси, устаткування транспорту, шляхи сполучення, закріплені за підприємствами, об'єднаннями, установами та організаціями центрального органу...


Статья 10. Вимоги до транспортних засобів 

Транспортні засоби повинні відповідати вимогам безпеки, охорони праці та екології, державним стандартам, мати відповідний сертифікат. 


Статья 11. Землі транспорту 

Землями транспорту визнаються землі, надані в користування підприємствам і організаціям транспорту згідно із Земельним кодексом України ( 561-12 ), для виконання покладених на них завдань щодо...


Статья 12. Обов'язки та права підприємств транспорту 

Підприємства транспорту зобов'язані забезпечувати: 

потреби громадян, підприємств і організацій у перевезеннях; 

обслуговування пасажирів під час довготривалих...


Статья 13. Відповідальність підприємств транспорту 

Відповідальність підприємств транспорту за невиконання або неналежне виконання зобов'язань щодо перевезення пасажирів, багажу, а також відповідальність перед пасажиром за несвоєчасне подання...


Статья 14. Охорона вантажів і об'єктів транспорту 

Підприємства транспорту забезпечують збереження вантажів та багажу з часу їх прийняття для перевезення і до видачі їх одержувачам, якщо інше не передбачено договором. 

Охорона...


Статья 15. Організація роботи транспорту у надзвичайних умовах 

Підприємства і організації транспорту вживають невідкладних заходів для ліквідації наслідків стихійного лиха (повінь, пожежа, замети тощо), аварій та катастроф, які призвели до порушення...


Статья 16. Безпека на транспорті 

Підприємства транспорту зобов'язані забезпечувати безпеку життя і здоров'я громадян, безпеку експлуатації транспортних засобів, охорону навколишнього природного середовища. 

...


Статья 16-1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю суб’єктів господарювання, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів (у тому числі небезпечних), юридичних та фізичних осіб 

Державний нагляд (контроль) за діяльністю суб’єктів господарювання, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів (у тому числі небезпечних), юридичних та фізичних осіб проводиться шляхом...


Статья 16-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті: 

веде облік та здійснює аналіз причин катастроф, аварій,...


Статья 16-3. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті: 

веде облік і здійснює аналіз причин...


Статья 17. Трудові відносини, соціальний захист і дисципліна працівників транспорту 

Трудові відносини, соціальний захист і дисципліна працівників транспорту регулюються Кодексом законів про працю України ( 322-08 ), іншими законодавчими актами України, статутами (положеннями)...


Статья 18. Страйки на транспорті 

Припинення роботи (страйк) на підприємствах транспорту може бути у разі невиконання адміністрацією підприємства умов тарифних угод, крім випадків, пов'язаних з перевезенням пасажирів,...


Статья 19. Страхування працівників, які здійснюють експлуатацію транспортних засобів, а також пасажирів, багажу і вантажів на транспорті 

Умови і порядок страхування працівників, які здійснюють експлуатацію транспортних засобів, пасажирів, багажу і вантажів на транспорті визначаються чинним законодавством України. 

...


Статья 20. Звітно-обліковий час на транспорті 

На підприємствах транспорту, що безпосередньо беруть участь у перевезеннях, встановлюється єдиний звітно-обліковий час - київський. 

Р о з д і л...


Статья 21. Єдина транспортна система України 

Єдину транспортну систему України становлять: 

транспорт загального користування (залізничний, морський, річковий, автомобільний і авіаційний, а також міський електротранспорт, у...


Статья 22. Залізничний транспорт і його склад 

До складу залізничного транспорту входять підприємства залізничного транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів, вантажів, багажу, пошти, рухомий склад залізничного транспорту, залізничні...


Статья 23. Землі залізничного транспорту 

До земель залізничного транспорту належать землі, надані в користування підприємствам і організаціям залізничного транспорту відповідно до чинного законодавства України. До складу цих земель...


Статья 24. Морський транспорт і його склад 

До складу морського транспорту входять підприємства морського транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів, вантажів, багажу, пошти, судна, судноремонтні заводи, морські шляхи сполучення, а...


Статья 25. Землі морського транспорту 

До земель морського транспорту належать землі, надані в користування під: 

морські порти з набережними, майданчиками, причалами, вокзалами, будівлями, спорудами, устаткуванням,...


Статья 26. Технічний нагляд за суднами 

Технічний нагляд за суднами та їх класифікація незалежно від форм власності судна і його власника здійснюються класифікаційним товариством, обраним за пропозицією судновласника та за...


Статья 27. Річковий транспорт і його склад 

До складу річкового транспорту входять підприємства річкового транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів, вантажів, багажу, пошти, порти і пристані, судна, суднобудівно-судноремонтні...


Статья 28. Землі річкового транспорту 

До земель річкового транспорту належать землі, надані в користування під: 

порти, спеціалізовані причали, пристані і затони з усіма технічними спорудами та устаткуванням, що...


Статья 29. Технічний, класифікаційний і судноплавний нагляд за річковими суднами 

Технічний та класифікаційний нагляд за річковими суднами здійснюється класифікаційним товариством у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Державний нагляд за...


Статья 30. Автомобільний транспорт і його склад 

До складу автомобільного транспорту входять підприємства автомобільного транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів, вантажів, багажу, пошти, авторемонтні і шиноремонтні підприємства,...


Статья 31. Землі автомобільного транспорту та дорожнього господарства 

До земель автомобільного транспорту належать землі, надані в користування під споруди і устаткування енергетичного, гаражного та паливно-роздавального господарства, автовокзали, автостанції,...


Статья 32. Авіаційний транспорт і його склад 

До складу авіаційного транспорту входять підприємства повітряного транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів, вантажів, багажу, пошти, аерофотозйомки, сільськогосподарські роботи, а також...


Статья 33. Землі авіаційного транспорту 

До земель авіаційного транспорту належать землі, надані в користування під: 

аеропорти, аеродроми, відокремлені споруди (об'єкти управління повітряним рухом, радіонавігації та...


Статья 34. Міський електротранспорт і його склад 

До складу міського електротранспорту входять підприємства міського електротранспорту, що здійснюють перевезення пасажирів, вантажів, багажу, пошти, рухомий склад, трамвайні і тролейбусні...


Статья 35. Землі міського електротранспорту 

До земель міського електротранспорту належать землі, надані в користування під відокремлені трамвайні колії та їх облаштування, колії і станції фунікулерів, канатних доріг, ескалаторів,...


Статья 36. Відомчий транспорт 

До складу відомчого транспорту входять транспортні засоби підприємств, установ та організацій. 

Підприємства та організації, які мають відомчий транспорт, повинні забезпечувати...


Статья 37. Трубопровідний транспорт 

Відносини в галузі трубопровідного транспорту регулюються Законом України "Про трубопровідний транспорт" ( 192/96-ВР ) та іншими нормативно-правовими актами України.

( Стаття 37 в...


Статья 38. Використання лісових смуг і земель транспортними підприємствами 

Поряд з прямим призначенням лісових смуг, що обслуговуються підприємствами транспорту, в лісопосадках може вирощуватися ділова деревина (хвойні дерева, береза, липа тощо). 

...


Статья 39. Взаємодія підприємств різних видів транспорту 

Відносини підприємств різних видів транспорту під час перевезень пасажирів, вантажів, багажу, пошти визначаються кодексами (статутами) окремих видів транспорту, а також укладеними на їх основі...


Статья 40. Координація діяльності всіх видів транспорту 

Координація діяльності всіх видів транспорту здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, дорожнього...


Статья 41. Контроль за додержанням законодавства на транспорті 

Контроль за додержанням законодавства на транспорті здійснюють відповідні органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень. 


Статья 42. Міжнародне співробітництво та міжнародні договори України

{ Назва статті 42 в редакції Закону N 5502-VI ( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 

Якщо міжнародним договором, укладеним Україною, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у...