Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про транспортно-експедиторську діяльність від 01.07.2004 № 1955-IV ЗУ Про транспортно-експедиторську діяльність - Закони України 2014

Про транспортно-експедиторську діяльністьСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

транспортно-експедиторська діяльність - підприємницька діяльність із надання транспортно-експедиторських послуг з організації...


Статья 2. Сфера дії цього Закону 

Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають при транспортному експедируванні вантажів усіма видами транспорту, крім трубопровідного. 

Положення цього Закону...


Статья 3. Законодавство про транспортно-експедиторську діяльність 

Відносини в галузі транспортно-експедиторської діяльності регулюються Цивільним кодексом України ( 435-15 ), Господарським кодексом України ( 436-15 ), законами України "Про транспорт" (...


Статья 4. Засади діяльності експедитора 

Транспортно-експедиторська діяльність здійснюється суб'єктами господарювання різних форм власності, які для виконання доручень клієнтів чи відповідно до технологій роботи можуть мати: склади,...


Статья 5. Об'єднання експедиторів 

Експедитори відповідно до законодавства можуть на добровільних засадах об'єднуватися в об'єднання: асоціації, ліги, союзи тощо. 

Об'єднання експедиторів створюються з...


Статья 6. Державне регулювання транспортно-експедиторської діяльності 

Основним завданням державного регулювання транспортно-експедиторської діяльності є захист економічних інтересів України, подальше становлення, розвиток та формування ринку...


Статья 7. Державна підтримка транспортно-експедиторської діяльності 

Державна підтримка транспортно-експедиторської діяльності формується і здійснюється відповідно до загальнодержавних програм економічного розвитку в галузі транспорту і передбачає: 

...


Статья 8. Види транспортно-експедиторських послуг 

Експедитори надають клієнтам послуги відповідно до вимог законодавства України та держав, територією яких транспортуються вантажі, згідно з переліком послуг, визначеним у правилах здійснення...


Статья 9. Договір транспортного експедирування та його виконання 

За договором транспортного експедирування одна сторона (експедитор) зобов'язується за плату і за рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором...


Статья 10. Права експедитора і клієнта 

Експедитор має право: 

обирати або змінювати вид транспорту та маршрут перевезення, обирати або змінювати порядок перевезення вантажу, а також порядок виконання...


Статья 11. Обов'язки експедитора 

Експедитор зобов'язаний надавати транспортно-експедиторські послуги згідно з договором транспортного експедирування і вказівками клієнта, погодженими з експедитором у встановленому договором...


Статья 12. Обов'язки клієнта 

Клієнт зобов'язаний своєчасно надати експедитору повну, точну і достовірну інформацію щодо найменування, кількості, якості та інших характеристик вантажу, його властивостей, умов його...


Статья 13. Страхування при транспортно-експедиторській діяльності 

Експедитор здійснює страхування вантажу та своєї відповідальності згідно із законом та договором транспортного експедирування. 


Статья 14. Відповідальність експедитора і клієнта 

Експедитор відповідає перед клієнтом за кількість місць, вагу, якщо проводилося контрольне зважування у присутності представника перевізника, що зафіксовано його підписом, належність упаковки...


Статья 15. Спори у сфері транспортно-експедиторської діяльності 

Спори у сфері транспортно-експедиторської діяльності вирішуються відповідно до закону. 


Статья 16. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом: 

забезпечити...