Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про центральні органи виконавчої влади від 17.03.2011 № 3166-VI ЗУ Про центральні органи виконавчої влади - Закони України 2014

Про центральні органи виконавчої владиСтатья 1. Визначення та система центральних органів виконавчої влади 

1. Систему центральних органів виконавчої влади складають міністерства України (далі - міністерства) та інші центральні органи виконавчої влади. 

Система центральних органів виконавчої...


Статья 2. Принципи діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади 

1. Діяльність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади ґрунтується на принципах верховенства права, забезпечення дотримання прав і свобод людини і громадянина, безперервності,...


Статья 3. Правові засади діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади 

1. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у своїй діяльності керуються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим та іншими законами України, актами та дорученнями Президента...


Статья 4. Статус і атрибути міністерств, інших центральних органів виконавчої влади 

1. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади є юридичними особами публічного права. 

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади набувають статусу юридичної особи...


Статья 5. Утворення, реорганізація та ліквідація міністерств та інших центральних органів виконавчої влади 

1. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади утворюються, реорганізуються та ліквідуються Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України. 

2. Члени Кабінету...


Статья 6. Міністерство 

1. Міністерство є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику в одній чи декількох визначених Президентом України сферах, проведення якої...


Статья 7. Завдання міністерства 

1. Основними завданнями міністерства як органу, що забезпечує формування та реалізує державну політику в одній чи декількох сферах, є: 

1) забезпечення нормативно-правового...


Статья 8. Міністр 

1. Міністр як член Кабінету Міністрів України здійснює повноваження, визначені Законом України "Про Кабінет Міністрів України" ( 2591-17 ), в тому числі щодо спрямування та координації...


Статья 9. Перший заступник міністра, заступник міністра 

1. Міністр має першого заступника, який здійснює визначені міністром обов'язки. 

У разі необхідності для забезпечення здійснення міністерством окремих завдань рішенням Президента України...


Статья 10. Заступник міністра - керівник апарату 

1. Заступник міністра - керівник апарату призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України та звільняється з посади Президентом України. 

Прем'єр-міністр України вносить на...


Статья 11. Апарат міністерства 

1. Апарат міністерства - організаційно поєднана сукупність структурних підрозділів і посад, що забезпечують діяльність міністра, а також виконання покладених на міністерство завдань. 

2....


Статья 12. Патронатна служба міністра 

1. Міністр має право на формування патронатної служби міністра у межах граничної чисельності державних службовців та працівників міністерства і витрат, передбачених на утримання...


Статья 13. Територіальні органи міністерства 

1. Територіальні органи міністерства утворюються як юридичні особи публічного права в межах граничної чисельності державних службовців та працівників міністерства і коштів, передбачених на...


Статья 14. Колегія міністерства та інші консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи міністерства 

1. Для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань міністерства може утворюватися колегія міністерства як консультативно-дорадчий орган. 

2. До складу колегії входять міністр (голова...


Статья 15. Накази міністерства 

1. Міністерство у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає...


Статья 16. Центральні органи виконавчої влади 

1. Центральні органи виконавчої влади утворюються для виконання окремих функцій з реалізації державної політики як служби, агентства, інспекції. 

2. Діяльність центральних органів...


Статья 17. Завдання центральних органів виконавчої влади 

1. Основними завданнями центральних органів виконавчої влади є: 

1) надання адміністративних послуг; 

2) здійснення державного нагляду (контролю); 

3) управління об'єктами...


Статья 18. Повноваження міністра у відносинах з центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується через міністра 

1. Кабінет Міністрів України спрямовує та координує діяльність центральних органів виконавчої влади через міністра у порядку, визначеному цим Законом та актами Президента України. 

2....


Статья 19. Керівник та заступники керівника центрального органу виконавчої влади 

1. Керівник центрального органу виконавчої влади призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України та звільняється з посади Президентом України. 

Керівник центрального органу...


Статья 20. Апарат центрального органу виконавчої влади 

1. Апарат центрального органу виконавчої влади - організаційно поєднана сукупність структурних підрозділів, що забезпечують діяльність керівника центрального органу виконавчої влади, а також...


Статья 21. Територіальні органи центрального органу виконавчої влади 

1. Територіальні органи центрального органу виконавчої влади утворюються як юридичні особи публічного права в межах граничної чисельності державних службовців та працівників центрального органу...


Статья 22. Колегія центрального органу виконавчої влади, інші консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи центрального органу виконавчої влади 

1. Для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань центрального органу виконавчої влади в центральному органі виконавчої влади може утворюватись колегія як консультативно-дорадчий...


Статья 23. Накази центрального органу виконавчої влади 

1. Центральний орган виконавчої влади у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету...


Статья 24. Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України та інші центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом 

1. Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України є центральними органами виконавчої влади зі спеціальним...


Статья 25. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади 

1. Фінансове і матеріально-технічне забезпечення діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, крім випадків,...


Статья 26. Умови оплати праці, матеріального та побутового забезпечення державних службовців і працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади 

1. Умови оплати праці державних службовців та працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, їх матеріального і побутового забезпечення визначаються законами України та...


Статья 27. Відповідальність посадових осіб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади 

1. Посадові особи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади несуть кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та цивільно-правову відповідальність відповідно до закону. 

...