Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про цінні папери та фондовий ринок від 23.02.2006 № 3480-IV ЗУ Про цінні папери та фондовий ринок - Закони України 2014

Про цінні папери та фондовий ринокСтатья 1. Визначення термінів 

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

1) асоційована особа - чоловік або дружина, прямі родичі особи (батько, мати, діти, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки),...


Статья 2. Фондовий ринок 

1. Фондовий ринок (ринок цінних паперів) - сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних (деривативів). 

2....


Статья 3. Цінні папери та їх класифікація 

1. Цінні папери - документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і...


Статья 4. Передача прав за цінними паперами 

1. До особи, яка набула право власності на цінний папір, переходять усі посвідчені ним права. 

Обмеження обігу та/або реалізації прав за цінними паперами може бути встановлено тільки у...


Статья 5. Виконання зобов'язань за цінним папером 

1. Особа, яка розмістила (видала) ордерний цінний папір, та індосанти за ним відповідають перед його законним володільцем солідарно, якщо інше не встановлено законом. У разі задоволення вимоги...


Статья 5-1. Особливості укладання, зміни, розірвання та виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів 

1. Договір купівлі-продажу цінних паперів, що укладається на фондовій біржі, вважається укладеним з моменту фіксації такою фондовою біржею факту укладення договору відповідно до її...


Статья 6. Акції 

1. Акція - іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного...


Статья 7. Облігації 

1. Облігація - цінний папір, що посвідчує внесення його першим власником грошей, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов'язання емітента повернути...


Статья 8. Облігації підприємств 

1. Облігації підприємств розміщуються юридичними особами тільки після повної сплати свого статутного капіталу. 

Облігації підприємств підтверджують зобов'язання емітента за ними та не...


Статья 8-1. Цільові облігації підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва 

1. Емісію цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва, може здійснювати юридична особа, яка...


Статья 9. Облігації місцевих позик 

1. До облігацій місцевих позик належать облігації внутрішніх та зовнішніх місцевих позик. 

Рішення про розміщення облігацій місцевих позик приймає Верховна Рада Автономної Республіки...


Статья 10. Державні облігації України 

1. Державні облігації України можуть бути: 

довгострокові - понад п'ять років; 

середньострокові - від одного до п'яти років; 

короткострокові - до одного року. 

2....


Статья 11. Казначейські зобов'язання України 

1. Казначейське зобов'язання України - державний цінний папір, що розміщується виключно на добровільних засадах серед фізичних осіб, посвідчує факт заборгованості Державного бюджету України...


Статья 12. Інвестиційні сертифікати 

1. Інвестиційний сертифікат - цінний папір, який розміщується інвестиційним фондом, інвестиційною компанією, компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду та посвідчує право...


Статья 13. Ощадні (депозитні) сертифікати 

1. Ощадний (депозитний) сертифікат - цінний папір, який підтверджує суму вкладу, внесеного у банк, і права вкладника (власника сертифіката) на одержання зі спливом встановленого строку суми...


Статья 14. Вексель 

1. Вексель - цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя...


Статья 15. Іпотечні, приватизаційні, похідні та товаророзпорядчі цінні папери 

1. Особливості емісії (видачі), обігу та обліку заставних, іпотечних сертифікатів, іпотечних облігацій, сертифікатів ФОН, приватизаційних, похідних, товаророзпорядчих цінних паперів та порядок...


Статья 16. Види професійної діяльності на фондовому ринку 

1. Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю з надання фінансових та інших послуг у сфері розміщення та обігу цінних...


Статья 17. Діяльність з торгівлі цінними паперами 

1. Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку провадиться торговцями цінними паперами, які створюються у формі господарського товариства та для яких операції з цінними...


Статья 18. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів 

1. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів - професійна діяльність учасника фондового ринку - компанії з управління активами, що провадиться нею за винагороду від свого імені...


Статья 19. Депозитарна діяльність 

1. Депозитарна діяльність провадиться учасниками фондового ринку відповідно до законодавства про депозитарну систему України. 


Статья 19-1. Клірингова діяльність 

1. Клірингова діяльність - діяльність з визначення зобов'язань, що підлягають виконанню за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, підготовка документів (інформації)...


Статья 19-2. Утворення клірингової установи 

1. Клірингова установа утворюється та функціонує у формі акціонерного товариства. Особа набуває статусу клірингової установи з дня отримання ліцензії на провадження клірингової діяльності та...


Статья 19-3. Провадження клірингової діяльності 

1. Центральний депозитарій цінних паперів, клірингова установа або Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках провадять клірингову діяльність на підставі ліцензії, що...


Статья 19-4. Правила клірингу 

1. Правила клірингу повинні містити: 

1) вимоги до учасників клірингу; 

2) порядок здійснення клірингу за участю та/або без участі центрального контрагента; 

3) порядок,...


Статья 19-5. Організація клірингу 

1. Особа, яка провадить клірингову діяльність, здійснює кліринг тільки тих зобов'язань, які допущені для здійснення клірингу в порядку і на умовах, установлених правилами клірингу. 

2....


Статья 19-6. Центральний контрагент 

1. Центральний контрагент - юридична особа, яка провадить клірингову діяльність, набуває взаємні права та обов'язки сторін правочинів щодо цінних паперів, зобов'язання за якими допущені до...


Статья 19-7. Гарантії невтручання у діяльність особи, яка провадить клірингову діяльність 

1. Втручання державних органів або їх посадових осіб у виконання функцій та здійснення повноважень клірингових установ та Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках...


Статья 20. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку 

1. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку - діяльність фондової біржі із створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення...


Статья 21. Утворення фондової біржі та права її членів 

1. Фондова біржа утворюється та діє в організаційно-правовій формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, та провадить свою діяльність відповідно до Цивільного...


Статья 22. Статут фондової біржі 

1. Статут фондової біржі затверджується вищим органом фондової біржі. 

2. У статуті фондової біржі зазначаються найменування і місцезнаходження фондової біржі, порядок управління і...


Статья 23. Вимоги до фондової біржі 

1. Фондова біржа зобов'язана оприлюднювати та надавати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію, передбачену законом та/або нормативно-правовими актами Національної...


Статья 24. Організація торгівлі на фондовій біржі 

1. Фондова біржа створює організаційні умови для укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів шляхом проведення біржових торгів і забезпечує контроль за...


Статья 25. Правила фондової біржі 

1. Правила фондової біржі складаються з порядку: 

організації та проведення біржових торгів; 

лістингу та делістингу цінних паперів; 

допуску членів фондової біржі та інших...


Статья 26. Поєднання окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку 

1. Поєднання окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку не допускається, крім випадків, передбачених цим Законом та іншими актами законодавства, які регулюють порядок здійснення...


Статья 27. Вимоги до професійних учасників фондового ринку та осіб, які мають у них істотну участь 

1. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку за її окремими видами, у тому числі вимоги до розміру статутного і власного капіталу, порядку його визначення,...


Статья 27-1. Ліцензування професійної діяльності на фондовому ринку 

1. Юридична особа набуває статусу професійного учасника фондового ринку і права на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку виключно після отримання ліцензії на...


Статья 27-2. Підстави для відмови у видачі ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку 

1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відмовляє у видачі ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку, якщо: 

1) документи, подані...


Статья 28. Етапи емісії цінних паперів 

1. Публічне розміщення цінних паперів - спосіб емісії цінних паперів, що передбачає їх відчуження на підставі опублікування в засобах масової інформації або оприлюднення в будь-який інший...


Статья 29. Реєстрація випуску та проспекту емісії цінних паперів 

1. Емітент подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву і документи, необхідні для реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів, не пізніш як протягом 60 днів...


Статья 30. Вимоги до проспекту емісії цінних паперів 

1. У проспекті емісії цінних паперів повинна міститися інформація про емітента, його фінансово-господарський стан, цінні папери, щодо яких прийнято рішення про розміщення.

{ Частина...


Статья 31. Облік зареєстрованих випусків цінних паперів 

1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку веде Державний реєстр випусків цінних паперів ( z0735-12 ) у встановленому нею порядку. 

2. Національна комісія з цінних...


Статья 32. Вимоги до приватного розміщення цінних паперів 

1. Укладення договорів з першими власниками під час приватного розміщення цінних паперів здійснюється емітентом самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом договір про андеррайтинг....


Статья 33. Вимоги до публічного розміщення цінних паперів 

1. Укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення цінних паперів здійснюється емітентом самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом договір про...


Статья 34. Розміщення цінних паперів через андеррайтера 

1. Вимоги до операцій, що здійснюються андеррайтером під час розміщення цінних паперів, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

{ Стаття 34 в редакції...


Статья 35. Звіт про результати розміщення цінних паперів 

1. Емітент акцій подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у 30-денний строк з дня внесення змін до статуту звіт про результати розміщення акцій, а також інші документи,...


Статья 36. Недобросовісна емісія цінних паперів 

1. Недобросовісна емісія цінних паперів - дії, що порушують процедуру емісії, встановлену цим Законом, і є підставою для прийняття рішення про відмову в реєстрації проспекту емісії та випуску...


Статья 37. Розміщення цінних паперів іноземних емітентів на території України та українських емітентів за межами України 

1. Особливості розміщення та обігу на території України цінних паперів іноземних емітентів визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно із законодавством...


Статья 38. Емісія цінних паперів інститутів спільного інвестування у разі публічного та приватного їх розміщення 

1. Особливості емісії, обігу та викупу цінних паперів інститутів спільного інвестування у разі публічного та приватного їх розміщення визначаються законодавством.

{ Частина перша статті...


Статья 39. Вимоги до розкриття інформації

{ Назва статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3264-VI ( 3264-17 ) від 21.04.2011 } 

1. Розкриття інформації на фондовому ринку здійснюється емітентами цінних паперів...


Статья 40. Регулярна інформація про емітента 

1. Регулярна інформація про емітента - річна та квартальна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі...


Статья 41. Особлива інформація про емітента 

1. Особлива інформація про емітента - інформація, до якої належать відомості про: { Абзаци перший та другий частини першої статті 41 замінено абзацом згідно із Законом N 3264-VI ( 3264-17 ) від...


Статья 42. Порядок розкриття інформації про облік іменних цінних паперів учасниками депозитарної системи України 

1. Інформація про облік іменних цінних паперів розкривається учасниками депозитарної системи України: 

на письмовий запит власника інформації або з його письмового дозволу, крім...


Статья 43. Розкриття інформації про професійних учасників фондового ринку 

1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку забезпечує оприлюднення інформації про професійних учасників фондового ринку (номер, дата видачі та строк дії ліцензії, обсяг...


Статья 44. Інсайдерська інформація 

1. Інсайдерська інформація - неоприлюднена інформація про емітента, його цінні папери та похідні (деривативи), що перебувають в обігу на фондовій біржі, або правочини щодо них, у разі якщо...


Статья 45. Заборона використання інсайдерської інформації 

1. Особі, яка володіє інсайдерською інформацією, забороняється: { Абзац перший частини першої статті 45 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3306-VI ( 3306-17 ) від 22.04.2011 } 

...


Статья 46. Реклама цінних паперів та фондового ринку 

1. Реклама цінних паперів та фондового ринку регулюється Законом України "Про рекламу" ( 270/96-ВР ) з урахуванням норм цього Закону та Закону України "Про державне регулювання ринку цінних...


Статья 47. Регулювання ринку цінних паперів 

1. Регулювання фондового ринку здійснює держава та саморегулівні організації. 

2. Державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового...


Статья 48. Об'єднання професійних учасників фондового ринку 

1. Об'єднання професійних учасників фондового ринку може об'єднувати учасників, які здійснюють різні види професійної діяльності на фондовому ринку, і має бути зареєстровано в порядку,...


Статья 49. Повноваження об'єднання професійних учасників фондового ринку та саморегулівної організації професійних учасників ринку цінних паперів 

1. Об'єднання професійних учасників фондового ринку, включаючи об'єднання, що набуло статусу СРО, має такі повноваження: 

1) впровадження норм професійної етики у практичній діяльності...


Статья 232-1. Розголошення або використання неоприлюдненої інформації про емітента або його цінні папери 

Умисне розголошення або інше використання не опублікованої або не оприлюдненої в інший спосіб інформації про емітента, його цінні папери або правочини щодо них (інсайдерська інформація) особою,...


Статья 4. Діяльність на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку видає ліцензії на такі види діяльності на ринку цінних паперів: 

1) брокерська діяльність - укладення...