Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про тваринний світ від 13.12.2001 № 2894-III ЗУ Про тваринний світ - Закони України 2014

Про тваринний світСтатья 1. Законодавство України про охорону, використання і відтворення тваринного світу 

Відносини у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, об'єкти якого перебувають у стані природної волі, у напіввільних умовах чи в неволі, на суші, у воді, грунті та...


Статья 2. Завдання законодавства України про охорону, використання і відтворення тваринного світу 

Завданнями законодавства України про охорону, використання і відтворення тваринного світу є: 

регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення об'єктів тваринного...


Статья 3. Об'єкти тваринного світу 

Об'єктами тваринного світу, на які поширюється дія цього Закону, є: 

дикі тварини - хордові, в тому числі хребетні (ссавці, птахи, плазуни, земноводні, риби та інші) і безхребетні...


Статья 4. Дикі тварини та інші об'єкти тваринного світу як природний ресурс загальнодержавного значення 

Дикі тварини, які перебувають у стані природної волі в межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, інші об'єкти тваринного світу, на які...


Статья 5. Право власності на об'єкти тваринного світу 

Право власності на об'єкти тваринного світу набувається та реалізується відповідно до Конституції України, цього Закону та інших законів України. 

Об'єкти тваринного світу, які...


Статья 6. Право державної і комунальної власності на об'єкти тваринного світу 

Об'єкти тваринного світу, які утримуються (зберігаються) підприємствами, установами та організаціями державної або комунальної форми власності, є об'єктом права державної або комунальної...


Статья 7. Право приватної власності на об'єкти тваринного світу 

Об'єкти тваринного світу, вилучені із стану природної волі, розведені (отримані) у напіввільних умовах чи в неволі або набуті іншим не забороненим законом шляхом, можуть перебувати у приватній...


Статья 8. Припинення права приватної власності на об'єкти тваринного світу 

Право приватної власності на об'єкти тваринного світу припиняється у разі: 

жорстокого поводження з дикими тваринами; 

встановлення законодавчими актами заборони щодо...


Статья 9. Основні вимоги та принципи охорони, раціонального використання і відтворення тваринного світу 

Під час проведення заходів щодо охорони, раціонального використання і відтворення тваринного світу, а також під час здійснення будь-якої діяльності, яка може вплинути на середовище існування...


Статья 10. Права та обов'язки громадян у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу 

Громадяни відповідно до закону мають право: 

на загальне і спеціальне використання об'єктів тваринного світу; 

мати у власності окремі об'єкти тваринного...


Статья 11. Державне управління та регулювання у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу 

Державне управління та регулювання у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві...


Статья 12. Повноваження Кабінету Міністрів України у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу 

До повноважень Кабінету Міністрів України у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу належить: 

забезпечення реалізації визначеної Верховною Радою України...


Статья 13. Повноваження уповноважених центральних органів виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу

{ Назва статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 } 

До повноважень уповноважених центральних органів виконавчої влади у галузі...


Статья 14. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу 

До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій у галузі охорони, використання і відтворення...


Статья 15. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, сільських, селищних, міських, районних у містах (де вони утворені) рад у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу 

До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, сільських, селищних, міських, районних у містах (де вони утворені) рад у...


Статья 16. Загальне використання об'єктів тваринного світу 

Громадянам гарантується право безоплатного загального використання об'єктів тваринного світу для задоволення життєво необхідних потреб (естетичних, оздоровчих, рекреаційних тощо). 

...


Статья 17. Спеціальне використання об'єктів тваринного світу 

До спеціального використання об'єктів тваринного світу належать усі види використання тваринного світу (за винятком передбачених законодавством випадків безоплатного любительського і...


Статья 18. Збір за спеціальне використання об'єктів тваринного світу 

За спеціальне використання об'єктів тваринного світу справляється збір. 

Збір справляється за такі види спеціального використання об'єктів тваринного світу: 

...


Статья 19. Умови і підстави припинення права спеціального використання об'єктів тваринного світу 

Право спеціального використання об'єктів тваринного світу припиняється в разі: 

закінчення строку, на який було надано відповідний дозвіл чи інший документ на право їх...


Статья 20. Види використання об'єктів тваринного світу 

За умови додержання вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів можуть здійснюватися такі види використання об'єктів тваринного світу: 

мисливство; 

...


Статья 21. Мисливство 

Мисливством вважається вид спеціального використання тваринного світу, яке здійснюється шляхом добування диких звірів та птахів, що перебувають у стані природної волі або утримуються в...


Статья 22. Право на полювання 

Право на полювання в межах визначених для цього мисливських угідь мають громадяни України, які досягли 18-річного віку і одержали відповідні документи, що засвідчують право на...


Статья 23. Документи на право полювання 

Документами на право полювання є: 

посвідчення мисливця; 

щорічна контрольна картка обліку добутої дичини і порушень правил полювання з відміткою про сплату...


Статья 24. Організація і ведення мисливського господарства, полювання та надання у користування мисливських угідь 

Організація і ведення мисливського господарства, полювання та надання у користування мисливських угідь здійснюються у порядку, встановленому Законом України "Про мисливське господарство та...


Статья 25. Рибальство 

Рибальством вважається добування риби та водних безхребетних. 

На території України відповідно до законодавства може здійснюватися промислове, любительське та спортивне...


Статья 26. Промислове рибальство 

Підприємствам, установам, організаціям і громадянам у порядку спеціального використання об'єктів тваринного світу надається право ведення промислового рибальства, включаючи промисел водних...


Статья 27. Любительське і спортивне рибальство 

У порядку загального використання об'єктів тваринного світу громадянам, у випадках, передбачених законодавством, дозволяється безоплатне любительське і спортивне рибальство для особистого...


Статья 28. Використання об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях 

Використання об'єктів тваринного світу, які перебувають у стані природної волі, в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях здійснюється підприємствами, установами,...


Статья 29. Використання корисних властивостей життєдіяльності тварин 

Використання корисних властивостей життєдіяльності тварин - природних санітарів середовища, запилювачів рослин тощо допускається тільки без їх вилучення та знищення, погіршення середовища їх...


Статья 30. Використання диких тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності 

Використання диких тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності допускається тільки без вилучення та знищення тварин і без погіршення середовища їх існування. 

...


Статья 31. Добування (придбання) диких тварин з метою їх утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі 

Підприємствам, установам, організаціям і громадянам дозволяється добування (придбання) диких тварин з метою утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі для використання цих тварин...


Статья 32. Регулювання чисельності диких тварин 

В інтересах охорони здоров'я і безпеки населення, запобігання захворюванням сільськогосподарських та інших свійських тварин, відвернення заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу,...


Статья 33. Права користувачів об'єктами тваринного світу 

Користувачі об'єктами тваринного світу в установленому законодавством порядку мають право: 

здійснювати спеціальне використання об'єктів тваринного світу відповідно до цього...


Статья 34. Обов'язки користувачів об'єктами тваринного світу 

Користувачі об'єктами тваринного світу в установленому законодавством порядку зобов'язані: 

додержуватися встановлених правил, норм, лімітів і строків використання об'єктів...


Статья 35. Гарантії та захист прав власників і користувачів об'єктами тваринного світу 

Шкода, заподіяна власникам і користувачам об'єктами тваринного світу, підлягає відшкодуванню в порядку, передбаченому законодавством. 

У разі припинення права спеціального...


Статья 36. Зміст охорони тваринного світу 

Охорона тваринного світу включає систему правових, організаційних, економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших заходів, спрямованих на збереження, відтворення і використання об'єктів...


Статья 37. Забезпечення охорони тваринного світу 

Охорона тваринного світу забезпечується шляхом: 

встановлення правил та науково обгрунтованих норм охорони, раціонального використання і відтворення об'єктів тваринного...


Статья 37-1. Наукові дослідження в галузі охорони тваринного світу 

З метою забезпечення наукової підтримки заходів з охорони, відтворення та раціонального використання об'єктів тваринного світу, недопущення погіршення стану середовища існування диких тварин...


Статья 38. Встановлення заборони та обмежень у використанні об'єктів тваринного світу 

З метою збереження і відтворення тварин здійснення окремих видів використання об'єктів тваринного світу, а також вилучення з природного середовища тварин може бути обмежено або повністю...


Статья 39. Охорона середовища існування, умов розмноження, шляхів міграції тварин 

Підприємства, установи, організації і громадяни при здійсненні будь-якої діяльності, що впливає або може вплинути на стан тваринного світу, зобов'язані забезпечувати охорону середовища...


Статья 40. Запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів та експлуатації транспортних засобів 

Підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані вживати заходів для запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів, у тому числі зберігання, транспортування,...


Статья 41. Обов'язковість урахування під час проведення екологічної експертизи впливу об'єктів експертизи на стан тваринного світу 

Під час проведення екологічної експертизи діючих об'єктів, проектів будівництва та реконструкції підприємств, споруд та інших об'єктів, впровадження нової техніки, технології, матеріалів і...


Статья 42. Погодження місць будівництва підприємств, споруд та інших об'єктів, впровадження нової техніки, технології, матеріалів і речовин, що впливають або можуть вплинути на стан тваринного світу 

Місця будівництва підприємств, споруд та інших об'єктів, а також впровадження нової техніки, технології, матеріалів і речовин, що впливають або можуть вплинути на стан тваринного світу,...


Статья 43. Охорона тваринного світу на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду України 

Охорона тваринного світу на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду України забезпечується відповідно до цього Закону, Закону України "Про природно-заповідний фонд України" ( 2456-12...


Статья 44. Охорона, використання і відтворення рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин 

Рідкісні та такі, що перебувають під загрозою зникнення в природних умовах на території України, види тварин підлягають особливій охороні і заносяться до Червоної книги України. 

...


Статья 45. Розведення в неволі рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин 

Розведення в неволі рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин може дозволятися з метою їх збереження, охорони і відтворення насамперед, якщо цього неможливо...


Статья 46. Зоологічні колекції 

Створення і поповнення зоологічних колекцій (живих колекцій зоопарків, зоосадів, океанаріумів тощо, а також у вигляді колекцій опудал, препаратів, частин і залишків тварин) шляхом вилучення...


Статья 47. Надання допомоги тваринам у разі їх захворювання або загрози загибелі під час стихійного лиха та надзвичайних екологічних ситуацій 

У разі виникнення стихійного лиха та надзвичайних екологічних ситуацій, які загрожують існуванню тварин, користувачі об'єктами тваринного світу зобов'язані відповідно до цього Закону, Закону...


Статья 48. Охорона тварин під час застосування пестицидів і агрохімікатів 

Під час застосування пестицидів і агрохімікатів повинні враховуватися вимоги цього Закону, законодавства про захист рослин, інших нормативно-правових актів щодо охорони тваринного світу і...


Статья 49. Обмеження або заборона застосування на окремих територіях пестицидів і агрохімікатів 

З метою запобігання загибелі тварин і погіршенню середовища їх існування обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації за погодженням із центральним органом виконавчої...


Статья 50. Переселення, акліматизація і схрещування диких тварин 

Переселення тварин у нові місця перебування, акліматизація нових для фауни України видів диких тварин, а також заходи щодо схрещування диких тварин допускаються в науково-дослідних і...


Статья 51. Охорона тваринного світу від шкідливого впливу продуктів біотехнології 

Створення нових штамів мікроорганізмів, біологічно активних речовин, виведення генетично змінених організмів, виробництво інших продуктів біотехнології здійснюються лише в установленому...


Статья 52. Урахування вимог охорони тваринного світу під час розроблення та встановлення екологічних нормативів 

Під час розроблення та встановлення нормативів екологічної безпеки (гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин у навколишньому природному середовищі, гранично допустимого вмісту...


Статья 52-1. Заборонені знаряддя добування об'єктів тваринного світу 

Для добування об'єктів тваринного світу забороняються виготовлення, збут, застосування, зберігання отруйних принад, колючих, давлячих та капканоподібних знарядь лову, електроловильних систем...


Статья 53. Ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тваринного світу та знарядь їх добування{ Назва статті 53 із змінами, внесеними згідно із ЗакономN 3325-VI ( 3325-17 ) від 12.05.2011 } 

Ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тваринного світу здійснюються за правилами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у...


Статья 54. Обмеження прав власників і користувачів природних ресурсів в інтересах охорони, раціонального використання та відтворення тваринного світу 

В інтересах охорони, раціонального використання та відтворення тваринного світу права власників і користувачів землі, лісів, водних об'єктів та інших природних ресурсів можуть бути обмежені...


Статья 55. Моніторинг тваринного світу 

Моніторинг тваринного світу є складовою частиною моніторингу навколишнього природного середовища і здійснюється відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (...


Статья 56. Державний облік тварин та облік обсягів їх добування. Державний кадастр тваринного світу 

Для забезпечення охорони та організації раціонального використання тваринного світу ведуться державний облік тварин, облік обсягів їх добування, а також державний кадастр тваринного світу,...


Статья 57. Державний контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу 

Державний контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу здійснюється Кабінетом Міністрів України, місцевими державними адміністраціями, сільськими, селищними, міськими...


Статья 58. Громадський контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу 

Громадський контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля та громадськими інспекторами центрального органу...


Статья 59. Компетенція уповноважених центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим щодо державного контролю за охороною, використанням і відтворенням тваринного світу

{ Назва статті 59 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3530-VI ( 3530-17 ) від 16.06.2011, N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 } 

Центральний орган виконавчої влади, що...


Статья 60. Права посадових осіб уповноважених центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що здійснюють державний контроль та управління в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, а також підприємств, установ і організацій, що здійснюють охорону, використання і відтворення тваринного світу

{ Назва статті 60 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3530-VI ( 3530-17 ) від 16.06.2011, N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 } 

Посадові особи уповноважених центральних...


Статья 61. Правовий захист працівників, які здійснюють охорону і контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу 

Працівникам підприємств, установ та організацій, які здійснюють охорону і контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, гарантується правовий захист їх честі,...


Статья 62. Стимулювання працівників уповноважених органів виконавчої влади, громадських інспекторів, посадових осіб підприємств, установ та організацій, які здійснюють охорону, використання і відтворення тваринного світу

{ Назва статті 62 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 } 

Стимулювання працівників уповноважених органів виконавчої влади, громадських...


Статья 63. Відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу 

Порушення законодавства в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу тягне за собою адміністративну, цивільно-правову чи кримінальну відповідальність відповідно до...


Статья 64. Міжнародні договори 

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються правила міжнародного...