Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 23.12.1997 № 776/97-ВР ЗУ Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини - Закони України 2014

Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людиниСтатья 1. Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина 

Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав кожного на території України і в межах її юрисдикції на постійній основі здійснює...


Статья 2. Сфера застосування Закону 

Сферою застосування Закону є відносини, що виникають при реалізації прав і свобод людини і громадянина між громадянином України, незалежно від місця його перебування, іноземцем чи особою без...


Статья 3. Мета парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина 

Метою парламентського контролю, який здійснює Уповноважений, є:

1) захист прав і свобод людини і громадянина, проголошених Конституцією України, законами України та міжнародними...


Статья 4. Правовий статус Уповноваженого 

Уповноважений є посадовою особою, статус якої визначається Конституцією України, цим Законом, Законом України "Про державну службу" ( 3723-12 ), іншими законами України.

{ Частина...


Статья 5. Вимоги до кандидата на посаду Уповноваженого та призначення на посаду Уповноваженого 

Уповноважений призначається на посаду і звільняється з посади Верховною Радою України таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів. 

Уповноваженим може бути призначено...


Статья 6. Порядок висування кандидатури на посаду Уповноваженого 

Пропозиції щодо кандидатур(и) на посаду Уповноваженого вносять Голова Верховної Ради України або не менше однієї четвертої народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради...


Статья 7. Присяга Уповноваженого 

При вступі на посаду Уповноважений на пленарному засіданні Верховної Ради України складає присягу такого змісту: "Я, (ім'я та прізвище), заступаючи на посаду Уповноваженого Верховної Ради...


Статья 8. Несумісність посади Уповноваженого 

Уповноважений не може мати представницького мандата, обіймати будь-які інші посади в органах державної влади, виконувати іншу оплачувану чи неоплачувану роботу в органах державної влади,...


Статья 9. Припинення повноважень та звільнення з посади Уповноваженого 

Повноваження Уповноваженого припиняються у разі:

1) відмови його від подальшого виконання обов'язків шляхом подання заяви про складення своїх повноважень;

2) набрання законної...


Статья 10. Секретаріат Уповноваженого 

Для забезпечення діяльності Уповноваженого утворюється секретаріат, який є юридичною особою, має свій рахунок у банку та печатку встановленого зразка. 

Структура секретаріату,...


Статья 11. Представники Уповноваженого 

Уповноважений має право призначати своїх представників у межах виділених коштів, затверджених Верховною Радою України. 

Організація діяльності та межі повноважень представників...


Статья 12. Порядок фінансування діяльності Уповноваженого 

Фінансування діяльності Уповноваженого провадиться за рахунок Державного бюджету України та щорічно передбачається в ньому окремим рядком. 

Уповноважений розробляє, подає на...


Статья 13. Права Уповноваженого 

Уповноважений має право: 

1) невідкладного прийому Президентом України, Головою Верховної Ради України, Прем'єр-міністром України, головами Конституційного Суду України,...


Статья 14. Обов'язки Уповноваженого 

Уповноважений зобов'язаний додержуватися Конституції України і законів України, інших правових актів, прав та охоронюваних законом інтересів людини і громадянина, забезпечувати виконання...


Статья 15. Акти реагування Уповноваженого 

Актами реагування Уповноваженого щодо порушень положень Конституції України, законів України, міжнародних договорів України стосовно прав і свобод людини і громадянина є конституційне подання...


Статья 16. Підстави для провадження справ та призначення перевірок 

Уповноважений здійснює свою діяльність на підставі відомостей про порушення прав і свобод людини і громадянина, які отримує: 

1) за зверненнями громадян України, іноземців, осіб...


Статья 17. Розгляд звернень до Уповноваженого 

Уповноважений приймає та розглядає звернення громадян України, іноземців, осіб без громадянства або осіб, які діють в їхніх інтересах, відповідно до Закону України "Про звернення громадян" (...


Статья 18. Щорічні та спеціальні доповіді Уповноваженого 

Протягом першого кварталу кожного року Уповноважений представляє Верховній Раді України щорічну доповідь про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні органами...


Статья 19. Участь Уповноваженого у міжнародному співробітництві 

Уповноважений бере участь у підготовці доповідей з прав людини, які подаються Україною в міжнародні організації згідно з чинними міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана...


Статья 19-1. Виконання Уповноваженим функцій національного превентивного механізму 

На Уповноваженого покладаються функції національного превентивного механізму відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що...


Статья 20. Загальні гарантії діяльності Уповноваженого 

Втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових і службових осіб у...


Статья 21. Гарантії захисту прав людини і громадянина при зверненні до Уповноваженого 

Кожен може без обмежень і перешкод звернутися до Уповноваженого у порядку, передбаченому чинним законодавством. 

При зверненні до Уповноваженого не може бути привілеїв чи обмежень...


Статья 22. Обов'язок співпраці з Уповноваженим 

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, об'єднання громадян, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, посадові та службові особи, до яких звернувся...