Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про управління об'єктами державної власності від 21.09.2006 № 185-V ЗУ Про управління об'єктами державної власності - Закони України 2014

Про управління об'єктами державної власностіСтатья 1. Поняття управління об'єктами державної власності 

1. Управління об'єктами державної власності - здійснення Кабінетом Міністрів України та уповноваженими ним органами, іншими суб'єктами, визначеними цим Законом, повноважень щодо реалізації...


Статья 2. Законодавство про управління об'єктами державної власності 

1. Законодавство про управління об'єктами державної власності складається з цього Закону, Господарського кодексу України ( 436-15 ), Закону України "Про захист економічної конкуренції" (...


Статья 3. Об'єкти управління державної власності 

1. Об'єктами управління державної власності є: 

майно, яке передане казенним підприємствам в оперативне управління; 

майно, яке передане державним комерційним...


Статья 4. Суб'єкти управління об'єктами державної власності 

1. Суб’єктами управління об’єктами державної власності є: 

Кабінет Міністрів України; 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики...


Статья 5. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері управління об'єктами державної власності 

1. Кабінет Міністрів України є суб'єктом управління, що визначає об'єкти управління державної власності, стосовно яких виконує функції з управління, а також об'єкти управління державної...


Статья 5-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері управління об'єктами державної власності 

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері управління об'єктами державної власності, відповідно до покладених на нього завдань: 

1)...


Статья 5-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку 

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, відповідно до покладених на нього завдань у сфері управління...


Статья 6. Повноваження уповноважених органів управління 

1. Уповноважені органи управління відповідно до покладених на них завдань: 

1) приймають рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію підприємств, установ та організацій,...


Статья 7. Повноваження Фонду державного майна України 

1. Фонд державного майна України відповідно до законодавства: 

1) щодо державних підприємств, установ і організацій: 

а) виступає орендодавцем цілісних майнових...


Статья 8. Повноваження Національної академії наук України, галузевих академій наук 

1. Об'єкти державної власності за рішенням Кабінету Міністрів України передаються Національній академії наук України, галузевим академіям наук у безстрокове безоплатне...


Статья 9. Повноваження господарських структур 

1. Господарські структури: 

1) укладають контракти з керівниками державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50...


Статья 11. Особливості управління та обмеження щодо розпорядження об'єктами державної власності

{ Назва статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 } 

1. Корпоративні права держави не можуть передаватися господарським товариствам...


Статья 11-1. Особливості відрахування державними підприємствами частини прибутку (доходу) 

1. Державні унітарні підприємства (крім державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух" відповідно до Закону України "Про приєднання України до Багатосторонньої...


Статья 12. Єдиний реєстр об'єктів державної власності 

1. Єдиний реєстр об'єктів державної власності (далі - Реєстр) є автоматизованою системою збирання, обліку, накопичення, оброблення, захисту та надання інформації про нерухоме майно, у тому...


Статья 13. Визначення вартості об'єктів державної власності та порядку їх охорони 

1. Вартість об'єктів державної власності визначається Фондом державного майна України відповідно до законодавства. 

2. Вартість майна, що вноситься у спільну діяльність, учасником...


Статья 14. Винагорода керівникам державних підприємств 

1. За рішенням органу, уповноваженого управляти об'єктами державної власності, керівникам державних підприємств може виплачуватися винагорода за результатами фінансово-господарської діяльності...


Статья 15. Винагорода за виконання функцій з управління об'єктами державної власності  

{ Частину першу статті 15 виключено на підставі Закону N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }  

2. Відповідальним представникам уповноважених органів управління, які виконують...


Статья 16. Контроль за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності, використанням державного майна 

1. Контроль за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності здійснюють Кабінет Міністрів України, Фонд державного майна України, центральний орган виконавчої влади, що...


Статья 17. Відповідальність за порушення законодавства з питань управління об'єктами державної власності 

1. За невиконання вимог законів України та інших нормативно-правових актів з питань управління об'єктами державної власності до винних осіб застосовуються заходи адміністративної,...


Статья 18. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

2. Визнати таким, що втратив чинність, Декрет Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1992 року N 8-92 ( 8-92 ) "Про...