Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про видавничу справу від 05.06.1997 № 318/97-ВР ЗУ Про видавничу справу - Закони України 2014

Про видавничу справуСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: 

автор - фізична особа, творчою працею якої створено твір (документ);

замовник - фізична чи юридична особа, яка...


Статья 2. Видавнича справа 

Видавнича справа - сфера суспільних відносин, що поєднує в собі організаційно-творчу та виробничо-господарську діяльність юридичних і фізичних осіб, зайнятих створенням, виготовленням і...


Статья 3. Мета видавничої справи 

Видавнича справа спрямована на:

задоволення потреб особи, суспільства, держави у видавничій продукції та отримання прибутку від цього виду діяльності;

створення можливостей для...


Статья 4. Законодавство про видавничу справу 

Відносини у сфері видавничої справи регулюються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Господарським кодексом України ( 436-15 ), цим Законом, законами України "Про інформацію" ( 2657-12 ), "Про...


Статья 5. Державна політика у видавничій справі 

Державна політика у видавничій справі визначається Верховною Радою України і грунтується на принципах дотримання свободи у видавничій справі, протидії її монополізації, зміцнення...


Статья 6. Державна підтримка і особливості приватизації у видавничій справі 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері, разом з іншими органами державної влади вживає заходів із розвитку книговидання та книгорозповсюдження,...


Статья 7. Фонди підтримки і розвитку видавничої справи 

Для фінансування заходів, спрямованих на підтримку і розвиток видавничої справи, її матеріально-технічної і наукової бази, можуть утворюватися фонди з міжнародним, всеукраїнським та місцевим...


Статья 8. Мова у видавничій справі 

У видавничій справі мова використовується відповідно до статті 10 Конституції України ( 254к/96-ВР ), Закону України "Про мови в Україні" ( 8312-11 ) та інших законодавчих актів...


Статья 9. Організаційно-правові форми видавничої справи 

У видавничій справі на засадах різних форм власності використовуються будь-які організаційно-правові форми, передбачені законодавством. 


Статья 10. Суб'єкти видавничої справи 

До суб'єктів видавничої справи відносяться видавці, виготовлювачі та розповсюджувачі видавничої продукції. 

Суб'єктами видавничої справи в Україні можуть бути: громадяни України,...


Статья 11. Засновник (співзасновник) у видавничій справі 

Засновником (співзасновником) у видавничій справі можуть бути: громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, юридичні особи України та...


Статья 12. Державний реєстр України видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції 

З метою обліку суб'єктів видавничої справи центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері ведеться Державний реєстр України видавців, виготовлювачів і...


Статья 13. Заява про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру України 

У заяві про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру мають бути зазначені: 

засновник (співзасновники), включаючи: прізвище, ім'я, по батькові та відповідні дані...


Статья 14. Реєстраційний збір 

За внесення до Державного реєстру суб'єкта видавничої справи встановлюється реєстраційний збір у розмірі, рівному покриттю витрат, понесених у зв'язку з внесенням до Державного реєстру. Розмір...


Статья 15. Зміни в Державному реєстрі 

При зміні назви суб'єкта видавничої справи, основних статутних положень, засновника (співзасновників), виду діяльності у видавничій справі в Державний реєстр вносяться відповідні...


Статья 16. Відмова у внесенні суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру 

Суб'єкту видавничої справи у внесенні його до Державного реєстру може бути відмовлено в разі, коли:

назва, програмні цілі, напрями діяльності суб'єкта видавничої справи суперечать...


Статья 17. Права та обов'язки замовника видавничої продукції 

Замовниками будь-якої видавничої продукції можуть бути: громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, юридичні особи України та інших...


Статья 18. Видавництва, видавничі організації 

Основною структурною ланкою у видавничій справі є видавництва і видавничі організації різних форм власності.

Видавництво, видавнича організація діють на підставі своїх статутів...


Статья 19. Гарантії прав видавництв і видавничих організацій 

Права видавництв і видавничих організацій гарантуються Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України.

Втручання державних органів, їх посадових осіб, громадських організацій, окремих...


Статья 20. Права та обов'язки видавця 

Права та обов'язки видавця у відносинах з автором (співавторами) твору в галузі науки, літератури і мистецтва, їх спадкоємцями чи з особою, якій автори чи їх спадкоємці передали авторські...


Статья 21. Права та обов'язки виготовлювача видавничої продукції 

Виготовлювачем видавничої продукції може бути поліграфічне підприємство, інша юридична особа будь-якої форми власності, громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в...


Статья 22. Об'єкт видавничої справи 

Об'єктом видавничої справи є видавнича продукція, що розрізняється відповідно до державних стандартів за:

цільовим призначенням видань - офіційні, наукові, науково-популярні,...


Статья 23. Вихідні відомості видання 

Вихідні відомості видання - сукупність даних, які характеризують видання і призначені для його оформлення, інформування споживача, бібліографічного опрацювання і статистичного обліку.

...


Статья 24. Обов'язкові примірники видань 

Обов'язкові примірники видань - примірники різних видів тиражованих видань, які надсилаються установам і організаціям відповідно до законодавства України. 


Статья 25. Розповсюдження видавничої продукції 

Розповсюдження видавничої продукції здійснюється після внесення розповсюджувача до Державного реєстру.

Розповсюдження видавничої продукції може здійснюватися шляхом її реалізації...


Статья 26. Права та обов'язки розповсюджувача видавничої продукції 

Розповсюджувач видавничої продукції має право:

здійснювати роздрібну і оптову купівлю-продаж видавничої продукції;

самостійно формувати свої виробничі плани, визначати масштаби...


Статья 26-1. Державне замовлення на випуск видавничої продукції 

Державне замовлення на випуск видавничої продукції формується відповідно до вимог Закону України "Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб" ( 493/95-ВР ) з...


Статья 27. Книжкова палата України 

Книжкова палата України - державна наукова установа у сфері видавничої справи та інформаційної діяльності, що здійснює:

( Абзац перший частини першої статті 27 в редакції Закону N...


Статья 28. Обмеження права у видавничій справі 

Діяльність у видавничій справі не може бути використана для закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і...


Статья 29. Права споживача 

Споживач має право на: заміну видавничої продукції, в якій виявлено поліграфічний та інший технологічний брак; гарантію виконання відповідно оформлених передплатних зобов'язань. 

...


Статья 30. Міжнародне співробітництво 

Міжнародне співробітництво у видавничій справі здійснюється на основі міжнародних договорів, ратифікованих Україною, та законодавства України.

Міжнародне співробітництво у видавничій...


Статья 31. Участь у зовнішньоекономічній діяльності 

Суб'єкти видавничої справи можуть у встановленому законодавством порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності. 

Р о з д і л IV 

...


Статья 32. Припинення діяльності у видавничій справі 

Діяльність у видавничій справі припиняється:

з ініціативи засновника (співзасновників);

на підставі рішення суду;

з інших підстав, передбачених законодавством...


Статья 33. Відповідальність суб'єкта видавничої справи 

Особи, винні у порушенні цього Закону, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України. 

...