Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про відходи від 05.03.1998 № 187/98-ВР ЗУ Про відходи - Закони України 2014

Про відходиСтатья 1. Визначення основних термінів 

У цьому Законі наведені нижче основні терміни вживаються в такому значенні: 

відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також...


Статья 2. Законодавство про відходи 

Законодавство про відходи складається із законів України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (...


Статья 3. Завдання законодавства про відходи 

Основними завданнями законодавства про відходи є:

а) визначення основних принципів державної політики у сфері поводження з відходами;

б) правове регулювання відносин щодо...


Статья 4. Сфера дії Закону 

Цей Закон регулює відносини, пов'язані з утворенням, збиранням і заготівлею, сортуванням, перевезенням, зберіганням, обробленням (переробленням), утилізацією, видаленням, знешкодженням та...


Статья 5. Основні принципи і напрями державної політики у сфері поводження з відходами 

Основними принципами державної політики у сфері поводження з відходами є пріоритетний захист навколишнього природного середовища та здоров'я людини від негативного впливу відходів, забезпечення...


Статья 6. Стандартизація у сфері поводження з відходами 

Стандартизації підлягають поняття та терміни, що використовуються у сфері поводження з відходами, вимоги до класифікації відходів та їх паспортизації, способи визначення складу відходів та їх...


Статья 7. Нормування у сфері поводження з відходами 

У сфері поводження з відходами встановлюються такі нормативи:

граничні показники утворення відходів у технологічних процесах;

питомі показники утворення відходів, використання та...


Статья 8. Відходи як об'єкт права власності 

Відходи є об'єктом права власності. 

Право власності на відходи може переходити від однієї особи до іншої в порядку, передбаченому законом. 


Статья 9. Суб'єкти права власності на відходи 

Суб'єктами права власності на відходи є громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи та організації усіх форм власності, територіальні громади, Автономна...


Статья 10. Перехід права власності на відходи у процесі приватизації державних підприємств 

У разі приватизації державних підприємств, внаслідок діяльності яких накопичено певні обсяги відходів, право власності на відходи та обов'язок щодо відшкодування заподіяної відходами шкоди...


Статья 11. Перехід права власності на відходи в результаті зміни власника чи користувача земельної ділянки 

При зміні власника чи користувача земельної ділянки, на якій розміщені відходи, питання про право власності на відходи вирішується окремо, відповідно до закону. 


Статья 12. Виявлення та облік безхазяйних відходів 

Відходи, щодо яких не встановлено власника або власник яких невідомий, вважаються безхазяйними. 

З метою запобігання або зменшення обсягів утворення відходів виявлені безхазяйні відходи...


Статья 13. Суб'єкти у сфері поводження з відходами 

Суб'єктами у сфері поводження з відходами є громадяни України, іноземці та особи без громадянства, а також підприємства, установи та організації усіх форм власності, діяльність яких пов'язана...


Статья 14. Права громадян України, іноземців та осіб без громадянства у сфері поводження з відходами 

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства у сфері поводження з відходами мають право на:

а) безпечні для їх життя та здоров'я умови при здійсненні операцій щодо поводження з...


Статья 15. Обов'язки громадян України, іноземців та осіб без громадянства у сфері поводження з відходами 

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства зобов'язані: 

а) дотримуватися вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів у сфері поводження з відходами; 

б)...


Статья 16. Права підприємств, установ та організацій у сфері поводження з відходами 

Підприємства, установи та організації усіх форм власності у сфері поводження з відходами мають право на:

а) одержання в установленому порядку інформації про технології утилізації...


Статья 17. Обов'язки суб'єктів господарської діяльності у сфері поводження з відходами

{ Назва статті 17 в редакції Закону N 3073-III ( 3073-14 ) від 07.03.2002 } 

Суб'єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами зобов'язані: { Абзац перший статті 17 в...


Статья 18. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відходами 

До компетенції Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відходами належить:

а) реалізація державної політики у сфері поводження з відходами;

б) забезпечення розроблення і...


Статья 19. Повноваження Автономної Республіки Крим у сфері поводження з відходами 

До повноважень Автономної Республіки Крим у сфері поводження з відходами належить:

а) виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актів Президента України, Кабінету...


Статья 20. Повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері поводження з відходами 

До повноважень місцевих державних адміністрацій у сфері поводження з відходами належить:

а) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів...


Статья 20-1. Повноваження органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері поводження з відходами 

До повноважень органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері поводження з відходами належить: 

а) проведення в...


Статья 21. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами 

Органи місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами забезпечують:

а) виконання вимог законодавства про відходи;

б) розроблення та затвердження схем санітарного очищення...


Статья 22. Уповноважені органи виконавчої влади у сфері поводження з відходами 

Уповноваженими органами виконавчої влади у сфері поводження з відходами є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього...


Статья 23. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища

{ Назва статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 } 

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у...


Статья 23-1. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері поводження з відходами 

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері поводження з відходами...


Статья 23-2. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері поводження з відходами 

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального...


Статья 24. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, у сфері поводження з відходами

{ Назва статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 } 

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у...


Статья 25. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, у сфері поводження з відходами

{ Назва статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 } 

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної...


Статья 25-1. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, у сфері поводження з відходами 

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, у сфері поводження з відходами належить: 

а) реалізація...


Статья 26. Державний облік і паспортизація відходів 

Державному обліку та паспортизації підлягають в обов'язковому порядку всі відходи, що утворюються на території України і на які поширюється дія цього Закону. 

Державний облік та...


Статья 27. Ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів 

З метою забезпечення збирання, оброблення, збереження та аналізу інформації про об'єкти утворення, оброблення та утилізації відходів ведеться їх реєстр, в якому визначаються номенклатура,...


Статья 28. Ведення реєстру місць видалення відходів 

З метою повного обліку та опису функціонуючих, закритих та законсервованих місць видалення відходів, їх якісного і кількісного складу, а також здійснення контролю за впливом відходів на...


Статья 29. Моніторинг місць утворення, зберігання та видалення відходів 

З метою визначення та прогнозування впливу відходів на навколишнє природне середовище, своєчасного виявлення негативних наслідків, їх відвернення та подолання виробники відходів, їх власники, а...


Статья 30. Інформування про вплив відходів і місць чи об'єктів їх зберігання та видалення на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людини 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері...


Статья 31. Заходи щодо запобігання або зменшення обсягів утворення відходів 

З метою запобігання або зменшення обсягів утворення відходів та стимулювання впровадження маловідходних технологій Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні і місцеві органи...


Статья 32. Заходи щодо обмеження та запобігання негативному впливу відходів 

З метою обмеження та запобігання негативному впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини забороняється: 

а) вести будь-яку господарську діяльність, пов'язану з...


Статья 33. Вимоги щодо зберігання та видалення відходів 

Зберігання та видалення відходів здійснюються відповідно до вимог екологічної безпеки та способами, що забезпечують максимальне використання відходів чи передачу їх іншим споживачам (за...


Статья 34. Вимоги щодо поводження з небезпечними відходами 

Усі небезпечні відходи за ступенем їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та на життя і здоров'я людини відповідно до переліку небезпечних властивостей поділяються на класи і...


Статья 34-1. Порядок надання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів 

Письмова згода (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів надається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього...


Статья 35. Порядок здійснення діяльності, пов'язаної із збиранням і заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини 

Діяльність, пов'язана із збиранням і заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини та забезпеченням ними переробних підприємств, здійснюється на підставі ліцензії, виданої відповідно...


Статья 35-1. Вимоги щодо поводження з побутовими відходами 

Поводження з побутовими відходами здійснюється відповідно до державних норм, стандартів і правил. 

Власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі, джерел утворення побутових...


Статья 35-2. Вимоги щодо поводження з відходами тваринного походження 

Утилізація відходів тваринного походження на території України здійснюється спеціалізованими підприємствами (підрозділами) з утилізації відходів тваринного походження і не може здійснюватися...


Статья 37. Контроль і нагляд у сфері поводження з відходами 

Державний контроль у сфері поводження з відходами здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони...


Статья 38. Організаційно-економічні заходи щодо забезпечення утилізації відходів і зменшення обсягів їх утворення 

Організаційно-економічні заходи щодо забезпечення утилізації відходів і зменшення обсягів їх утворення передбачають:

а) лімітування обсягів утворення та розміщення відходів;

б)...


Статья 40. Стимулювання заходів щодо утилізації відходів та зменшення обсягів їх утворення 

З метою стимулювання заходів щодо утилізації відходів та зменшення обсягів їх утворення суб'єктам господарської діяльності, які впроваджують технології, спрямовані на зменшення обсягів...


Статья 41. Фінансування заходів у сфері поводження з відходами

{ Назва статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010 } 

Фінансування заходів у сфері поводження з відходами здійснюється за рахунок коштів...


Статья 42. Правопорушення у сфері поводження з відходами 

Особи, винні в порушенні законодавства про відходи, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільну чи кримінальну відповідальність за: 

а) порушення встановленого порядку поводження з...


Статья 43. Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про відходи 

Підприємства, установи, організації та громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи зобов'язані відшкодувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення...


Статья 44. Вирішення спорів у сфері поводження з відходами 

Спори, що виникають у сфері поводження з відходами, вирішуються судом у встановленому законодавством порядку. 

Міжнародними договорами України може бути передбачений інший порядок...


Статья 45. Участь України у міжнародному співробітництві у сфері поводження з відходами 

Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері поводження з відходами відповідно до норм міжнародного права. 

Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість...