Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про відпустки від 15.11.1996 № 504/96-ВР ЗУ Про відпустки - Закони України 2014

Про відпусткиСтатья 1. Законодавство про відпустки 

Державні гарантії та відносини, пов'язані з відпусткою, регулюються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим Законом, Кодексом законів про працю України ( 322-08 ), іншими законами та...


Статья 2. Право на відпустки 

Право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої...


Статья 3. Право на відпустки у разі звільнення 

За бажанням працівника у разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням. Датою звільнення в цьому...


Статья 4. Види відпусток 

Установлюються такі види відпусток: 

1) щорічні відпустки: 

основна відпустка (стаття 6 цього Закону); 

додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці...


Статья 5. Визначення тривалості відпусток 

Тривалість відпусток визначається цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами України і незалежно від режимів та графіків роботи розраховується в календарних днях. 

...


Статья 6. Щорічна основна відпустка та її тривалість 

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору. 

...


Статья 7. Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та її тривалість 

( Стаття 7 вводиться в дію з 1 січня 1998 року згідно з Постановою ВР N 505/96-ВР від 15.11.96 ) 

Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці тривалістю...


Статья 8. Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці та її тривалість 

( Стаття 8 вводиться в дію з 1 січня 1998 року згідно з Постановою ВР N 505/96-ВР від 15.11.96 )  

Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається: 

1) окремим...


Статья 9. Обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку 

До стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку (стаття 6 цього Закону), зараховуються: 

1) час фактичної роботи (в тому числі на умовах неповного робочого часу) протягом...


Статья 10. Порядок надання щорічних відпусток 

( Частина перша статті 10 вводиться в дію з 1 січня 1998 року згідно з Постановою ВР N 505/96-ВР від 15.11.96 )

Щорічна додаткова відпустка, передбачена статтею 7 та пунктами 1 і 2...


Статья 11. Перенесення щорічної відпустки 

Щорічна відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період у разі: 

1) порушення власником або уповноваженим ним органом терміну письмового повідомлення працівника...


Статья 12. Поділ щорічної відпустки на частини. Відкликання з відпустки 

Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів. ( Частина перша...


Статья 13. Відпустка у зв'язку з навчанням у середніх навчальних закладах 

Працівникам, які здобувають загальну середню освіту в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах,...


Статья 14. Відпустка у зв'язку з навчанням у професійно-технічних навчальних закладах 

Працівникам, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях професійно-технічних навчальних закладів, надається додаткова оплачувана відпустка для підготовки та складання іспитів загальною...


Статья 15. Відпустка у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі 

Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки: 

1) на...


Статья 15-1. Відпустка у зв'язку з профспілковим навчанням 

На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 6...


Статья 16. Творча відпустка 

Творча відпустка надається працівникам для закінчення дисертаційних робіт, написання підручників та в інших випадках, передбачених законодавством. 

Тривалість, порядок, умови надання та...


Статья 16-1. Відпустка для підготовки та участі в змаганнях 

Відпустка для підготовки та участі в змаганнях надається працівникам, які беруть участь у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях. 

Тривалість, порядок, умови надання та...


Статья 17. Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами 

На підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю: 

1) до пологів - 70 календарних днів;

2) після пологів - 56...


Статья 18. Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 

Після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. 

Підприємство за рахунок...


Статья 18-1. Відпустка у зв'язку з усиновленням дитини 

Особі, яка усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, старше трьох років, надається одноразова оплачувана відпустка у зв'язку з усиновленням дитини...


Статья 19. Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей 

Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі...


Статья 20. Порядок надання соціальних відпусток 

Тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами обчислюється сумарно і становить 126 календарних днів (140 календарних днів - у разі народження двох і більше дітей та в разі ускладнення...


Статья 21. Порядок оплати відпусток 

Заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку. 

Порядок обчислення заробітної плати працівникам за час щорічної відпустки, додаткових...


Статья 22. Відрахування із заробітної плати за час відпустки 

У разі звільнення працівника до закінчення робочого року, за який він уже одержав відпустку повної тривалості, для покриття його заборгованості власник або уповноважений ним орган провадить...


Статья 23. Кошти на оплату відпусток 

Витрати, пов'язані з оплатою відпусток, передбачених статтями 6, 7, 8, 13, 14, 15, 15-1, 16, 18-1 і 19 цього Закону, здійснюються за рахунок коштів підприємств, призначених на оплату праці, або...


Статья 24. Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки 

У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей. 

У разі...


Статья 25. Відпустка без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов'язковому порядку 

Відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в обов'язковому порядку: 

1) матері або батьку, який виховує дітей без матері (в тому числі й у разі тривалого...


Статья 26. Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін 

За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним...


Статья 27. Органи нагляду і контролю за додержанням законодавства про відпустки 

Нагляд за додержанням законодавства про відпустки здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про...


Статья 28. Відповідальність за порушення законодавства про відпустки 

Особи, винні в порушенні законодавства про відпустки, несуть відповідальність згідно з законодавством. 

Р о з д і л VIII 

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 


Статья 29. Розгляд спорів щодо відпусток 

Спори, які виникають щодо надання відпусток, розглядаються в порядку, встановленому законодавством про працю.  

Президент України Л.КУЧМА м. Київ,...