Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про військовий обов язок і військову службу від 25.03.1992 № 2232-XII ЗУ Про військовий обов язок і військову службу - Закони України 2014

Про військовий обов язок і військову службуСтатья 1. Військовий обов'язок 

1. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України. 

2. Військовий обов'язок установлюється з метою підготовки...


Статья 2. Військова служба і виконання військового обов'язку в запасі 

1. Військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України, пов'язаній із захистом...


Статья 3. Правова основа військового обов'язку, військової служби, служби у військовому резерві

{ Назва статті 3 в редакції Закону N 1127-VII ( 1127-18 ) від 17.03.2014 } 

1. Правовою основою військового обов'язку і військової служби є Конституція України ( 254к/96-ВР ), цей...


Статья 4. Комплектування військовослужбовцями Збройних Сил України та інших військових формувань 

1. Збройні Сили України та інші військові формування комплектуються військовослужбовцями шляхом: 

призову громадян України на військову службу; 

прийняття громадян...


Статья 5. Склад військовослужбовців і військовозобов'язаних. Військові звання 

1. Військовослужбовці та військовозобов'язані поділяються на рядовий склад, сержантський і старшинський склад та офіцерський склад. 

2. Встановлюються такі військові...


Статья 6. Військові посади 

1. Військові посади (штатні посади, що підлягають заміщенню військовослужбовцями) і відповідні їм військові звання передбачаються у штатах (штатних розписах) військових частин, кораблів,...


Статья 7. Військова форма одягу, знаки розрізнення і відзнаки військовослужбовців 

1. Для військовослужбовців установлюються військова форма одягу, знаки розрізнення та відзнаки. 

2. Військовозобов'язані під час проходження зборів забезпечуються військовою...


Статья 8. Підготовка до військової служби 

1. Підготовка громадян України до військової служби включає патріотичне виховання, допризовну підготовку, підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей, підготовку у військових...


Статья 9. Допризовна підготовка 

1. Допризовна підготовка включається до Державного стандарту повної середньої освіти професійно-технічних і загальноосвітніх навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів у разі, якщо...


Статья 10. Підготовка призовників з військово-технічних спеціальностей 

1. Підготовка з військово-технічних спеціальностей проводиться таким чином: 

призовників - учнів професійно-технічних навчальних закладів, які навчаються в них за професіями,...


Статья 11. Військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу 

1. Військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу проводиться у вищих військових навчальних закладах та у військових навчальних підрозділах вищих навчальних...


Статья 12. Підготовка до вступу у вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів 

1. Громадяни України, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, можуть проходити попередню підготовку...


Статья 13. Права та обов'язки громадян України, які проходять підготовку до військової служби 

1. За громадянами України, які проходять підготовку з військово-технічних спеціальностей з відривом від виробництва, на весь час підготовки, включаючи час проїзду до місця підготовки та у...


Статья 14. Приписка громадян України до призовних дільниць 

1. Приписка громадян України чоловічої статі до призовних дільниць проводиться з метою взяття їх на військовий облік, визначення наявних призовних ресурсів, ступеня придатності до військової...


Статья 15. Призовний вік. Призов громадян України на строкову військову службу 

1. На строкову військову службу в мирний час призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18...


Статья 16. Призовні комісії 

1. Для проведення призову громадян України на строкову військову службу в районах (містах) утворюються призовні комісії у такому складі: 

голова комісії - заступник голови...


Статья 17. Відстрочка від призову на строкову військову службу 

1. Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії відповідно до цього Закону за сімейними обставинами, станом...


Статья 18. Звільнення від призову на строкову військову службу 

1. Від призову на строкову військову службу в мирний час звільняються громадяни України: 

які визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби в мирний...


Статья 19. Загальні умови укладення контракту на проходження військової служби 

1. Військовослужбовці, які проходять кадрову або строкову військову службу, громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту і не проходили...


Статья 20. Прийняття на військову службу за контрактом 

1. На військову службу за контрактом приймаються громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби: 

...


Статья 20-1. Врегулювання конфлікту інтересів 

1. У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень військова посадова особа зобов’язана негайно доповісти про це своєму безпосередньому начальникові....


Статья 21. Матеріальне забезпечення громадян України у зв'язку з призовом або прийняттям на військову службу 

1. Громадянам України, які звільняються з роботи у зв'язку з призовом або прийняттям на військову службу, виплачується вихідна допомога в розмірі двох мінімальних заробітних плат. { Частина...


Статья 22. Граничний вік перебування на військовій службі 

1. Граничний вік перебування на військовій службі встановлюється: 

1) для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за...


Статья 23. Строки військової служби 

1. Строки строкової військової служби в календарному обчисленні встановлюються: 

для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу в Збройних...


Статья 24. Початок і закінчення проходження військової служби. Час та місце виконання обов'язків військової служби 

1. Початком проходження військової служби вважається: 

1) день відправлення у військову частину з обласного збірного пункту - для громадян, призваних на строкову військову...


Статья 25. Підготовка громадян України для проходження військової служби на посадах осіб рядового, сержантського і старшинського та офіцерського складу

{ Назва статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3353-VI ( 3353-17 ) від 12.05.2011 } 

1. Підготовка громадян України для проходження військової служби на посадах осіб...


Статья 26. Звільнення з військової служби 

1. Звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється: 

а) у запас, якщо військовослужбовці не досягли граничного віку перебування в запасі і за станом здоров'я...


Статья 26-1. Проходження служби у військовому резерві 

1. Громадяни України (крім тих, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації) в добровільному порядку можуть бути прийняті на службу у військовому резерві Збройних Сил...


Статья 27. Зарахування в запас. Категорії запасу 

1. У запас Збройних Сил України та інших військових формувань зараховуються громадяни України, які придатні за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час і не...


Статья 28. Розряди запасу та граничний вік перебування військовозобов'язаних у запасі 

1. Запас військовозобов'язаних поділяється на два розряди, що встановлюються залежно від віку військовозобов'язаних. 

2. Військовозобов’язані, які перебувають у запасі та мають...


Статья 29. Проходження зборів військовозобов'язаними та резервістами 

1. Військовозобов'язані призиваються на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори. Резервісти проходять підготовку та збори відповідно до програм у порядку, встановленому положеннями про...


Статья 30. Звільнення від проходження зборів 

1. Від проходження зборів звільняються (крім резервістів): { Абзац перший частини першої статті 30 в редакції Закону N 1834-VI ( 1834-17 ) від 21.01.2010 } 

1) працівники Збройних...


Статья 31. Присвоєння військових звань у запасі 

1. Військовозобов'язаним, які пройшли навчальні збори і склали заліки за програмою навчання або здобули відповідну освіту чи досвід роботи на керівних посадах, можуть бути присвоєні чергові...


Статья 32. Переведення військовозобов'язаних у відставку 

1. Військовозобов'язані, які досягли граничного віку перебування в запасі, а також визнані військово-лікарськими комісіями непридатними для військової служби у воєнний час, виключаються з...


Статья 33. Загальні правила військового обліку 

1. Військовий облік поділяється на облік призовників і облік військовозобов'язаних. 

2. Загальне керівництво роботою, пов'язаною з організацією та веденням військового обліку...


Статья 34. Персонально-якісний, персонально-первинний та персональний облік призовників і військовозобов'язаних 

1. Персонально-якісний облік призовників і військовозобов'язаних передбачає облік відомостей (біографічні дані, стан здоров'я, результати співбесід тощо) щодо призовників і...


Статья 35. Загальний і спеціальний облік військовозобов'язаних та облік резервістів 

1. На загальному військовому обліку перебувають військовозобов'язані, не заброньовані за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та...


Статья 36. Військовий облік громадян України, які перебувають за кордоном 

1. Військовий облік громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном, ведеться дипломатичними та консульськими представництвами України. Дипломатичні та консульські представництва...


Статья 37. Взяття на військовий облік, зняття та виключення з нього 

1. Взяттю на військовий облік призовників та військовозобов'язаних у районних (міських) військових комісаріатах підлягають громадяни України: 

1) на військовий облік...


Статья 38. Обов'язки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, призовників і військовозобов'язаних щодо виконання правил військового обліку 

1. В адміністративно-територіальних одиницях, де немає військових комісаріатів, відповідні органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій, у тому числі...


Статья 39. Призов на військову службу під час мобілізації. Демобілізація 

1. Призов військовозобов'язаних та резервістів на військову службу у зв'язку з мобілізацією та звільнення з військової служби у зв'язку з демобілізацією проводяться в порядку, визначеному...


Статья 40. Гарантії правового і соціального захисту громадян України, які виконують конституційний обов'язок щодо захисту Вітчизни 

1. Гарантії правового і соціального захисту громадян України, які виконують конституційний обов'язок щодо захисту Вітчизни, забезпечуються відповідно до законів України "Про Збройні Сили...


Статья 41. Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та резервістів під час виконання ними обов'язків служби у військовому резерві 

{ Назва статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5040-VI ( 5040-17 ) від 04.07.2012 } 

Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або...


Статья 42. Відповідальність посадових осіб і громадян України 

1. Керівники, інші посадові особи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій незалежно від підпорядкування і форм власності та...


Статья 43. Фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов'язаних з організацією військової служби і виконанням військового обов'язку 

1. Фінансове забезпечення заходів, пов'язаних з організацією військової служби і виконанням військового обов'язку, здійснюється за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України....


Статья 44. Контроль за дотриманням законодавства про військовий обов'язок та військову службу 

1. Контроль за дотриманням законодавства про військовий обов'язок та військову службу державними органами, органами місцевого самоврядування, органами військового управління, підприємствами,...


Статья 45. Нагляд за дотриманням законодавства про військовий обов'язок та військову службу 

1. Нагляд за дотриманням законодавства про військовий обов'язок та військову службу державними органами, органами місцевого самоврядування, органами військового управління здійснюється в...