Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про виконавче провадження від 21.04.1999 № 606-XIV ЗУ Про виконавче провадження - Закони України 2014

Про виконавче провадженняСтатья 1. Виконавче провадження 

1. Виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження та примусове виконання рішень інших органів (посадових осіб) - це сукупність дій органів і посадових осіб, визначених у...


Статья 2. Органи і посадові особи, які здійснюють примусове виконання рішень та провадять окремі виконавчі дії 

1. Примусове виконання рішень покладається на державну виконавчу службу, яка входить до системи органів Міністерства юстиції України. 

2. Примусове виконання рішень здійснюють...


Статья 3. Виконання рішень іншими органами 

1. У випадках, передбачених законом, рішення судів та інших органів щодо стягнення коштів виконуються органами доходів і зборів, банками та іншими фінансовими установами. Рішення зазначених...


Статья 4. Інформаційне забезпечення виконавчого провадження 

1. З метою забезпечення електронного документообігу в органах державної виконавчої служби, ведення обліку виконавчих проваджень, контролю за дотриманням державними виконавцями вимог...


Статья 5. Обов'язковість вимог державного виконавця 

1. Вимоги державного виконавця щодо виконання рішень обов'язкові для всіх органів, організацій, посадових осіб, фізичних і юридичних осіб на території України. 

2. Державному...


Статья 6. Гарантії прав фізичних і юридичних осіб у виконавчому провадженні 

1. Державний виконавець зобов'язаний використовувати надані йому права відповідно до закону і не допускати у своїй діяльності порушення прав та законних інтересів фізичних і юридичних...


Статья 7. Учасники виконавчого провадження та особи, які залучаються до проведення виконавчих дій 

1. Учасниками виконавчого провадження є державний виконавець, сторони, представники сторін, прокурор, експерти, спеціалісти, перекладачі, суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти...


Статья 8. Сторони виконавчого провадження 

1. Сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і боржник. 

2. Стягувачем є фізична або юридична особа, на користь чи в інтересах якої видано виконавчий документ. Боржником є...


Статья 9. Представництво сторін у виконавчому провадженні 

1. Сторони можуть реалізовувати свої права і обов'язки у виконавчому провадженні самостійно або через представників. Особиста участь фізичної особи у виконавчому провадженні не позбавляє її...


Статья 10. Особи, які не можуть бути представниками у виконавчому провадженні 

1. Представниками у виконавчому провадженні не можуть бути: 

1) особи, які не досягли 18-річного віку, крім випадків, передбачених законом; 

2) особи, над якими...


Статья 11. Обов'язки і права державних виконавців 

1. Державний виконавець зобов'язаний вживати передбачених цим Законом заходів примусового виконання рішень, неупереджено, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії. 

2....


Статья 12. Права і обов'язки сторін та інших учасників виконавчого провадження 

1. Сторони виконавчого провадження мають право ознайомлюватися з матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знімати копії, заявляти відводи у випадках, передбачених цим...


Статья 13. Участь експертів, спеціалістів та суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання у виконавчому провадженні 

1. Для з'ясування та роз'яснення питань, що виникають під час здійснення виконавчого провадження і потребують спеціальних знань, державний виконавець з власної ініціативи або за заявою сторін...


Статья 14. Участь перекладача у виконавчому провадженні 

1. У разі необхідності під час провадження виконавчих дій державний виконавець або сторони (їх представники) можуть запросити перекладача. Перекладачем може бути будь-яка дієздатна особа, яка...


Статья 15. Залучення понятих до провадження виконавчих дій 

1. Виконавчі дії можуть провадитися за присутності понятих. 

2. Присутність понятих обов'язкова під час вчинення виконавчих дій, пов'язаних з примусовим входженням до нежитлових...


Статья 16. Відводи у виконавчому провадженні 

1. Державний виконавець, експерт, спеціаліст, оцінювач, перекладач не можуть брати участі у виконавчому провадженні і підлягають відводу, якщо вони є близькими родичами сторін, їх...


Статья 17. Виконавчі документи за рішеннями, що підлягають примусовому виконанню державною виконавчою службою 

1. Примусове виконання рішень здійснюється державною виконавчою службою на підставі виконавчих документів, визначених цим Законом. 

2. Відповідно до цього Закону підлягають...


Статья 18. Вимоги до виконавчого документа 

1. У виконавчому документі зазначаються: 

1) назва і дата видачі документа, найменування органу, прізвище та ініціали посадової особи, що його видали; 

2) дата...


Статья 19. Підстави для відкриття виконавчого провадження 

1. Державний виконавець відкриває виконавче провадження на підставі виконавчого документа, зазначеного в статті 17 цього Закону: 

1) за заявою стягувача або його представника про...


Статья 20. Місце виконання рішення 

1. Виконавчі дії провадяться державним виконавцем за місцем проживання, перебування, роботи боржника або за місцезнаходженням його майна. У разі якщо боржник є юридичною особою, то виконання...


Статья 21. Підвідомчість виконавчих проваджень відділам примусового виконання рішень 

1. На відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України покладається виконання рішень, за якими: 

1) боржниками є Апарат...


Статья 22. Строки пред'явлення виконавчих документів до виконання 

1. Виконавчі документи можуть бути пред'явлені до виконання в такі строки: 

1) посвідчення комісій по трудових спорах, постанови судів у справах про адміністративні правопорушення...


Статья 23. Переривання строку давності пред'явлення виконавчого документа до виконання 

1. Строки пред'явлення виконавчого документа до виконання перериваються: 

1) пред'явленням виконавчого документа до виконання; 

2) частковим виконанням рішення...


Статья 24. Поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання 

1. Державний виконавець відмовляє у прийнятті до провадження виконавчого документа, строк пред'явлення для примусового виконання якого закінчився, про що виносить відповідну...


Статья 25. Прийняття виконавчого документа до виконання 

1. Державний виконавець зобов'язаний прийняти до виконання виконавчий документ і відкрити виконавче провадження, якщо не закінчився строк пред'явлення такого документа до виконання, він...


Статья 26. Відмова у відкритті виконавчого провадження 

1. Державний виконавець відмовляє у відкритті виконавчого провадження у разі: 

1) пропуску встановленого строку пред'явлення документів до виконання; 

2) неподання...


Статья 27. Початок примусового виконання рішень 

1. У разі ненадання боржником у строки, встановлені частиною другою статті 25 цього Закону для самостійного виконання рішення, документального підтвердження повного виконання рішення державний...


Статья 28. Виконавчий збір 

1. У разі невиконання боржником рішення майнового характеру у строк, встановлений частиною другою статті 25 цього Закону для самостійного його виконання, постановою державного виконавця з...


Статья 29. Час провадження виконавчих дій 

1. Виконавчі дії провадяться державним виконавцем у робочі дні не раніше шостої і не пізніше двадцять другої години, якщо інше не передбачено цією статтею. Конкретний час провадження...


Статья 30. Строк здійснення виконавчого провадження 

1. Державний виконавець провадить виконавчі дії з виконання рішення до завершення виконавчого провадження у встановленому цим Законом порядку, а саме: 

закінчення виконавчого...


Статья 31. Надсилання документів виконавчого провадження 

1. Копії постанов державного виконавця та інші документи виконавчого провадження (далі - документи виконавчого провадження), що державний виконавець зобов'язаний довести до відома сторін та...


Статья 32. Заходи примусового виконання рішень 

1. Заходами примусового виконання рішень є: 

1) звернення стягнення на кошти та інше майно (майнові права) боржника, у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб або належать...


Статья 33. Особливості виконання рішень у разі відкриття кількох виконавчих проваджень щодо одного боржника 

1. У разі якщо в органі державної виконавчої служби відкрито кілька виконавчих проваджень про стягнення коштів з одного боржника, вони об'єднуються у зведене виконавче провадження і на майно...


Статья 34. Роз'яснення рішень, виконавчих документів, які підлягають примусовому виконанню 

1. У разі якщо викладена у виконавчому документі резолютивна частина рішення є незрозумілою, державний виконавець або сторони виконавчого провадження мають право звернутися до суду, який видав...


Статья 35. Відкладення провадження виконавчих дій 

1. За наявності обставин, що перешкоджають провадженню виконавчих дій, або у разі несвоєчасного одержання сторонами документів виконавчого провадження, внаслідок чого вони були позбавлені...


Статья 36. Відстрочка або розстрочка виконання, встановлення чи зміна способу і порядку виконання рішення 

1. За наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим, державний виконавець за власною ініціативою чи за заявою сторін, а також самі сторони мають право...


Статья 37. Обставини, що зумовлюють обов'язкове зупинення виконавчого провадження 

1. Виконавче провадження підлягає обов'язковому зупиненню у разі: 

1) смерті, оголошення померлим чи визнання безвісно відсутнім стягувача або боржника, або припинення юридичної...


Статья 38. Право державного виконавця зупинити виконавче провадження 

1. Виконавче провадження може бути зупинено: 

1) у разі звернення державного виконавця до суду, який видав виконавчий документ, із заявою про роз'яснення рішення, що підлягає...


Статья 39. Порядок і строки зупинення виконавчого провадження 

1. Державний виконавець виносить вмотивовану постанову про зупинення виконавчого провадження з підстав, передбачених статтями 37 і 38 цього Закону, яка затверджується начальником або...


Статья 40. Оголошення розшуку 

1. У разі відсутності відомостей про місце проживання, перебування чи місцезнаходження боржника - фізичної особи, а також дитини за виконавчими документами про відібрання дитини державний...


Статья 41. Витрати виконавчого провадження 

1. Витрати органів державної виконавчої служби, пов'язані з організацією та проведенням виконавчих дій щодо забезпечення примусового виконання рішень, є витратами виконавчого...


Статья 42. Авансування витрат на організацію та проведення виконавчих дій 

1. З метою забезпечення провадження виконавчих дій стягувач може за погодженням з державним виконавцем внести на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби певну грошову суму для...


Статья 43. Розподіл стягнутих з боржника грошових сум 

1. Розподіл стягнутих державним виконавцем з боржника за виконавчим провадженням грошових сум (у тому числі одержаної від реалізації майна боржника) здійснюється у такому порядку: 

...


Статья 44. Черговість задоволення вимог стягувачів у разі недостатності стягнутої суми для задоволення всіх вимог стягувачів 

1. У разі якщо сума, стягнута з боржника, недостатня для задоволення всіх вимог за виконавчими документами, вона розподіляється державним виконавцем між стягувачами в порядку черговості,...


Статья 45. Порядок виплати стягнутих грошових сум 

1. Грошові суми, стягнуті з боржника, зараховуються державним виконавцем на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби. 

2. За письмовою заявою стягувача - фізичної...


Статья 46. Винагорода державному виконавцю 

1. Державний виконавець, який забезпечив своєчасне виконання виконавчого документа в повному обсязі, одержує винагороду в розмірі п'яти відсотків стягнутої ним суми або вартості майна, але не...


Статья 47. Повернення виконавчого документа стягувачу 

1. Виконавчий документ, на підставі якого відкрито виконавче провадження, за яким виконання не здійснювалося або здійснено частково, повертається стягувачу у разі, якщо: 

1) є...


Статья 48. Повернення виконавчого документа до суду або іншого органу (посадовій особі), який його видав 

1. Виконавчий документ, прийнятий державним виконавцем до виконання, повертається до суду, який його видав, у разі відновлення судом строку для подання апеляційної скарги на рішення, за яким...


Статья 49. Закінчення виконавчого провадження 

1. Виконавче провадження підлягає закінченню у разі: 

1) визнання судом відмови стягувача від примусового виконання рішення суду; 

2) визнання судом мирової угоди між...


Статья 50. Наслідки завершення виконавчого провадження 

1. У разі закінчення виконавчого провадження (крім направлення виконавчого документа за належністю іншому органу державної виконавчої служби, офіційного оприлюднення повідомлення про визнання...


Статья 51. Відновлення виконавчого провадження 

1. У разі якщо постанова державного виконавця про закінчення виконавчого провадження або повернення виконавчого документа стягувачу визнана судом незаконною чи скасована начальником відділу,...


Статья 52. Порядок звернення стягнення на кошти та інше майно боржника 

1. Звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті, вилученні та примусовій реалізації. 

2. Стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти...


Статья 53. Особливості звернення стягнення на кошти боржника в іноземній валюті та виконання рішень при обчисленні боргу в іноземній валюті 

1. У разі якщо кошти боржника в іноземній валюті розміщені на рахунках, внесках або на зберіганні у банку чи іншій фінансовій установі, що мають право на продаж іноземної валюти на...


Статья 54. Звернення стягнення на заставлене майно 

1. Звернення стягнення на заставлене майно в порядку примусового виконання допускається за виконавчими документами для задоволення вимог стягувача-заставодержателя. 

2. У разі...


Статья 55. Звернення стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб 

1. Державний виконавець має право звернути стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб, а також на майно та кошти, що належать боржнику від інших осіб. 

Зазначені особи...


Статья 56. Майно, на яке не може бути звернуто стягнення 

1. Не допускається звернення стягнення на майно, зазначене в переліку видів майна громадян, на яке не може бути звернуто стягнення за виконавчими документами, згідно з додатком до цього...


Статья 57. Арешт і вилучення майна боржника 

1. Арешт майна боржника застосовується для забезпечення реального виконання рішення. 

2. Арешт на майно боржника може накладатися державним виконавцем шляхом: 

...


Статья 58. Визначення вартості, оцінка майна боржника 

1. Визначення вартості майна боржника проводиться державним виконавцем за ринковими цінами, що діють на день визначення вартості майна. Для оцінки за регульованими цінами, оцінки нерухомого...


Статья 59. Зберігання майна, на яке накладено арешт 

1. Майно, на яке накладено арешт, за винятком майна, зазначеного в частині восьмій статті 57 цього Закону, передається на зберігання боржникові або іншим особам (далі - зберігач), призначеним...


Статья 60. Зняття арешту з майна 

1. Особа, яка вважає, що майно, на яке накладено арешт, належить їй, а не боржникові, може звернутися до суду з позовом про визнання права власності на це майно і про зняття з нього...


Статья 61. Передача стягувачу предметів, зазначених у виконавчому документі 

1. У разі присудження стягувачу предметів, зазначених у виконавчому документі, державний виконавець вилучає ці предмети у боржника і передає їх стягувачу, про що складає акт передачі. У разі...


Статья 62. Реалізація майна, на яке звернено стягнення 

1. Реалізація арештованого майна, крім майна, вилученого з обігу згідно із законом, та майна, зазначеного в частині восьмій статті 57 цього Закону, здійснюється шляхом його продажу на...


Статья 63. Звернення стягнення на будинок, квартиру, інше приміщення та земельну ділянку фізичної особи 

1. Звернення стягнення на будинок, квартиру, земельну ділянку, інше нерухоме майно фізичної особи проводиться у разі відсутності в боржника достатніх коштів чи рухомого майна. При цьому в...


Статья 64. Виконання рішення про конфіскацію майна 

1. Майно, що підлягає конфіскації, вилучається. 

2. Реалізація конфіскованого майна здійснюється в порядку, встановленому цим Законом. 

3. Порядок подальшого...


Статья 65. Звернення стягнення на кошти боржника - юридичної особи 

1. Готівка в національній та іноземній валюті, що перебуває в касах або інших сховищах боржника - юридичної особи, підлягає невідкладному вилученню після її виявлення та складання відповідного...


Статья 66. Звернення стягнення на інше майно боржника - юридичної особи 

1. У разі відсутності у боржника - юридичної особи коштів у обсязі, достатньому для покриття заборгованості, стягнення звертається на інше майно, належне такому боржникові або закріплене за...


Статья 67. Порядок звернення стягнення на майно у разі злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення та ліквідації боржника - юридичної особи 

1. У разі злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення боржника - юридичної особи стягнення за виконавчими документами звертається на кошти та інше майно тієї юридичної особи, на яку...


Статья 68. Умови звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника 

1. Стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника звертається у разі відсутності в боржника коштів на рахунках у банках чи інших фінансових установах, відсутності чи...


Статья 69. Відрахування із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника 

1. Підприємства, установи, організації, фізичні особи, фізичні особи - підприємці здійснюють відрахування із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника і перераховують кошти...


Статья 70. Розмір відрахувань із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника 

1. Розмір відрахувань із заробітної плати та інших доходів боржника вираховується із суми, що залишається після утримання податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне...


Статья 71. Звернення стягнення на заробітну плату боржника, який відбуває покарання 

1. Відрахування із заробітної плати боржника, який за вироком суду відбуває покарання без позбавлення волі, здійснюється з усієї суми заробітної плати без урахування стягнень за...


Статья 72. Звернення стягнення на допомогу по державному соціальному страхуванню та соціальну допомогу інвалідам з дитинства 

1. На допомогу по державному соціальному страхуванню, що виплачується в разі тимчасової непрацездатності та в інших випадках, допомогу по безробіттю та соціальну допомогу інвалідам з...


Статья 73. Кошти, на які не може бути звернено стягнення 

1. Стягнення не може бути звернено на такі виплати: 

1) вихідну допомогу, що виплачується в разі звільнення працівника; 

2) компенсацію працівнику за невикористану...


Статья 74. Порядок стягнення аліментів 

1. Порядок стягнення аліментів визначається законом. 

2. У разі наявності заборгованості із сплати аліментів понад три місяці стягнення може бути звернено на майно боржника....


Статья 75. Загальні умови виконання рішень, за якими боржник зобов'язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення 

1. Після відкриття виконавчого провадження за виконавчим документом, що зобов'язує боржника вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення, державний виконавець перевіряє виконання рішення...


Статья 76. Виконання рішення про поновлення на роботі 

1. Рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного працівника виконується негайно. Виконання рішення вважається закінченим з дня видачі відповідного наказу або...


Статья 77. Виконання рішення про відібрання дитини 

1. Під час виконання рішення про відібрання дитини державний виконавець провадить виконавчі дії за обов'язковою участю особи, якій дитина передається на виховання, із залученням представників...


Статья 78. Виконання рішення про виселення боржника 

1. Державний виконавець перевіряє стан виконання рішення про виселення боржника на наступний день після закінчення строку, встановленого частиною другою статті 25 цього Закону для самостійного...


Статья 79. Виконання рішення про вселення стягувача 

1. Державний виконавець перевіряє виконання рішення про вселення стягувача на наступний день після закінчення строку, встановленого частиною другою статті 25 цього Закону для самостійного...


Статья 80. Виконання рішень щодо іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб 

1. Під час виконання рішень щодо іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб, які відповідно проживають (перебувають) чи зареєстровані на території України або мають на...


Статья 81. Виконання рішень іноземних судів і арбітражів 

1. Порядок виконання в Україні рішень іноземних судів і арбітражів встановлюється відповідними міжнародними договорами України, цим Законом та іншими законами України. 

Глава 9....


Статья 82. Оскарження рішень, дій або бездіяльності посадових осіб державної виконавчої служби 

1. Рішення, дії або бездіяльність державного виконавця та інших посадових осіб державної виконавчої служби можуть бути оскаржені стягувачем та іншими учасниками виконавчого провадження (крім...


Статья 83. Контроль за законністю виконавчого провадження 

1. Контроль за своєчасністю, правильністю і повнотою виконання рішень державним виконавцем здійснюють начальник відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, а також...


Статья 84. Посадові особи, які мають право здійснювати перевірку законності виконавчого провадження 

1. Здійснювати перевірку законності виконавчого провадження мають право: 

1) директор Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України та його заступники -...


Статья 85. Витребування виконавчого провадження 

1. Посадові особи, зазначені у статті 84 цього Закону, мають право витребувати виконавче провадження з відповідного органу державної виконавчої служби для його перевірки. 

2. Про...


Статья 86. Перевірка законності виконавчого провадження 

1. Посадові особи, зазначені у статті 84 цього Закону, можуть проводити перевірку законності виконавчого провадження за дорученням вищої посадової особи, з власної ініціативи або під час...


Статья 87. Захист прав сторін у виконавчому провадженні 

1. Стягувач має право звернутися з позовом до юридичної особи, зазначеної у статті 3 цього Закону, яка зобов'язана здійснити стягнення коштів з боржника, у разі невиконання рішення з вини...


Статья 88. Порядок видачі документів виконавчого провадження 

1. У разі надходження ухвали суду про витребування або вилучення документа виконавчого провадження, відповідно до якої витребується або вилучається документ виконавчого провадження, державний...


Статья 89. Відповідальність за невиконання рішення, що зобов'язує боржника вчинити певні дії, та рішення про поновлення на роботі 

1. У разі невиконання без поважних причин у встановлений державним виконавцем строк рішення, що зобов'язує боржника виконати певні дії, та рішення про поновлення на роботі державний виконавець...


Статья 90. Відповідальність за невиконання законних вимог державного виконавця та порушення вимог цього Закону 

1. За порушення вимог цього Закону, невиконання законних вимог державного виконавця фізичними, юридичними чи посадовими особами, несвоєчасне подання або неподання звітів про відрахування із...