Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про волонтерську діяльність від 19.04.2011 № 3236-VI ЗУ Про волонтерську діяльність - Закони України 2014

Про волонтерську діяльністьСтатья 1. Волонтерська діяльність та основні засади її провадження 

1. Волонтерська діяльність - добровільна, безкорислива, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами та волонтерськими організаціями шляхом надання волонтерської...


Статья 2. Законодавство у сфері волонтерської діяльності 

1. Законодавство у сфері волонтерської діяльності складається з Конституції України ( 254к/96-ВР ), цього Закону, інших законів, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана...


Статья 3. Реалізація державної політики у сфері волонтерської діяльності 

1. Реалізація державної політики у сфері волонтерської діяльності здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності, іншими...


Статья 4. Доступ до інформації про волонтерську діяльність 

1. Інформація про прийняті центральним органом виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності рішення щодо надання юридичним особам статусу волонтерських організацій або про позбавлення...


Статья 5. Волонтерські організації, їх права та обов'язки 

1. Волонтерська організація - юридична особа, яка здійснює свою діяльність без мети одержання прибутку і отримала статус волонтерської згідно з вимогами цього Закону. 

2....


Статья 6. Порядок надання та позбавлення юридичних осіб статусу волонтерської організації 

1. Надання юридичній особі статусу волонтерської організації здійснюється центральним органом виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності на підставі письмової заяви від імені цієї...


Статья 7. Волонтери, їх права та обов'язки 

1. Волонтер - фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку і здійснює волонтерську діяльність на добровільній та безоплатній основі. 

Волонтерами можуть бути громадяни...


Статья 8. Отримувачі волонтерської допомоги, їх права та обов'язки 

1. Отримувачами волонтерської допомоги є фізичні особи, які отримують таку допомогу на підставі договору про надання волонтерської допомоги, укладеного з волонтерською...


Статья 9. Договір про провадження волонтерської діяльності 

1. За договором про провадження волонтерської діяльності одна сторона (волонтер) зобов'язується за завданням другої сторони (волонтерської організації) особисто безоплатно надавати...


Статья 10. Договір про надання волонтерської допомоги 

1. За договором про надання волонтерської допомоги одна сторона (волонтерська організація) зобов'язана надавати на користь іншої сторони (отримувача) визначені в договорі види волонтерської...


Статья 11. Відшкодування витрат, пов'язаних з наданням волонтерської допомоги 

1. Волонтерам для провадження волонтерської діяльності відшкодовуються витрати на відрядження на території України та за кордон у межах норм відшкодування витрат на відрядження, встановлених...


Статья 12. Фінансування та витрати на забезпечення волонтерської діяльності 

1. Залучення коштів та іншого майна для забезпечення волонтерської діяльності здійснюється відповідно до законодавства. 

2. Волонтерські організації самостійно визначають напрями...


Статья 13. Відповідальність за порушення законодавства у сфері волонтерської діяльності 

1. Волонтери, волонтерські організації, отримувачі волонтерської допомоги несуть відповідальність відповідно до закону. 

Розділ III ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон...