Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпекиСтатья 1. Визначення термінів 

Терміни, що вживаються у цьому Законі, мають таке значення: 

фінансовий резерв - це кошти цільового фінансування і цільових надходжень, які формуються експлуатуючою організацією...


Статья 2. Завдання Закону 

Основним завданням Закону є: 

правове регулювання фінансово-економічних відносин, які виникають у зв'язку з припиненням експлуатації та зняттям з експлуатації ядерних...


Статья 3. Сфера дії Закону 

Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у зв'язку з накопиченням коштів та фінансуванням заходів, пов'язаних із припиненням експлуатації і зняттям з експлуатації ядерних...


Статья 4. Порядок розробки та вимоги до проекту зняття з експлуатації ядерної установки 

Припинення експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки здійснюються відповідно до проекту зняття з експлуатації ядерної установки. 

Проект зняття з експлуатації...


Статья 5. Порядок затвердження проекту зняття з експлуатації ядерної установки 

Порядок розгляду та затвердження проекту зняття з експлуатації ядерної установки ( 594-2006-п ) встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Проект зняття з експлуатації ядерної...


Статья 6. Відкриття спеціального рахунку 

Спеціальний рахунок відкривається у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, з моменту введення першої...


Статья 7. Джерела надходжень коштів на спеціальний рахунок 

Експлуатуюча організація (оператор) здійснює відрахування коштів на спеціальний рахунок, розмір яких визначається у відсотках від чистого доходу, отриманого нею від реалізації продукції...


Статья 8. Порядок визначення розміру відрахувань експлуатуючої організації (оператора) на спеціальний рахунок 

Розмір відрахувань експлуатуючої організації (оператора) на спеціальний рахунок встановлюється та затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики за...


Статья 9. Порядок інвестування коштів фінансового резерву, які зараховані на спеціальний рахунок 

З метою захисту коштів фінансового резерву від інфляції та отримання додаткового джерела його формування ці кошти можуть розміщуватися у цінні папери, які емітуються державою, у порядку (...


Статья 10. Умови використання коштів фінансового резерву 

Кошти фінансового резерву використовуються виключно на фінансування розробки проекту зняття з експлуатації ядерної установки, заходів, пов'язаних з припиненням експлуатації та зняттям з...


Статья 11. Звіт про використання коштів фінансового резерву 

Звіт про надходження і використання коштів фінансового резерву складається експлуатуючою організацією (оператором) один раз на рік і надається центральному органу виконавчої влади, що реалізує...


Статья 12. Оприлюднення інформації 

Експлуатуюча організація (оператор) оприлюднює річний звіт та щоквартальну інформацію, пов'язану з функціонуванням спеціального рахунку, в засобах масової інформації або видає окремим виданням...


Статья 13. Відповідальність за нецільове використання коштів фінансового резерву 

У разі нецільового використання коштів фінансового резерву сума таких коштів включається до складу валового доходу експлуатуючої організації (оператора). При цьому експлуатуюча 

...


Статья 14. Контроль за використанням коштів фінансового резерву 

Контроль за використанням та інвестуванням коштів фінансового резерву здійснюється Наглядовою радою, яка створюється та здійснює свою діяльність у порядку ( 594-2006-п, 21-2014-п ),...