Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про Всеукраїнський перепис населення від 19.10.2000 № 2058-III ЗУ Про Всеукраїнський перепис населення - Закони України 2014

Про Всеукраїнський перепис населенняСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 

домогосподарство - сукупність осіб, які спільно проживають в одному житловому приміщенні або його частині,...


Статья 2. Правова основа Перепису населення 

Правовою основою Перепису населення є Конституція України ( 254к/96-ВР ), Закон України "Про державну статистику" ( 2614-12 ), цей Закон, законодавство України про інформацію та...


Статья 3. Мета та підстави для проведення Перепису населення 

Метою проведення Перепису населення є отримання достовірних, об'єктивних та цілісних даних щодо різноманітних характеристик населення країни в цілому та по кожній...


Статья 4. Суб'єкти Перепису населення 

До суб'єктів Перепису населення належать: 

респонденти - громадяни України, в тому числі ті, що на встановлену дату Перепису населення перебувають за її межами, а також іноземці...


Статья 5. Програма Перепису населення 

Програму Перепису населення становлять основні первинні (персональні) дані, збирання яких здійснюється у процесі проведення Перепису населення. 

Такими даними є: 

...


Статья 6. Методи Перепису населення 

Перепис населення здійснюється такими методами: 

обходом (безпосереднім відвідуванням) житлових будинків та житлових приміщень в інших будівлях тимчасовим переписним персоналом і...


Статья 7. Основні методологічно-організаційні принципи проведення Перепису населення 

Основними методологічно-організаційними принципами проведення Перепису населення є: 

регулярність і періодичність Перепису населення, що забезпечує послідовність і зіставлення...


Статья 8. Повноваження органів, що залучаються до підготовки і проведення Перепису населення, оброблення, узагальнення, поширення та використання його результатів 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, здійснює керівництво всіма роботами, пов'язаними з підготовкою Перепису населення, забезпечує проведення...


Статья 9. Тимчасовий переписний персонал 

Для підготовки і проведення Перепису населення та оброблення його результатів залучається тимчасовий переписний персонал - громадяни України, які досягли 18 років, із числа працюючого та...


Статья 10. Фінансування робіт, пов'язаних з підготовкою і проведенням Перепису населення, обробленням, узагальненням, поширенням та використанням його результатів 

Фінансування робіт, пов'язаних з підготовкою і проведенням Перепису населення, обробленням, узагальненням, поширенням та використанням його результатів згідно із статтями 8 (крім абзаців...


Статья 11. Основні права та обов'язки респондентів 

Респонденти мають право: 

знати, які первинні (персональні) дані про них збираються у процесі Перепису населення, з якою метою вони збираються, як, ким і з якою метою...


Статья 12. Основні права та обов'язки тимчасового переписного персоналу, інших працівників, залучених до підготовки і проведення Перепису населення, оброблення, узагальнення, поширення та використання його результатів 

Тимчасовий переписний персонал та інші працівники, які залучаються до підготовки і проведення Перепису населення, оброблення, узагальнення, поширення та використання його результатів, мають...


Статья 13. Основні права та обов'язки центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також інших юридичних осіб, їх філій, відділень, представництв тощо, які залучаються згідно з їх компетенцією до підготовки і проведення Перепису населення 

Центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, а також інші юридичні особи, їх філії, відділення, представництва тощо, які залучаються згідно з їх компетенцією...


Статья 14. Основні права та обов'язки користувачів даних Перепису населення 

Користувачі мають право на отримання зведених знеособлених даних Перепису населення. 

Користувачі-респонденти мають право на вільний і безкоштовний доступ до даних Перепису...


Статья 15. Відповідальність суб'єктів Перепису населення 

Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність, передбачену законами України. 

Посадові особи центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів...


Статья 16. Захист первинних (персональних) та інших даних, отриманих у процесі проведення Перепису населення 

Первинні (персональні) та інші дані, отримані у процесі проведення Перепису населення, є конфіденційною інформацією, яка охороняється законом. Записи у переписній документації, що стосуються...


Статья 17. Поширення результатів Перепису населення 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, забезпечує поширення основних результатів Перепису населення на паперових, магнітних та інших носіях...


Статья 18. Забезпечення користувачів даними Перепису населення 

Порядок та умови доступу користувачів до даних Перепису населення визначаються Законом України "Про державну статистику" ( 2614-12 ). 

Кабінет Міністрів України визначає перелік...