Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 08.07.2010 № 2464-VI ЗУ Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - Закони України 2014

Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхуванняСтатья 1. Визначення термінів 

1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні: 

1) Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування (далі - Державний реєстр) -...


Статья 2. Сфера правового регулювання цього Закону 

1. Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають під час провадження діяльності, пов'язаної із збором та веденням обліку єдиного внеску. Дія інших нормативно-правових актів може...


Статья 3. Принципи збору та ведення обліку єдиного внеску 

1. Збір та ведення обліку єдиного внеску здійснюються за принципами: 

законодавчого визначення умов і порядку його сплати; 

обов'язковості сплати; 

...


Статья 4. Платники єдиного внеску 

1. Платниками єдиного внеску є: 

1) роботодавці: 

підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно...


Статья 5. Облік платників єдиного внеску 

1. Облік осіб, зазначених у пунктах 1, 4, 5 частини першої статті 4 цього Закону, ведеться в порядку ( z1646-13 ), встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування...


Статья 6. Права та обов'язки платника єдиного внеску 

1. Платник єдиного внеску має право: 

1) безоплатно отримувати від органів доходів і зборів та Пенсійного фонду в межах їх компетенції інформацію, необхідну для виконання...


Статья 7. База нарахування єдиного внеску 

1. Єдиний внесок нараховується: 

1) для платників, зазначених у пунктах 1 (крім абзацу сьомого), 2, 3, 6, 7 і 8 частини першої статті 4 цього Закону, - на суму нарахованої...


Статья 8. Розмір єдиного внеску та пропорції його розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування 

1. Розмір єдиного внеску для кожної категорії платників, визначених цим Законом, та пропорції його розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування встановлюються з...


Статья 9. Порядок обчислення і сплати єдиного внеску 

1. Єдиний внесок обчислюється виключно у національній валюті, у тому числі з виплат (доходу), що здійснюються в натуральній формі. 

Обчислення єдиного внеску із сум, виражених в...


Статья 10. Добровільна сплата єдиного внеску 

1. Платниками, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, є: 

особи, зазначені у пунктах 4 та 5 частини першої статті 4 цього Закону, - на загальнообов'язкове державне...


Статья 11. Порядок розподілу страхових коштів за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування  

1. Страхові кошти, акумульовані на централізованих рахунках органів доходів і зборів, автоматично перераховуються не пізніше наступного операційного дня після їх зарахування на централізовані...


Статья 12. Завдання та функції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику 

1. Завданнями центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, є забезпечення адміністрування єдиного внеску шляхом його збору,...


Статья 12-1. Функції Пенсійного фонду 

1. Пенсійний фонд відповідно до покладених на нього завдань: 

1) формує та веде реєстр застрахованих осіб Державного реєстру, здійснює заходи щодо надання інформації з Державного...


Статья 13. Права органів доходів і зборів 

1. Органи доходів і зборів мають право: 

1) отримувати безоплатно від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від...


Статья 13-1. Права Пенсійного фонду та його територіальних органів 

1. Пенсійний фонд та його територіальні органи мають право: 

1) отримувати безоплатно від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і...


Статья 14. Обов’язки органів доходів і зборів 

1. Органи доходів і зборів зобов’язані: 

1) надавати на безоплатній основі інформацію з реєстру страхувальників Державного реєстру Пенсійному фонду та фондам загальнообов’язкового...


Статья 14-1. Обов’язки Пенсійного фонду та його територіальних органів 

1. Пенсійний фонд та його територіальні органи зобов’язані: 

1) надавати на безоплатній основі інформацію з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру органам доходів і зборів,...


Статья 16. Призначення та структура Державного реєстру 

{ Назва статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013 } 

1. Державний реєстр створюється для забезпечення:

{ Абзац перший частини...


Статья 17. Використання інформації з Державного реєстру 

1. Інформація з Державного реєстру використовується з додержанням вимог законів України "Про інформацію" ( 2657-12 ) та "Про захист персональних даних" ( 2297-17 ) виключно для потреб,...


Статья 18. Джерела формування Державного реєстру 

1. Джерелами формування Державного реєстру є відомості, що надходять до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та...


Статья 19. Реєстр страхувальників 

1. Реєстр страхувальників - автоматизований банк відомостей, створений для ведення обліку платників єдиного внеску - страхувальників. 

Реєстр страхувальників формує та веде...


Статья 20. Реєстр застрахованих осіб 

1. Реєстр застрахованих осіб - автоматизований банк відомостей, створений для ведення єдиного обліку фізичних осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню...


Статья 21. Захист інформації Державного реєстру 

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та Пенсійний фонд забезпечують захист інформації Державного реєстру відповідно...


Статья 22. Посвідчення застрахованої особи 

1. Особи, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, одержують посвідчення застрахованої особи, яке є єдиним для всіх видів страхування. { Абзац перший частини...


Статья 23. Повноваження Пенсійного фонду та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування 

1. На виконання своїх повноважень Пенсійний фонд та фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування мають право безоплатно отримувати від органів доходів і зборів відомості про...


Статья 24. Обов'язки банків щодо дотримання законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску 

1. Банки під час відкриття рахунків зобов'язані вимагати від юридичних та фізичних осіб, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, документи, що підтверджують їх взяття на...


Статья 25. Заходи впливу та стягнення 

1. Рішення, прийняті органами доходів і зборів та органами Пенсійного фонду з питань, що належать до їх компетенції відповідно до цього Закону, є обов'язковими до виконання платниками єдиного...


Статья 26. Відповідальність за порушення цього Закону 

1. Посадові особи платників єдиного внеску несуть адміністративну відповідальність за: 

порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати єдиного внеску; 

...


Розділ VIII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року, крім підпункту 8 частини першої статті 1, підпунктів 7 та 8 (в частині пред\'явлення посвідчення застрахованої особи), 9 частини другої статті 6,...