Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві від 23.12.1993 № 3782-XII ЗУ Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві - Закони України 2014

Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинствіСтатья 1. Поняття забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві 

Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, тобто у виявленні, попередженні, припиненні, розкритті або розслідуванні кримінальних правопорушень, а також у...


Статья 2. Особи, які мають право на забезпечення безпеки 

Право на забезпечення безпеки шляхом застосування заходів, зазначених у статтях 1 і 7 цього Закону, за наявності відповідних підстав мають: 

а) особа, яка заявила до...


Статья 3. Органи, які забезпечують безпеку 

1. До органів, які забезпечують безпеку осіб, зазначених у статті 2 цього Закону, належать державні органи, які: 

а) приймають рішення про застосування заходів...


Статья 4. Правова основа забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві 

Правовою основою забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, є Конституція України ( 254к/96-ВР ), цей Закон, Кримінальний ( 2341-14 ) і Кримінальний...


Статья 5. Права і обов'язки осіб, щодо яких здійснюються заходи забезпечення безпеки 

1. Особи, взяті під захист, мають право: 

а) подавати клопотання про вжиття заходів безпеки або про їх скасування; 

б) знати про застосування щодо них заходів...


Статья 6. Права і обов'язки органів, які забезпечують безпеку 

1. Орган, який приймає рішення про застосування заходів безпеки, має право: 

а) витребувати необхідні матеріали та одержувати пояснення без провадження слідчих дій за заявами і...


Статья 7. Заходи забезпечення безпеки 

1. Заходами забезпечення безпеки є: 

а) особиста охорона, охорона житла і майна; 

б) видача спеціальних засобів індивідуального захисту і сповіщення про...


Статья 8. Особиста охорона, охорона житла і майна 

1. У разі необхідності органами, які забезпечують безпеку, здійснюються особиста охорона, охорона житла і майна осіб, взятих під захист. 

2. Житло і майно цих осіб можуть бути...


Статья 9. Видача спеціальних засобів індивідуального захисту і сповіщення про небезпеку 

В разі наявності небезпеки для життя і здоров'я осіб, взятих під захист, їм можуть видаватися з додержанням вимог чинного законодавства спеціальні засоби індивідуального захисту та сповіщення...


Статья 10. Використання технічних засобів контролю і прослуховування телефонних та інших переговорів 

В разі наявності загрози вчинення насильства або інших протиправних дій щодо осіб, взятих під захист, за письмовою заявою цих осіб або за їх письмовою згодою може проводитися прослуховування...


Статья 11. Заміна документів та зміна зовнішності 

У разі необхідності можуть бути проведені заміна документів, що посвідчують особу, інших документів особи, взятої під захист, а також зміна її зовнішності. 


Статья 12. Зміна місця роботи або навчання 

1. Якщо усунення загрози безпеці особи, взятої під захист, вимагає залишення старого місця роботи або навчання, цій особі за її клопотанням чи її згодою допомагають влаштуватися на нове місце...


Статья 13. Переселення в інше місце проживання 

1. Особи, взяті під захист, з метою забезпечення їх безпеки можуть бути тимчасово або постійно переселені в інше місце проживання. 

2. Вирішення питань переселення в інше місце...


Статья 14. Поміщення до дошкільної виховної установи або установи органів соціального захисту населення 

Для забезпечення безпеки неповнолітніх за письмовою згодою батьків або інших законних представників вони можуть бути тимчасово поміщені до дошкільних виховних установ, а повнолітні...


Статья 15. Забезпечення конфіденційності даних про особу 

Нерозголошення відомостей про осіб, взятих під захист, може здійснюватися шляхом: 

а) обмеження відомостей про особу в матеріалах перевірки (заявах, поясненнях тощо), а також...


Статья 16. Закрите судове засідання 

1. У випадках, коли цього потребують інтереси безпеки осіб, взятих під захист, за мотивованою ухвалою суду може проводитися закрите судове засідання. 

2. У випадках та в порядку,...


Статья 17. Наслідки відмови особи, яка бере участь у кримінальному судочинстві, від захисту 

1. У разі відмови особи, яка бере участь у кримінальному судочинстві, від захисту заходи безпеки щодо такої особи, передбачені статтями 9, 11-16 цього Закону, не проводяться. 

2....


Статья 18. Забезпечення безпеки військовослужбовців 

Безпека військовослужбовців забезпечується шляхом вжиття заходів, передбачених статтею 8 цього Закону, які застосовуються з урахуванням перебування цих осіб на військовій службі. Для захисту...


Статья 19. Забезпечення безпеки осіб, які перебувають в установах виконання покарань чи слідчих ізоляторах або у місцях із спеціальним режимом тримання

{ Назва статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009 } 

1. Безпека осіб, які перебувають в установах виконання покарань чи слідчих...


Статья 20. Підстави і приводи для вжиття заходів забезпечення безпеки 

1. Підставою для вжиття заходів забезпечення безпеки осіб, зазначених у статті 2 цього Закону, є дані, що свідчать про наявність реальної загрози їх життю, здоров'ю, житлу і...


Статья 21. Підстави і приводи для скасування заходів безпеки 

1. Підставою для скасування заходів безпеки, що здійснюються відповідно до цього Закону, може бути: 

а) закінчення строку конкретного заходу безпеки; 

б) усунення...


Статья 22. Порядок прийняття рішення про застосування і скасування заходів безпеки 

1. Заходи щодо безпеки осіб, взятих під захист, застосовуються тільки за наявності підстав, зазначених у статті 20 цього Закону. Порядок здійснення заходів безпеки визначається цим Законом,...


Статья 23. Обов'язки щодо виконання рішень про забезпечення безпеки 

Рішення органів, що забезпечують безпеку, прийняті в межах їх компетенції, є обов'язковими для виконання відповідними органами, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими...


Статья 24. Відповідальність за невжиття заходів безпеки 

Неприйняття, несвоєчасне прийняття рішення, невжиття, несвоєчасне вжиття або невжиття достатніх заходів щодо безпеки осіб, зазначених у статті 2 цього Закону, працівниками суду і...


Статья 25. Відповідальність за розголошення відомостей про заходи безпеки 

1. Розголошення відомостей про заходи безпеки особами, які прийняли рішення про ці заходи, або особами, які їх здійснюють, тягне за собою дисциплінарну відповідальність, а у випадках, коли...


Статья 26. Майнова відповідальність особи, взятої під захист, за втрату майна, виданого для забезпечення безпеки 

Продаж, застава чи передача іншим особам майна, виданого в особисте користування особі, взятій під захист, для забезпечення її безпеки, а також втрата чи пошкодження цього майна тягне за собою...


Статья 27. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення заходів безпеки 

Фінансування і матеріально-технічне забезпечення заходів безпеки, передбачених цим Законом, здійснюються на основі законодавства України і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України,...


Статья 28. Контроль і нагляд за забезпеченням безпеки 

1. Контроль за забезпеченням безпеки учасників кримінального судочинства, членів їх сімей та близьких родичів здійснюють відповідно Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки...