Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків від 08.09.2005 № 2866-IV ЗУ Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків - Закони України 2014

Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіківСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

рівні права жінок і чоловіків - відсутність обмежень чи привілеїв за ознакою статі; 

рівні...


Статья 2. Законодавство з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

Законодавство з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків складається з Конституції України ( 254к/96-ВР ), цього Закону та інших нормативно-правових актів. 

...


Статья 3. Основні напрями державної політики щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

Державна політика щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків спрямована на: 

утвердження ґендерної рівності; 

недопущення дискримінації за ознакою...


Статья 4. Ґендерно-правова експертиза 

Чинне законодавство підлягає ґендерно-правовій експертизі. У разі встановлення невідповідності нормативно-правового акта принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків...


Статья 5. Відображення органами державної статистики показників становища жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства 

Центральний орган виконавчої влади в галузі статистики забезпечує збирання, опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист та використання статистичних даних щодо показників становища...


Статья 6. Заборона дискримінації за ознакою статі 

Дискримінація за ознакою статі забороняється. 

Не вважаються дискримінацією за ознакою статі: 

спеціальний захист жінок під час вагітності, пологів та грудного...


Статья 7. Органи, установи та організації, наділені повноваженнями у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

Органами, установами та організаціями, наділеними повноваженнями у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, є: 

Верховна Рада України; 

...


Статья 8. Повноваження Верховної Ради України у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

Верховна Рада України: 

визначає основні засади ґендерної політики держави; 

застосовує у законодавчій діяльності принцип забезпечення рівних прав та можливостей...


Статья 9. Повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини: 

у рамках здійснення контролю за додержанням прав та свобод людини і громадянина здійснює контроль за дотриманням рівних прав...


Статья 10. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

Кабінет Міністрів України: 

забезпечує проведення єдиної державної політики, спрямованої на досягнення рівних прав та рівних можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя...


Статья 11. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: 

бере участь у формуванні та реалізації державної...


Статья 12. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування 

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції: 

забезпечують надання жінкам і чоловікам рівних прав та можливостей; 

здійснюють...


Статья 13. Повноваження уповноважених осіб (координаторів) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування 

Уповноважені особи (координатори), на яких покладено функції щодо забезпечення рівності прав і можливостей жінок і чоловіків, у межах своїх повноважень організовують роботу відповідних органів...


Статья 14. Права об'єднань громадян у забезпеченні рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

Об'єднання громадян можуть: 

брати участь у розробці рішень, що приймаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань ґендерної...


Статья 15. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у виборчому процесі 

Рівні виборчі права та можливості жінок і чоловіків забезпечуються законодавством України. 

Політичні партії, виборчі блоки під час висунення кандидатів у народні депутати України...


Статья 16. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування 

Призначення на державну службу та службу в органи місцевого самоврядування здійснюється з дотриманням представництва кандидатур кожної статі. 

Дискримінація за ознакою статі при...


Статья 17. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у праці та одержанні винагороди за неї 

Жінкам і чоловікам забезпечуються рівні права та можливості у працевлаштуванні, просуванні по роботі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці. 

Роботодавець...


Статья 18. Забезпечення рівних можливостей під час укладання колективних договорів та угод 

У разі колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин до генеральної угоди, галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів включаються положення, що...


Статья 19. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері підприємництва 

Держава забезпечує жінкам і чоловікам рівні права та можливості у здійсненні підприємницької діяльності. 

На державному та регіональному рівнях з урахуванням статистичних...


Статья 20. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері соціального захисту 

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації рівною мірою враховують інтереси жінок і чоловіків під час здійснення заходів щодо їх...


Статья 21. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у здобутті освіти та професійній підготовці 

Держава забезпечує рівні права та можливості жінок і чоловіків у здобутті освіти. 

Навчальні заклади забезпечують: 

рівні умови для жінок і чоловіків під час вступу...


Статья 22. Оскарження дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань 

Особа, яка вважає, що стосовно неї було застосовано дискримінацію за ознакою статі чи вона стала об'єктом сексуальних домагань, має право звернутися зі скаргою до державних органів, органів...


Статья 23. Відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди, завданих унаслідок дискримінації за ознакою статі чи сексуальних домагань 

Особа має право на відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди, завданих їй унаслідок дискримінації за ознакою статі чи сексуальних домагань. Моральна шкода відшкодовується незалежно...


Статья 24. Відповідальність за порушення законодавства про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

Особи, винні в порушенні вимог законодавства про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, несуть цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із...