Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення від 24.02.1994 № 4004-XII ЗУ Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення - Закони України 2014

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населенняСтатья 1. Визначення основних термінів і понять 

У цьому Законі терміни і поняття вживаються у такому значенні: 

санітарне та епідемічне благополуччя населення - це стан здоров'я населення та середовища життєдіяльності людини,...


Статья 2. Законодавство України про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення 

Законодавство України про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення (санітарне законодавство) базується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається з Основ...


Статья 3. Фінансове забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення 

Фінансування санітарних і протиепідемічних заходів, а також програм забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, інших програм, спрямованих на профілактику захворювань населення,...


Статья 4. Права громадян 

Громадяни мають право на:

безпечні для здоров'я і життя харчові продукти, питну воду, умови праці, навчання, виховання, побуту, відпочинку та навколишнє природне середовище;

...


Статья 5. Обов'язки громадян 

Громадяни зобов'язані:

піклуватися про своє здоров'я та здоров'я і гігієнічне виховання своїх дітей, не шкодити здоров'ю інших громадян;

брати участь у проведенні санітарних і...


Статья 6. Права підприємств, установ і організацій 

Підприємства, установи і організації мають право на:

одержання від органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, а також відповідних органів і закладів охорони здоров'я...


Статья 7. Обов'язки підприємств, установ і організацій 

Підприємства, установи і організації зобов'язані:

за пропозиціями посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби розробляти і здійснювати санітарні та протиепідемічні...


Статья 8. Захист прав громадян, підприємств, установ і організацій 

Рішення і дії посадових осіб органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, а також громадян, якими порушено права підприємств, установ, організацій чи громадян з питань забезпечення...


Статья 9. Гігієнічна регламентація і державна реєстрація небезпечних факторів 

Гігієнічній регламентації підлягає будь-який небезпечний фактор фізичної, хімічної, біологічної природи, присутній у середовищі життєдіяльності людини. Вона здійснюється з метою обмеження...


Статья 10. Державна санітарно-епідеміологічна експертиза 

Державна санітарно-епідеміологічна експертиза полягає у комплексному вивченні документів (проектів, технологічних регламентів, інвестиційних програм тощо), а також діючих об'єктів та...


Статья 11. Об'єкти державної санітарно-епідеміологічної експертизи 

Державній санітарно-епідеміологічній експертизі підлягають:

проекти міждержавних, державних цільових, регіональних, місцевих і галузевих програм соціально-економічного розвитку; {...


Статья 12. Проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи 

Державна санітарно-епідеміологічна експертиза проводиться органами державної санітарно-епідеміологічної служби, а в особливо складних випадках - комісіями, що утворюються головним державним...


Статья 13. Ліцензування господарської діяльності, пов'язаної з потенційною небезпекою для здоров'я людей 

Види господарської діяльності, пов'язані з потенційною небезпекою для здоров'я людей, підлягають ліцензуванню у випадках, встановлених законом. 

До ліцензійних умов щодо видів...


Статья 14. Вимоги безпеки для здоров'я і життя населення у державних стандартах та інших нормативно-технічних документах 

Вимоги безпеки для здоров'я і життя населення є обов'язковими у державних стандартах та інших нормативно-технічних документах на вироби, сировину, технології, інші об'єкти середовища...


Статья 15. Вимоги до проектування, будівництва, розробки, виготовлення і використання нових засобів виробництва та технологій 

Підприємства, установи, організації та громадяни при розробленні і використанні нових технологій, проектуванні, розміщенні, будівництві, реконструкції та технічному переобладнанні підприємств,...


Статья 16. Умови ввезення продукції з-за кордону, її реалізації та використання 

Підприємства, установи, організації та громадяни можуть ввозити з-за кордону сировину, продукцію (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) і реалізовувати чи використовувати їх в Україні...


Статья 17. Вимоги до продовольчої сировини і харчових продуктів, умов їх транспортування, зберігання та реалізації 

Продовольча сировина, харчові продукти, а також матеріали, обладнання і вироби, що використовуються при їх виготовленні, зберіганні, транспортуванні та реалізації, повинні відповідати вимогам...


Статья 18. Вимоги до господарсько-питного водопостачання і місць водокористування 

Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування зобов'язані забезпечити жителів міст та інших населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати вимогам санітарних...


Статья 19. Гігієнічні вимоги до атмосферного повітря в населених пунктах, повітря у виробничих та інших приміщеннях 

Атмосферне повітря в населених пунктах, на територіях підприємств, установ, організацій та інших об'єктів, повітря у виробничих та інших приміщеннях тривалого чи тимчасового перебування людей...


Статья 20. Умови виховання та навчання 

Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, власники і адміністрація навчально-виховних закладів та громадяни, які організують або здійснюють...


Статья 21. Гігієнічне навчання і виховання громадян 

Гігієнічне виховання є одним з головних завдань виховних установ та навчальних закладів. Курс гігієнічного навчання - обов'язкова складова частина загальноосвітньої та професійної підготовки,...


Статья 22. Вимоги до жилих та виробничих приміщень, територій, засобів виробництва і технологій 

Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані утримувати надані в користування чи належні їм на праві власності жилі,...


Статья 23. Забезпечення радіаційної безпеки 

Підприємства, установи, організації, що виробляють, зберігають, транспортують, використовують радіоактивні речовини та джерела іонізуючих випромінювань, здійснюють їх захоронення, знищення чи...


Статья 24. Захист населення від шкідливого впливу шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів 

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернення і зменшення шкідливого...


Статья 25. Застосування та знешкодження хімічних речовин і матеріалів, біологічних засобів 

Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни у разі застосування хімічних речовин і матеріалів, продуктів біотехнології зобов'язані...


Статья 26. Обов'язкові медичні огляди 

Обов'язкові медичні огляди організуються і здійснюються у встановленому законодавством порядку. 

Працівники підприємств харчової промисловості, громадського харчування і торгівлі,...


Статья 27. Профілактичні щеплення 

Профілактичні щеплення з метою запобігання захворюванням на туберкульоз, поліомієліт, дифтерію, кашлюк, правець та кір в Україні є обов'язковими. 

Обов'язковим профілактичним...


Статья 28. Госпіталізація та лікування інфекційних хворих і носіїв збудників інфекційних хвороб 

Особи, які хворіють особливо небезпечними та небезпечними інфекційними хворобами або є носіями збудників цих хвороб, відсторонюються від роботи та іншої діяльності, якщо вона може призвести до...


Статья 29. Санітарна охорона території України від занесення інфекційних хвороб 

В'їзд на територію України іноземних громадян та громадян України, а також транспортних засобів з країн (місцевостей), де зареєстровано особливо небезпечні хвороби, дозволяється за наявності...


Статья 30. Запобігання особливо небезпечним, небезпечним інфекційним хворобам, масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) та радіаційним ураженням 

Кабінет Міністрів України відповідно до закону встановлює карантинно-обмежувальні заходи на території виникнення і поширення інфекційних хвороб та уражень людей.

{ Частина перша статті...


Статья 31. Система державної санітарно-епідеміологічної служби України 

Систему державної санітарно-епідеміологічної служби України становлять: 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного...


Статья 32. Управління державною санітарно-епідеміологічною службою України 

Державну санітарно-епідеміологічну службу України очолює керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя...


Статья 33. Основні напрями діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби 

Основними напрямами діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби є: 

здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду; 

визначення пріоритетних...


Статья 34. Взаємодія державної санітарно-епідеміологічної служби з іншими організаціями 

Взаємодія, а також розмежування сфер діяльності, повноважень і відповідальності між органами державної санітарно-епідеміологічної служби та іншими уповноваженими законом органами, що...


Статья 35. Фінансове забезпечення та майно державної санітарно-епідеміологічної служби 

Фінансування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, у...


Статья 36. Кадрове і наукове забезпечення державної санітарно-епідеміологічної служби 

Підготовка лікарів та молодших медичних спеціалістів для державної санітарно-епідеміологічної служби здійснюється у навчальних закладах медичного профілю відповідного рівня акредитації....


Статья 37. Інформаційне забезпечення державної санітарно-епідеміологічної служби 

Інформаційне забезпечення державної санітарно-епідеміологічної служби здійснюється з метою вивчення, оцінки, прогнозування санітарної та епідемічної ситуації, розробки заходів, спрямованих на...


Статья 38. Заходи правового і соціального захисту, матеріальне та соціальне забезпечення працівників державної санітарно-епідеміологічної служби 

Головні державні санітарні лікарі, їх заступники, інші посадові особи державної санітарно-епідеміологічної служби перебувають під захистом закону. Втручання в дії посадових осіб, які...


Статья 39. Поняття та основні завдання державного санітарно-епідеміологічного нагляду 

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд - це діяльність органів державної санітарно-епідеміологічної служби по контролю за дотриманням юридичними та фізичними особами санітарного...


Статья 40. Повноваження головного державного санітарного лікаря України 

Головний державний санітарний лікар України: 

а) вносить на затвердження центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони...


Статья 41. Повноваження головних державних санітарних лікарів та інших посадових осіб, які здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд 

Головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст, районів у містах та їх заступникам, головним державним санітарним лікарям на транспорті та їх...


Статья 42. Заходи щодо припинення порушення санітарного законодавства 

Головні державні санітарні лікарі (їх заступники) застосовують такі заходи для припинення порушення санітарного законодавства: 

а) обмеження, тимчасова заборона чи припинення...


Статья 43. Оскарження рішень і дій посадових осіб, які здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд 

Постанови, розпорядження, приписи, висновки посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби у місячний термін можуть бути оскаржені: 

а) головного державного...


Статья 44. Відповідальність посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби України 

За невиконання або неналежне виконання посадовими особами державної санітарно-епідеміологічної служби своїх обов'язків вони притягаються до юридичної відповідальності згідно з законом.

...


Статья 45. Дисциплінарна відповідальність за порушення санітарного законодавства 

Працівники підприємств, установ, організацій, дії яких призвели до порушення санітарного законодавства, невиконання постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб державної...


Статья 46. Адміністративна відповідальність та фінансові санкції за порушення санітарного законодавства 

За порушення санітарного законодавства або невиконання постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб органів державної санітарно-епідеміологічної служби на осіб, винних у вчиненні...


Статья 47. Порядок накладення і стягнення штрафів та застосування фінансових санкцій за порушення санітарного законодавства 

Постанови про накладення штрафу та застосування фінансової санкції за порушення санітарного законодавства виносяться на підставі протоколу про порушення санітарних норм, оформленого у...


Статья 48. Цивільно-правова відповідальність за порушення санітарного законодавства 

Підприємства, установи, організації, підприємці та громадяни, які порушили санітарне законодавство, що призвело до виникнення захворювань, отруєнь, радіаційних уражень, тривалої або тимчасової...


Статья 49. Кримінальна відповідальність за порушення санітарного законодавства 

Діяння проти здоров'я населення, вчинені внаслідок порушення санітарного законодавства, тягнуть за собою кримінальну відповідальність згідно з законом.  

...


Статья 50. Участь України в міжнародному співробітництві 

Україна бере участь в міжнародному співробітництві для забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, профілактики захворювань і охорони здоров'я населення. 

Україна...


Статья 51. Міжнародні договори 

Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, які передбачені санітарним законодавством України, то застосовуються...