Статья 33. Закона України Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
Основні напрями діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби Основними напрямами діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби є: 

здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду; 

визначення пріоритетних заходів у профілактиці захворювань, а також у охороні здоров'я населення від шкідливого впливу на нього факторів навколишнього середовища; 

вивчення, оцінка і прогнозування показників здоров'я населення залежно від стану середовища життєдіяльності людини, встановлення факторів навколишнього середовища, що шкідливо впливають на здоров'я населення; 

підготовка пропозицій щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, запобігання занесенню та поширенню особливо небезпечних (у тому числі карантинних) та небезпечних інфекційних хвороб; 

контроль за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей; 

державний облік інфекційних і професійних захворювань та отруєнь; 

видача висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо об'єктів поводження з відходами; ( Статтю 33 доповнено абзацом згідно із Законом N 1288-XIV ( 1288-14 ) від 14.12.99 ) 

встановлення санітарно-гігієнічних вимог до продукції, що виробляється з відходів, та видача гігієнічного сертифіката на неї; ( Статтю 33 доповнено абзацом згідно із Законом N 1288-XIV ( 1288-14 ) від 14.12.99 ) 

методичне забезпечення та здійснення контролю під час визначення рівня небезпечності відходів. ( Статтю 33 доповнено абзацом згідно із Законом N 1288-XIV ( 1288-14 ) від 14.12.99 ) 

Другие статьи закона

Статья 34. Взаємодія державної санітарно-епідеміологічної служби з іншими організаціями 

Статья 35. Фінансове забезпечення та майно державної санітарно-епідеміологічної служби 

Статья 36. Кадрове і наукове забезпечення державної санітарно-епідеміологічної служби 

Статья 37. Інформаційне забезпечення державної санітарно-епідеміологічної служби 

Статья 38. Заходи правового і соціального захисту, матеріальне та соціальне забезпечення працівників державної санітарно-епідеміологічної служби 

Статья 39. Поняття та основні завдання державного санітарно-епідеміологічного нагляду 

Статья 40. Повноваження головного державного санітарного лікаря України 

Статья 41. Повноваження головних державних санітарних лікарів та інших посадових осіб, які здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд 

Статья 42. Заходи щодо припинення порушення санітарного законодавства 

Статья 43. Оскарження рішень і дій посадових осіб, які здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд