Статья 35. Закона України Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
Фінансове забезпечення та майно державної санітарно-епідеміологічної служби Фінансування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, у тому числі спеціального фонду, а також інших джерел, передбачених законом.

{ Частина перша статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 } 

Фінансування установ, закладів, частин і підрозділів державної санітарно-епідеміологічної служби центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері оборони і військового будівництва, охорони громадського порядку, захисту державного кордону, виконання кримінальних покарань, Державного управління справами, Служби безпеки України здійснюється за рахунок асигнувань на охорону здоров'я, що виділяються зазначеним державним органам з Державного бюджету України.

{ Частина друга статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 } 

Кошти до спеціального фонду державного бюджету центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, відраховує за виконання робіт і надання послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, що не відносяться до медичної допомоги населенню: { Абзац перший частини третьої статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 } 

підготовка та видача дозволів, висновків, гігієнічних сертифікатів, передбачених статтями 12, 16, 17, 23 цього Закону; { Абзац другий частини третьої статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 } 

проведення лабораторних досліджень, вимірювань, випробувань факторів середовища життєдіяльності людини; 

вивчення, дослідження, аналіз проектів нормативних документів, проектної, технічної, інструктивно-методичної документації на відповідність вимогам санітарного законодавства; 

обгрунтування медичних вимог безпеки для життя і здоров'я людини, розробка гігієнічних нормативів і санітарних норм; 

участь в акредитації установ, організацій та закладів на право випробувань продукції щодо її безпеки для життя і здоров'я людини; 

атестація робочих місць; 

гігієнічне навчання професійних груп працівників; 

консультації за зверненнями юридичних і фізичних осіб; 

роботи з профілактичної дезінфекції, дезінсекції, дератизації; 

інші види робіт і послуг за переліком ( 1544-2002-п ), визначеним Кабінетом Міністрів України. 

Оплата зазначених послуг здійснюється за тарифами та прейскурантами ( 1351-2003-п ), затвердженими Кабінетом Міністрів України. 

Приміщення, будівлі, споруди, устаткування, транспортні засоби та інше майно, що використовуються органами державної санітарно-епідеміологічної служби, які здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд, перебувають у державній власності і передаються зазначеним органам у порядку, встановленому законом. Земельні ділянки, на яких розміщуються будівлі та споруди державної санітарно-епідеміологічної служби України, надаються їм у порядку, встановленому законом.

{ Частина п'ята статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 } { Стаття 35 із змінами, внесеними згідно із Законами N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000, в редакції Закону N 3037-III ( 3037-14 ) від 07.02.2002 }  

Другие статьи закона

Статья 25. Застосування та знешкодження хімічних речовин і матеріалів, біологічних засобів 

Статья 26. Обов'язкові медичні огляди 

Статья 27. Профілактичні щеплення 

Статья 28. Госпіталізація та лікування інфекційних хворих і носіїв збудників інфекційних хвороб 

Статья 29. Санітарна охорона території України від занесення інфекційних хвороб 

Статья 30. Запобігання особливо небезпечним, небезпечним інфекційним хворобам, масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) та радіаційним ураженням 

Статья 31. Система державної санітарно-епідеміологічної служби України 

Статья 32. Управління державною санітарно-епідеміологічною службою України 

Статья 33. Основні напрями діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби 

Статья 34. Взаємодія державної санітарно-епідеміологічної служби з іншими організаціями 

Статья 36. Кадрове і наукове забезпечення державної санітарно-епідеміологічної служби 

Статья 37. Інформаційне забезпечення державної санітарно-епідеміологічної служби 

Статья 38. Заходи правового і соціального захисту, матеріальне та соціальне забезпечення працівників державної санітарно-епідеміологічної служби 

Статья 39. Поняття та основні завдання державного санітарно-епідеміологічного нагляду 

Статья 40. Повноваження головного державного санітарного лікаря України 

Статья 41. Повноваження головних державних санітарних лікарів та інших посадових осіб, які здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд 

Статья 42. Заходи щодо припинення порушення санітарного законодавства 

Статья 43. Оскарження рішень і дій посадових осіб, які здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд 

Статья 44. Відповідальність посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби України 

Статья 45. Дисциплінарна відповідальність за порушення санітарного законодавства