Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон від 13.10.1992 № 2673-XII ЗУ Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон - Закони України 2014

Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зонСтатья 1. Визначення і мета створення спеціальної (вільної) економічної зони 

Спеціальна (вільна) економічна зона являє собою частину території України, на якій встановлюються і діють спеціальний правовий режим економічної діяльності та порядок застосування і дії...


Статья 2. Статус, строк і територія спеціальної (вільної) економічної зони 

Статус і територія спеціальної (вільної) економічної зони, а також строк, на який вона створюється, визначаються Верховною Радою України шляхом прийняття окремого закону для кожної спеціальної...


Статья 3. Типи спеціальних (вільних) економічних зон 

На території України можуть створюватись спеціальні (вільні) економічні зони різних функціональних типів: вільні митні зони і порти, експортні, транзитні зони, митні склади, технологічні...


Статья 4. Законодавство, що діє на території спеціальної (вільної) економічної зони 

На території спеціальної (вільної) економічної зони діє законодавство України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом або законом про створення конкретної спеціальної (вільної)...


Статья 5. Порядок створення спеціальної (вільної) економічної зони 

Спеціальні (вільні) економічні зони створюються Верховною Радою України за ініціативою Президента України, Кабінету Міністрів України або місцевих Рад народних депутатів України та місцевої...


Статья 6. Документи про створення спеціальної (вільної) економічної зони 

Документи про створення спеціальної (вільної) економічної зони повинні містити:

а) рішення місцевої Ради та місцевої державної адміністрації з клопотанням про створення спеціальної...


Статья 7. Техніко-економічне обгрунтування доцільності створення і функціонування спеціальної (вільної) економічної зони 

Техніко-економічне обгрунтування доцільності створення спеціальної (вільної) економічної зони має включати:

мету, функціональне призначення та галузеву спрямованість її...


Статья 8. Основні принципи управління спеціальною (вільною) економічною зоною 

Структура, функції та повноваження органів управління спеціальної (вільної) економічної зони визначаються залежно від її типу, розмірів, кількості працівників та/або мешканців на території...


Статья 9. Органи управління та державного регулювання діяльності спеціальної (вільної) економічної зони 

Органами управління спеціальних (вільних) економічних зон незалежно від їх типу є:

а) місцеві Ради народних депутатів та місцеві державні адміністрації в межах своїх...


Статья 10. Функції та повноваження місцевих Рад народних депутатів та місцевої державної адміністрації щодо управління спеціальними (вільними) економічними зонами 

Місцеві Ради народних депутатів та місцеві державні адміністрації, на території яких розташована спеціальна (вільна) економічна зона, здійснюють свої повноваження на території зони у повному...


Статья 11. Функції та повноваження органу господарського розвитку і управління спеціальної (вільної) економічної зони 

Функції та повноваження органу господарського розвитку і управління спеціальної (вільної) економічної зони визначаються законом про створення конкретної спеціальної (вільної) економічної...


Статья 12. Принципи валютно-фінансового регулювання у спеціальній (вільній) економічній зоні 

У спеціальних (вільних) економічних зонах створюються сприятливі валютно-фінансові умови для розвитку банківсько-кредитної системи, страхування та системи державного інвестування. 

...


Статья 13. Державні гарантії інвесторам 

На всі об'єкти та суб'єкти економічної діяльності спеціальної (вільної) економічної зони поширюється система державних гарантій захисту інвестицій, передбачена законодавством України про...


Статья 14. Матеріально-технічне забезпечення і реалізація продукції 

Суб'єкти економічної діяльності, що діють на території спеціальної (вільної) економічної зони, здійснюють матеріально-технічне постачання і реалізацію продукції, а також одержують та надають...


Статья 15. Свобода економічної діяльності у спеціальній (вільній) економічній зоні 

На території спеціальної (вільної) економічної зони мають право функціонувати будь-які суб'єкти економічної діяльності згідно із законодавством України та законом про створення цієї...


Статья 16. Тимчасове припинення економічної діяльності у спеціальній (вільній) економічній зоні 

Тимчасове припинення економічної діяльності можливе у разі порушення закону про створення спеціальної (вільної) економічної зони, цього Закону відповідно до рішення судів, що діють на...


Статья 17. Трудові ресурси спеціальної (вільної) економічної зони 

Забезпечення спеціальної (вільної) економічної зони працівниками здійснюється працедавцями на контрактній основі з обов'язковою інформацією органу господарського розвитку спеціальної (вільної)...


Статья 18. Заробітна плата у спеціальній (вільній) економічній зоні 

Заробітна плата працівників спеціальної (вільної) економічної зони визначається відповідним контрактом і обмеженню не підлягає, але не може бути нижчою за мінімальну зарплату, визначену чинним...


Статья 19. Гарантія переведення доходів іноземних працівників 

Іноземним працівникам гарантується переведення їх доходів, одержаних від роботи у спеціальній (вільній) економічній зоні, за кордон, включаючи накопичення та проценти на них у...


Статья 20. Регулювання трудових відносин у спеціальній (вільній) економічній зоні міжнародним правом 

На спеціальну (вільну) економічну зону поширюються положення конвенцій Міжнародної організації праці, ратифікованих Україною. Підприємства, що діють у спеціальній (вільній) економічній зоні,...


Статья 21. Діяльність профспілкових організацій 

На території спеціальної (вільної) економічної зони вільно діють профспілкові організації. 

IX. ПОРЯДОК В'ЇЗДУ І ВИЇЗДУ В СПЕЦІАЛЬНІЙ (ВІЛЬНІЙ) ЕКОНОМІЧНІЙ ЗОНІ&nb


Статья 22. В'їзд у спеціальну (вільну) економічну зону іноземних осіб з-за кордону 

Законом про конкретну спеціальну (вільну) економічну зону може встановлюватися спрощений порядок в'їзду в зону іноземних осіб з-за кордону. 


Статья 23. В'їзд у спеціальну (вільну) економічну зону з території України і виїзд з неї громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні 

В'їзд у спеціальну (вільну) економічну зону з території України та виїзд із спеціальної (вільної) економічної зони на територію України громадян України, іноземних громадян та осіб без...


Статья 24. Порядок ліквідації спеціальної (вільної) економічної зони 

Спеціальна (вільна) економічна зона вважається ліквідованою з моменту закінчення строку, на який її було створено, якщо його не буде продовжено Верховною Радою України.

Спеціальна...


Статья 25. Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів економічної діяльності спеціальної (вільної) економічної зони при її ліквідації 

Держава відповідно до законодавства України гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових прав суб'єктів економічної діяльності спеціальної (вільної) економічної зони при її...