Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування від 09.07.2003 № 1058-IV ЗУ Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування - Закони України 2014

Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхуванняСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

актуарні розрахунки - фінансовий аналіз коротко- і довгострокових наслідків функціонування системи...


Статья 2. Структура системи пенсійного забезпечення в Україні 

1. Система пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох рівнів. 

Перший рівень - солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі - солідарна...


Статья 3. Суб'єкти системи пенсійного забезпечення в Україні 

1. Суб'єктами солідарної системи є: 

застраховані особи, а в окремих випадках, визначених цим Законом, - члени їхніх сімей та інші особи; 

страхувальники; 

Пенсійний...


Статья 4. Законодавство про пенсійне забезпечення в Україні 

1. Законодавство про пенсійне забезпечення базується на Конституції України ( 254к/96-ВР ), складається з Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (...


Статья 5. Сфера дії Закону 

1. Цей Закон регулює відносини, що виникають між суб'єктами системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Дія інших нормативно-правових актів може поширюватися на ці...


Статья 6. Соціальні виплати непрацездатним громадянам 

1. Непрацездатні громадяни крім пенсійних виплат із системи пенсійного забезпечення мають право отримувати доплати, надбавки та підвищення до зазначених виплат, додаткову пенсію в порядку та за...


Статья 7. Принципи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування 

1. Загальнообов'язкове державне пенсійне страхування здійснюється за принципами: 

законодавчого визначення умов і порядку здійснення загальнообов'язкового державного пенсійного...


Статья 8. Право громадян України на отримання пенсійних виплат та соціальних послуг 

1. Право на отримання пенсій та соціальних послуг із солідарної системи мають: 

1) громадяни України, які застраховані згідно із цим Законом та досягли встановленого цим Законом...


Статья 9. Види пенсійних виплат і соціальних послуг 

1. Відповідно до цього Закону за рахунок коштів Пенсійного фонду в солідарній системі призначаються такі пенсійні виплати: 

1) пенсія за віком; 

2) пенсія по інвалідності...


Статья 10. Право вибору пенсійних виплат 

1. Особі, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника), призначається один із цих видів пенсії за її вибором. 

2. Особі, яка...


Статья 11. Особи, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню 

Загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню підлягають: 

1) громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана...


Статья 12. Добровільна участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування 

1. Особи, які досягли 16-річного віку та не належать до кола осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до статті 11 цього Закону, у тому числі...


Статья 13. Припинення участі в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування 

1. Участь застрахованих осіб у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування припиняється: 

у разі якщо особа, яка підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному...


Статья 14. Страхувальники 

Страхувальниками відповідно до цього Закону є: 

1) роботодавці: 

підприємства, установи і організації, створені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності,...


Статья 15. Платники страхових внесків 

1. Платниками страхових внесків до солідарної системи є страхувальники, зазначені в статті 14 цього Закону, і застраховані особи, зазначені в частині першій статті 12 цього Закону. 

2....


Статья 16. Права та обов'язки застрахованої особи 

1. Застрахована особа має право: 

1) отримати в установленому законодавством порядку свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування; 

2) отримувати від...


Статья 20. Обчислення та сплата страхових внесків 

1. Страхові внески обчислюються виключно в грошовій формі, у тому числі з виплат (доходу), що здійснюються в натуральній формі. 

Обчислення страхових внесків із сум, виражених в...


Статья 21. Персоніфікований облік у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування 

1. Облік усіх застрахованих осіб та персоніфікований облік надходжень від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також персоніфікований облік коштів...


Статья 22. Інформація у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування 

1. Інформація у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування використовується з дотриманням вимог, передбачених законодавством про інформацію. 

2. Відомості, що...


Статья 23. Розгляд спорів 

Спори, що виникають із правовідносин за цим Законом, вирішуються органами Пенсійного фонду та в судовому порядку. 

Розділ II 

СТРАХОВИЙ СТАЖ У СОЛІДАРНІЙ СИСТЕМІ 


Статья 24. Періоди, з яких складається страховий стаж 

1. Страховий стаж - період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж...


Статья 25. Коефіцієнт страхового стажу 

1. Коефіцієнт страхового стажу, що застосовується для обчислення розміру пенсії, визначається із заокругленням до п'яти знаків після коми за формулою: 

См х Вс Кс =...


Статья 26. Умови призначення пенсії за віком 

1. Особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років та наявності страхового стажу не менше 15 років. 

До досягнення віку, встановленого абзацом першим цієї...


Статья 27. Розмір пенсії за віком 

1. Розмір пенсії за віком визначається за формулою: 

П = Зп х Кс, де: 

П - розмір пенсії, у гривнях; 

Зп - заробітна плата (дохід) застрахованої особи, визначена відповідно...


Статья 28. Мінімальний розмір пенсії за віком 

1. Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили...


Статья 29. Підвищення розміру пенсії за віком у разі відстрочки часу її призначення 

1. Особі, яка набула право на пенсію за віком відповідно до цього Закону, але після досягнення пенсійного віку, передбаченого абзацом першим частини першої статті 26 цього Закону, виявила...


Статья 30. Умови призначення пенсії по інвалідності 

1. Пенсія по інвалідності призначається в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності внаслідок загального захворювання (в тому числі каліцтва, не...


Статья 31. Групи інвалідності 

1. Залежно від ступеня втрати працездатності визначено три групи інвалідності. 

Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність, визначаються...


Статья 32. Страховий стаж, необхідний для призначення пенсії по інвалідності 

1. Особи, визнані інвалідами, мають право на пенсію по інвалідності, залежно від групи інвалідності, за наявності такого страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за...


Статья 33. Розмір пенсії по інвалідності 

1. Пенсія по інвалідності залежно від групи інвалідності призначається в таких розмірах: інвалідам I групи - 100 відсотків пенсії за віком; інвалідам II групи - 90 відсотків пенсії за віком;...


Статья 34. Період, на який призначається пенсія по інвалідності 

Пенсія по інвалідності призначається на весь строк встановлення інвалідності. Інвалідам, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 цього Закону, пенсії по інвалідності призначаються...


Статья 35. Строк виплати пенсії по інвалідності в разі зміни групи інвалідності або відновлення працездатності 

1. У разі зміни групи інвалідності пенсія в новому розмірі виплачується з дня зміни групи інвалідності. 

Якщо особа визнана інвалідом нижчої групи, пенсія виплачується за попередньою...


Статья 36. Умови призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника 

1. Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового...


Статья 37. Розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника 

1. Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається в розмірі: на одного непрацездатного члена сім'ї - 50 відсотків пенсії за віком померлого годувальника; на двох та більше непрацездатних...


Статья 38. Період, на який призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника. Зміна розміру пенсії 

1. Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається на весь період, протягом якого член сім'ї померлого годувальника вважається непрацездатним згідно із частиною другою статті 36 цього...


Статья 39. Призначення однієї пенсії у зв'язку з втратою годувальника на всіх членів сім'ї. Виділення частки пенсії 

1. На всіх членів сім'ї, які мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, призначається одна спільна пенсія. 

2. На вимогу члена сім'ї із загальної суми пенсії виділяється...


Статья 40. Порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії 

1. Для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про...


Статья 41. Виплати (доходи), що враховуються в заробітну плату (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії 

До заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії враховуються: 

1) суми виплат (доходу), отримуваних застрахованою особою після набрання чинності цим Законом, з яких згідно з цим...


Статья 42. Індексація та перерахунок пенсій у зв'язку із збільшенням середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, прожиткового мінімуму та страхового стажу

{ Назва статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2291-IV ( 2291-15 ) від 23.12.2004, N 231-VII ( 231-18 ) від 14.05.2013 } 

1. Пенсії, призначені за цим Законом, індексуються...


Статья 43. Перерахунок пенсій, призначених до набрання чинності цим Законом 

1. Перерахунок пенсій за віком, по інвалідності, в разі втрати годувальника, за вислугу років, призначених до набрання чинності цим Законом, здійснюється за нормами цього Закону на підставі...


Статья 44. Порядок звернення за призначенням (перерахунком) пенсії 

1. Заява про призначення (перерахунок) пенсії та необхідні документи подаються до територіального органу Пенсійного фонду або до уповноваженого ним органу чи уповноваженій особі в порядку,...


Статья 45. Строки призначення (перерахунку) та виплати пенсії 

1. Пенсія призначається з дня звернення за пенсією, крім таких випадків, коли пенсія призначається з більш раннього строку: 

1) пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем...


Статья 46. Виплата пенсії за минулий час 

1. Нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав своєчасно з власної вини, виплачуються за минулий час, але не більше ніж за три роки до дня звернення за...


Статья 47. Виплата пенсії 

1. Пенсія виплачується щомісяця організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним...


Статья 48. Виплата пенсії особам, які перебувають на повному державному утриманні 

1. Під час перебування пенсіонера на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі) йому виплачується 25 відсотків призначеної пенсії. У випадках, якщо розмір його пенсії...


Статья 49. Припинення та поновлення виплати пенсії 

1. Виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду припиняється: 

1) якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні...


Статья 50. Утримання надміру виплачених сум пенсій. Відрахування з пенсій 

1. Суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера або подання страхувальником недостовірних даних, можуть бути повернуті пенсіонером добровільно або стягуються на...


Статья 51. Виплата пенсії у разі виїзду за кордон 

{ Положення другого речення статті 51 втратили чинність, як такі, що є неконституційними на підставі Рішення Конституційного Суду N 25-рп/2009 ( v025p710-09 ) від 07.10.2009 } У разі виїзду...


Статья 52. Виплата недоотриманої пенсії у зв'язку зі смертю пенсіонера 

1. Сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв'язку з його смертю, виплачується - по місяць смерті включно членам його сім'ї, які проживали разом з пенсіонером на день...


Статья 53. Розмір допомоги на поховання пенсіонера 

У разі смерті пенсіонера особам, які здійснили його поховання, виплачується допомога на поховання пенсіонера в розмірі двомісячної пенсії, яку отримував пенсіонер на момент смерті. 

...


Статья 54. Види пенсійних виплат за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування

{ Назва статті 54 в редакції Закону N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 } 

1. Застрахована особа, яка відповідно до закону є учасником накопичувальної системи пенсійного страхування,...


Статья 55. Порядок укладення та оплати договору страхування довічної пенсії 

1. Договір страхування довічної пенсії укладається між учасником накопичувальної системи пенсійного страхування та страховою організацією відповідно до законодавства про страхову діяльність з...


Статья 56. Умови та порядок отримання одноразової виплати 

1. У разі якщо сума належних учаснику накопичувальної системи пенсійного страхування на момент набуття права на пенсію пенсійних коштів не досягає мінімальної суми коштів, необхідної для оплати...


Статья 57. Види довічних пенсій 

1. Страхова організація, що здійснює виплати довічних пенсій, зобов'язана пропонувати учаснику накопичувальної системи пенсійного страхування такі види довічних пенсій: довічна пенсія з...


Статья 58. Пенсійний фонд 

1. Пенсійний фонд є органом, який здійснює керівництво та управління солідарною системою, провадить збір, акумуляцію та облік страхових внесків, призначає пенсії та підготовляє документи для її...


Статья 59. Органи управління Пенсійного фонду 

1. Управління Пенсійним фондом здійснюється на основі паритетності представниками держави, застрахованих осіб і роботодавців. 

2. Органами управління Пенсійного фонду є правління та...


Статья 60. Правління Пенсійного фонду 

1. Вищим органом управління Пенсійного фонду є правління. Правління Пенсійного фонду формується на основі паритетності представників держави, застрахованих осіб і роботодавців. 

2. До...


Статья 61. Повноваження правління Пенсійного фонду 

1. Правління Пенсійного фонду: 

1) визначає поточні та перспективні завдання Пенсійного фонду; 

2) затверджує документи нормативного характеру, що регламентують діяльність...


Статья 62. Голова правління Пенсійного фонду та його заступники 

1. Голова правління Пенсійного фонду та його заступники обираються строком на два роки почергово від представників кожної сторони. При цьому голова правління та його заступники мають бути...


Статья 63. Виконавча дирекція Пенсійного фонду та її територіальні органи 

1. Виконавчими органами правління Пенсійного фонду є виконавча дирекція Пенсійного фонду та підвідомчі їй територіальні органи. 

2. Виконавча дирекція Пенсійного фонду є постійно діючим...


Статья 64. Права та обов'язки виконавчої дирекції Пенсійного фонду та її територіальних органів 

1. Виконавча дирекція Пенсійного фонду та її територіальні органи мають право: 

1) отримувати безоплатно від органів державної влади, підприємств, установ і організацій незалежно від...


Статья 65. Наглядова рада Пенсійного фонду 

1. Наглядова рада Пенсійного фонду (далі - Наглядова рада) створюється з метою здійснення контролю за виконанням Пенсійним фондом законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне...


Статья 66. Голова Наглядової ради та його заступники 

1. Наглядову раду очолює голова. 

Голова Наглядової ради та два його заступники обираються зі складу членів Наглядової ради строком на два роки почергово від представників кожної...


Статья 67. Засідання Наглядової ради 

1. Засідання Наглядової ради проводяться відповідно до плану, але не рідше одного разу на квартал. Позапланові засідання скликаються головою Наглядової ради, а також на вимогу однієї третини...


Статья 68. Повноваження Наглядової ради 

1. Наглядова рада: 

обирає голову Наглядової ради та двох його заступників; 

затверджує регламент своєї роботи; 

погоджує бюджет Пенсійного фонду і схвалює звіт про його...


Статья 69. Вимоги до членів правління Пенсійного фонду та Наглядової ради 

1. Членом правління Пенсійного фонду та Наглядової ради може бути особа, яка є громадянином України. 

2. Одна особа не може бути одночасно обрана членом правління Пенсійного фонду та...


Статья 70. Вимоги до посадових осіб виконавчої дирекції Пенсійного фонду 

1. Директором виконавчої дирекції Пенсійного фонду може бути призначена особа, яка має повну вищу освіту та не менш як п'ятирічний досвід роботи на керівних посадах у сфері пенсійного...


Статья 71. Бюджет Пенсійного фонду 

1. Бюджет Пенсійного фонду - план утворення і використання цільового страхового фонду, що формується за рахунок страхових внесків до солідарної системи та надходжень з інших джерел, визначених...


Статья 72. Джерела формування коштів Пенсійного фонду 

1. Джерелами формування коштів Пенсійного фонду є: 

1) надходження від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що спрямовуються на...


Статья 73. Використання коштів Пенсійного фонду 

1. Кошти Пенсійного фонду використовуються на: 

1) виплату пенсій, передбачених цим Законом; 

2) надання соціальних послуг, передбачених цим Законом; 

3) фінансування...


Статья 74. Резерв коштів Пенсійного фонду 

1. З метою забезпечення фінансової стабільності Пенсійного фонду формується резерв коштів Пенсійного фонду. 

Резерв коштів Пенсійного фонду складається з резерву коштів для поточних...


Статья 75. Резерв коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах 

1. Розмір резерву коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах визначається за результатами щорічних актуарних розрахунків. 

Розмір резерву коштів для...


Статья 76. Облік коштів Пенсійного фонду 

1. Облік надходжень і витрат коштів Пенсійного фонду здійснюють виконавчі органи Пенсійного фонду. 

2. Кошти Пенсійного фонду зараховуються на єдиний рахунок Пенсійного фонду і...


Статья 77. Актуарні розрахунки. Актуарії 

1. Виконавча дирекція Пенсійного фонду забезпечує проведення щорічних актуарних розрахунків фінансового стану системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування на наступні 1, 5,...


Статья 78. Накопичувальний фонд 

1. Накопичувальний фонд створюється Пенсійним фондом як цільовий позабюджетний фонд. 

2. Адміністративне управління Накопичувальним фондом здійснює виконавча дирекція Пенсійного...


Статья 79. Джерела формування накопичувальної системи пенсійного страхування та використання її коштів 

1. Джерелами формування накопичувальної системи пенсійного страхування є: 

1) страхові внески до накопичувальної системи пенсійного страхування (крім суми, передбаченої у частині...


Статья 80. Пенсійні активи накопичувальної системи пенсійного страхування

{ Назва статті 80 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 } 

1. Пенсійні активи складаються з: 

1) активів у грошових коштах; 

2)...


Статья 81. Рада Накопичувального фонду 

1. Рада Накопичувального фонду створюється з метою здійснення повноважень, передбачених статтею 82 цього Закону. 

2. До складу Ради Накопичувального фонду входять 14 осіб, які на...


Статья 82. Повноваження Ради Накопичувального фонду 

1. До виключних повноважень Ради Накопичувального фонду належить: 

1) визначення за результатами конкурсу компаній з управління активами, радника з інвестиційних питань, зберігача,...


Статья 83. Засідання Ради Накопичувального фонду 

1. Чергові засідання Ради Накопичувального фонду проводяться не рідше одного разу на квартал. День проведення засідання Ради Накопичувального фонду призначає її голова. 

За рішенням...


Статья 84. Радник з інвестиційних питань 

1. Радником з інвестиційних питань може бути юридична особа (у тому числі нерезидент) відповідної спеціалізації, а також фізична особа, яка має відповідну професійну підготовку та досвід...


Статья 85. Компанії з управління активами 

1. Управління пенсійними активами здійснюється компаніями з управління активами, визначеними Радою Накопичувального фонду за результатами конкурсу, з якими Пенсійним фондом укладені договори з...


Статья 86. Повноваження компанії з управління активами 

1. До повноважень компанії з управління активами належить: 

1) управління та інвестування пенсійних активів згідно з основними напрямами інвестиційної політики та нормативами...


Статья 87. Припинення повноважень компанії з управління активами 

1. Повноваження компанії з управління активами припиняються Радою Накопичувального фонду за поданням Пенсійного фонду, зберігача, органів державного регулювання та нагляду у сфері...


Статья 88. Обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами 

1. Під час провадження діяльності з управління пенсійними активами забороняється: 

1) формувати пенсійні активи за рахунок позикових (кредитних) коштів або будь-яких інших коштів, які не...


Статья 89. Вимоги до основних напрямів інвестиційної політики та нормативів інвестування пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування

{ Назва статті 89 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 } 

1. Основні напрями інвестиційної політики та нормативи інвестування пенсійних активів...


Статья 90. Порядок проведення конкурсу для обрання компаній з управління активами, радника з інвестиційних питань, зберігача та аудитора Накопичувального фонду

{ Назва статті 90 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 } 

1. Порядок проведення конкурсу для обрання компаній з управління активами, радника з...


Статья 91. Технічне завдання конкурсу 

1. Технічне завдання конкурсу затверджує Рада Накопичувального фонду відповідно до умов проведення конкурсу одночасно з прийняттям рішення про проведення конкурсу і має містити: 

1)...


Статья 92. Тендерна документація 

1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, у терміни, визначені в оголошенні про проведення конкурсу, подають Раді Накопичувального фонду таку тендерну документацію: 

1) заяву на...


Статья 93. Проведення конкурсу 

1. Конкурс з обрання компаній з управління активами, радника з інвестиційних питань, зберігача і аудитора Накопичувального фонду проводиться у два етапи. 

У першому етапі конкурсу з...


Статья 94. Визначення переможця конкурсу 

1. Переможцем (переможцями) конкурсу визнається претендент (претенденти), який брав участь у другому етапі конкурсу, тендерна пропозиція якого отримала найвищу бальну оцінку за системою бальної...


Статья 95. Вимоги до договорів 

1. За результатами конкурсу виконавча дирекція Пенсійного фонду укладає у місячний строк після оголошення результатів конкурсу в письмовій формі договори з компаніями з управління активами,...


Статья 96. Порядок оприлюднення інформації про стан пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування

{ Назва статті 96 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 } 

1. Інформація про стан пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування...


Статья 97. Інформація про Накопичувальний фонд та накопичувальну систему пенсійного страхування, яка підлягає щорічному офіційному оприлюдненню

{ Назва статті 97 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 } 

1. Інформація про Накопичувальний фонд та накопичувальну систему пенсійного страхування,...


Статья 98. Надання застрахованим особам інформації про пенсійні активи 

1. Виконавча дирекція Пенсійного фонду зобов'язана безоплатно надавати до 1 липня року, що настає за звітним, кожному учасникові Накопичувального фонду письмовий звіт про стан його...


Статья 99. Зберігач 

1. За результатами конкурсу Пенсійний фонд укладає із зберігачем договір з урахуванням вимог статті 95 цього Закону строком на п'ять років. Зазначений договір схвалюють Рада Накопичувального...


Статья 100. Зберігання пенсійних активів у цінних паперах 

1. Усі операції з пенсійними активами у цінних паперах здійснюються через зберігача. 

2. Виконання функцій зберігача не може поєднуватися з виконанням функцій з управління пенсійними...


Статья 101. Винагорода зберігача 

1. Оплата послуг зберігача провадиться в розмірах та в порядку, встановлених у договорі, укладеному з Пенсійним фондом. 

2. Максимальний щорічний розмір оплати послуг зберігача не може...


Статья 102. Відповідальність зберігача 

1. За невиконання або неналежне виконання обов'язків, передбачених статтею 99 цього Закону та договором, зберігач несе відповідальність власним майном відповідно до закону та договору. {...


Статья 103. Органи державного регулювання та нагляду 

1. Метою державного регулювання та нагляду у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування є: 

проведення єдиної та ефективної державної політики у цій сфері; 

...


Статья 104. Основні завдання національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, щодо нагляду в накопичувальній системі пенсійного страхування 

З метою здійснення державного регулювання та нагляду в накопичувальній системі пенсійного страхування національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових...


Статья 105. Порядок оскарження дій страхувальників, виконавчих органів Пенсійного фонду 

1. Застраховані особи та члени їхніх сімей мають право на оскарження дій (бездіяльності) страхувальників, виконавчих органів Пенсійного фонду та їх посадових осіб відповідно до законодавства...


Статья 106. Відповідальність страхувальників, банків, організацій, що здійснюють виплату і доставку пенсій, та їх посадових осіб  

{ Частину першу статті 106 виключено на підставі Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }  

{ Частину другу статті 106 виключено на підставі Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від...


Статья 107. Відповідальність Пенсійного фонду, його органів та посадових осіб за порушення у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування 

1. Пенсійний фонд, його органи та посадові особи за шкоду, заподіяну особам внаслідок несвоєчасного або неповного надання соціальних послуг, призначення (перерахунку) та виплати пенсій,...


Статья 108. Відповідальність компанії з управління активами 

1. За невиконання або неналежне виконання обов'язків, передбачених цим Законом та договором про управління активами накопичувальної системи пенсійного страхування, компанія з управління...


Статья 109. Відповідальність радника з інвестиційних питань 

1. Радник з інвестиційних питань несе відповідальність усіма коштами і майном, що належать йому на праві власності, за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків...


Статья 110. Відповідальність організації, що здійснює виплату і доставку пенсій 

Організація, що здійснює виплату і доставку пенсій, несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на неї функцій відповідно до законодавства та укладеного з нею...


Статья 111. Відповідальність страхової організації 

Страхова організація несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору страхування довічної пенсії відповідно до закону. 


Статья 112. Відповідальність аудитора 

1. За невиконання або неналежне виконання обов'язків, передбачених цим Законом та договором, укладеним з Пенсійним фондом, аудитор несе відповідальність відповідно до закону та укладеного...


Статья 113. Гарантії прав і законних інтересів застрахованих осіб 

1. Держава створює умови для функціонування системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування і гарантує дотримання законодавства з метою захисту майнових та інших прав і законних...