Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття від 02.03.2000 № 1533-III ЗУ Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття - Закони України 2014

Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіттяСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

1) загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття (далі - страхування на випадок безробіття) -...


Статья 2. Принципи страхування на випадок безробіття 

Страхування на випадок безробіття здійснюється за принципами: 

надання державних гарантій реалізації застрахованими особами своїх прав; 

обов'язковості страхування на...


Статья 3. Законодавство про страхування на випадок безробіття 

1. Законодавство про страхування на випадок безробіття складається з Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, цього Закону, Закону України "Про...


Статья 4. Особи, які підлягають страхуванню на випадок безробіття 

1. Страхуванню на випадок безробіття підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), цивільно-правового договору, включаючи тих, які проходять альтернативну...


Статья 6. Право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги 

1. Право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття (далі - забезпечення) та соціальні послуги мають застраховані особи. 

2. Право на забезпечення та соціальні послуги...


Статья 7. Види забезпечення та соціальні послуги 

1. Видами забезпечення за цим Законом є: 

допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітним підприємницької діяльності;  

{ Абзац...


Статья 7-1. Профілактика настання страхових випадків 

При виникненні страхового ризику Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття може здійснювати заходи, спрямовані на запобігання настанню...


Статья 8. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 

1. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд) створюється для управління страхуванням на випадок безробіття, акумуляції страхових...


Статья 9. Статут Фонду 

У статуті Фонду повинно бути зазначено: 

найменування та місцезнаходження Фонду; 

напрями діяльності Фонду; 

права, обов'язки і відповідальність...


Статья 10. Управління Фондом 

1. Управління Фондом здійснюється на паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців. 

2. Управління Фондом здійснює правління Фонду. До складу...


Статья 11. Повноваження правління Фонду 

    1. Правління Фонду: 

    визначає перспективні та поточні завдання Фонду; 

    обирає голову правління...


Статья 14. Державний нагляд у сфері страхування на випадок безробіття 

    1. Державний нагляд у сфері страхування на випадок безробіття здійснюють центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах трудових відносин,...


Статья 15. Засоби нагляду 

1. Якщо в результаті дій з боку страхувальника або страховика сталося порушення законодавства, орган державного нагляду у сфері страхування на випадок безробіття вказує на допущені порушення,...


Статья 16. Джерела коштів Фонду та їх використання 

1. Джерелами формування коштів Фонду є: 

1) страхові внески страхувальників; 

2) суми фінансових санкцій, застосованих відповідно до цього Закону та Закону України...


Статья 17. Страхові внески

{ Назва статті 17 в редакції Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 } 

1. Кошти, що надходять на страхування на випадок безробіття від сплати єдиного внеску на...


Статья 20. Відносини з цільовими страховими фондами та органами виконавчої влади

{ Назва статті 20 в редакції Закону N 884-VI ( 884-17 ) від 15.01.2009 } 

1. Фонд у своїй діяльності співпрацює з іншими страховими фондами, що здійснюють загальнообов'язкове...


Статья 21. Обчислення страхового стажу 

1. Страховий стаж - період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню на випадок безробіття та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем страхові внески в сумі не менш як...


Статья 22. Умови та тривалість виплати допомоги по безробіттю 

1. Право на допомогу по безробіттю залежно від страхового стажу мають застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували...


Статья 23. Розмір допомоги по безробіттю 

1. Застрахованим особам, зазначеним у частині першій статті 22 цього Закону, розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу), визначеної...


Статья 29. Допомога на поховання 

1. Допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні, виплачується особам, які здійснювали поховання, у розмірі прожиткового мінімуму. 

...


Статья 31. Припинення, відкладення виплат матеріального забезпечення на випадок безробіття та скорочення їх тривалості 

1. Виплата допомоги по безробіттю припиняється у разі: ( Абзац перший частини першої статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 ) 

1)...


Статья 34. Права, обов'язки та відповідальність Фонду 

1. Фонд має право: 

користуватися в установленому порядку відомостями Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, необхідними для забезпечення...


Статья 35. Права, обов'язки та відповідальність роботодавця 

1. Роботодавець має право: 

брати участь в управлінні страхуванням на випадок безробіття через своїх представників відповідно до цього Закону і статуту Фонду; 

на...


Статья 36. Права, обов'язки та відповідальність застрахованих осіб 

1. Застраховані особи мають право брати участь в управлінні страхуванням на випадок безробіття через своїх представників відповідно до цього Закону. 

Застраховані особи, яким...


Статья 37. Виплата недоодержаної суми матеріального забезпечення на випадок безробіття у разі смерті безробітного 

1. Суми матеріального забезпечення на випадок безробіття, що належать безробітному відповідно до цього Закону і залишилися недоодержаними у зв'язку з його смертю, виплачуються непрацездатним...


Статья 38. Відповідальність за порушення цього Закону 

1. Роботодавець несе відповідальність за: 

порушення порядку використання коштів Фонду, несвоєчасне або неповне їх повернення; 

несвоєчасне подання або неподання...


Статья 39. Вирішення спорів 

Спори, що виникають із правовідносин за цим Законом, вирішуються в судовому порядку. 

Розділ VIII 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з...