Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про захист економічної конкуренції від 11.01.2001 № 2210-III ЗУ Про захист економічної конкуренції - Закони України 2014

Про захист економічної конкуренціїСтатья 1. Визначення термінів 

Терміни, що вживаються в цьому Законі, мають таке значення: 

економічна конкуренція (конкуренція) - змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням...


Статья 2. Сфера застосування Закону 

1. Цим Законом регулюються відносини органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю із суб'єктами господарювання;...


Статья 3. Законодавство про захист економічної конкуренції 

1. Законодавство про захист економічної конкуренції ґрунтується на нормах, установлених Конституцією України ( 254к/96-ВР ), і складається із цього Закону, законів України "Про Антимонопольний...


Статья 4. Державна політика у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму 

1. Державна політика у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму в господарській діяльності, здійснення заходів щодо демонополізації економіки, фінансової,...


Статья 5. Узгоджені дії 

1. Узгодженими діями є укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка...


Статья 6. Антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів господарювання 

1. Антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції. 

2. Антиконкурентними узгодженими діями,...


Статья 7. Узгоджені дії малих або середніх підприємців 

Положення статті 6 цього Закону не застосовуються до будь-яких добровільних узгоджених дій малих або середніх підприємців щодо спільного придбання товарів, які не призводять до суттєвого...


Статья 8. Узгоджені дії стосовно постачання та використання товарів 

1. Положення статті 6 цього Закону не застосовуються до узгоджених дій щодо постачання чи використання товарів, якщо учасник узгоджених дій стосовно іншого учасника узгоджених дій встановлює...


Статья 9. Узгоджені дії стосовно прав інтелектуальної власності 

1. Положення статті 6 цього Закону не застосовуються до угод про передачу прав інтелектуальної власності або про використання об'єкта права інтелектуальної власності в тій частині, в якій вони...


Статья 10. Узгоджені дії, які можуть бути дозволені 

1. Узгоджені дії, передбачені статтею 6 цього Закону, можуть бути дозволені відповідними органами Антимонопольного комітету України, якщо їх учасники доведуть, що ці дії сприяють: 

...


Статья 11. Типові вимоги до узгоджених дій 

1. Антимонопольний комітет України може визначати типові вимоги до узгоджених дій, передбачених у статтях 7, 8, 9 і 10 цього Закону. 

2. Узгоджені дії, що відповідають типовим вимогам до...


Статья 12. Монопольне (домінуюче) становище суб'єкта господарювання 

1. Суб'єкт господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, якщо: 

на цьому ринку у нього немає жодного конкурента; 

не зазнає значної конкуренції внаслідок...


Статья 13. Зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку 

1. Зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку є дії чи бездіяльність суб'єкта господарювання, який займає монопольне (домінуюче) становище на ринку, що призвели або можуть...


Статья 14. Висновки щодо кваліфікації дій 

З метою запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, підвищення передбачуваності його застосування Антимонопольний комітет України чи адміністративна колегія...


Статья 15. Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю 

1. Антиконкурентними діями органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю є прийняття будь-яких актів (рішень, наказів,...


Статья 16. Заборона делегування повноважень органів влади та органів місцевого самоврядування 

Органам влади та органам місцевого самоврядування забороняється делегування окремих владних повноважень об'єднанням, підприємствам та іншим суб'єктам господарювання, якщо це призводить або може...


Статья 17. Заборона схилення до порушень законодавства про захист економічної конкуренції та їх легітимації 

Забороняються дії чи бездіяльність органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю (колегіального органу чи посадової особи), що...


Статья 18. Обмежувальна діяльність суб'єктів господарювання, об'єднань 

1. Суб'єктам господарювання, об'єднанням забороняється схиляти інших суб'єктів господарювання до вчинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції чи сприяти вчиненню таких...


Статья 19. Неправомірне використання суб'єктом господарювання ринкового становища 

1. Суб'єктам господарювання, які отримали дозвіл відповідних органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії відповідно до частини першої статті 10 цього Закону, суб'єктам...


Статья 20. Дискримінація конкурентів суб'єктами господарювання 

Суб'єктам господарювання, що мають значно більший ринковий вплив порівняно з малими або середніми підприємцями, які є їх конкурентами, забороняється створення перешкод у господарській...


Статья 21. Обмежувальна діяльність об'єднань 

1. Не допускається обмежувальна діяльність об'єднань шляхом відмови суб'єктові господарювання у прийнятті до такого об'єднання, яка ставить його у невигідне становище в конкуренції, якщо така...


Статья 22. Концентрація суб'єктів господарювання 

1. З метою запобігання монополізації товарних ринків, зловживання монопольним (домінуючим) становищем, обмеження конкуренції органи Антимонопольного комітету України здійснюють державний...


Статья 23. Учасники концентрації суб'єктів господарювання 

Учасниками концентрації визнаються: 

суб'єкти господарювання, стосовно яких здійснюється або має здійснитися злиття, приєднання; 

суб'єкти господарювання, які набувають або мають...


Статья 24. Випадки, в яких необхідне отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання 

1. Концентрація може бути здійснена лише за умови попереднього отримання дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України: 

1) у...


Статья 25. Підстави надання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання 

1. Антимонопольний комітет України чи адміністративна колегія Антимонопольного комітету України надають дозвіл на концентрацію у разі, якщо вона не призводить до монополізації чи суттєвого...


Статья 26. Подання заяви про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання 

1. Учасники узгоджених дій, учасники концентрації, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю у порядку, встановленому...


Статья 27. Розгляд заяви про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання 

1. Органи Антимонопольного комітету України розглядають заяву про надання дозволу на узгоджені дії протягом трьох місяців з дня прийняття її до розгляду відповідним органом Антимонопольного...


Статья 28. Прийняття рішень у заявах про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання 

1. Якщо протягом строку розгляду заяви, передбаченого частиною першою статті 27 цього Закону, органи Антимонопольного комітету України не розпочали розгляду справи про узгоджені дії чи...


Статья 29. Надання попередніх висновків стосовно узгоджених дій, концентрації суб'єктів господарювання 

1. Органи Антимонопольного комітету України надають суб'єктам господарювання, органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю на...


Статья 30. Розгляд справи про узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання 

1. У разі виявлення підстав для заборони узгоджених дій, концентрації, а також у разі необхідності проведення складного поглибленого дослідження чи експертизи відповідні органи Антимонопольного...


Статья 31. Рішення у справах про узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання 

1. За результатами розгляду справ про узгоджені дії, концентрацію приймається рішення: 

Антимонопольним комітетом України - про надання дозволу на узгоджені дії; заборону узгоджених дій;...


Статья 32. Підстави закриття розгляду справи про узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання 

1. Розгляд справи про узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання підлягає закриттю без прийняття рішення по суті у разі: 

надходження від заявника клопотання про відкликання...


Статья 33. Порядок надання Кабінетом Міністрів України дозволу на узгоджені дії, концентрацію 

1. У тридцятиденний строк від дня прийняття рішення Антимонопольним комітетом України про заборону узгоджених дій чи концентрації особи, визначені в частині першій статті 26 цього Закону,...


Статья 34. Плата для відшкодування витрат, пов'язаних із розглядом заяв 

1. За подання заяв про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, надання висновків відповідно до статей 14 та 29 цього Закону справляється плата в розмірах, передбачених частиною другою...


Статья 35. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції 

1. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції починається з прийняття розпорядження про початок розгляду справи та закінчується прийняттям рішення у...


Статья 36. Підстави для початку розгляду справи 

1. Органи Антимонопольного комітету України розпочинають розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції за: 

заявами суб'єктів господарювання, громадян,...


Статья 37. Початок розгляду справи 

1. У разі виявлення ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі наслідків такого порушення, органи Антимонопольного комітету України приймають розпорядження...


Статья 38. Об'єднання і виділення справ, зупинення розгляду справи та його поновлення 

1. Органи Антимонопольного комітету України можуть прийняти розпорядження про об'єднання кількох справ в одну або про виділення справи для окремого розгляду. 

2. Розгляд справи може бути...


Статья 39. Особи, які беруть участь у справі 

1. Особами, які беруть участь у справі, визнаються: сторони, треті особи, їх представники. 

2. Сторонами у справі є відповідач і заявник (у разі якщо справу розпочато за відповідною...


Статья 40. Права і обов'язки осіб, які беруть участь у справі 

1. Особи, які беруть (брали) участь у справі, мають право: 

ознайомлюватися з матеріалами справи (крім інформації з обмеженим доступом, а також інформації, розголошення якої може завдати...


Статья 41. Забезпечення доказів 

1. Доказами у справі можуть бути будь-які фактичні дані, які дають можливість встановити наявність або відсутність порушення. 

Ці дані встановлюються такими засобами: поясненнями сторін...


Статья 42. Строк давності притягнення до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції 

1. Суб'єкт господарювання не може бути притягнений до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, якщо минув строк давності притягнення до...


Статья 43. Забезпечення проведення експертизи 

1. Органи Антимонопольного комітету України за власною ініціативою чи за клопотанням особи, яка бере участь у справі, мають право призначати експертизу, про що приймається...


Статья 44. Вилучення доказів, накладення арешту 

1. Вилучення письмових та речових доказів, зокрема документів, предметів чи інших носіїв інформації, що можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі про порушення законодавства про захист...


Статья 45. Сприяння проведенню розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції 

Для забезпечення проведення розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема виконання дій, передбачених статтею 44 цього Закону, органи внутрішніх справ,...


Статья 46. Рекомендації органів Антимонопольного комітету України 

1. Органи Антимонопольного комітету України мають право надавати рекомендації органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю,...


Статья 47. Попереднє рішення у справі 

1. У процесі розгляду справи органи Антимонопольного комітету України за поданою суб'єктом господарювання заявою про вжиття заходів для відвернення негативних та непоправних наслідків для...


Статья 48. Рішення у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції 

1. За результатами розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції органи Антимонопольного комітету України приймають рішення, в тому числі про: 

визнання...


Статья 49. Підстави закриття розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції 

Розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції підлягає закриттю без прийняття рішення по суті, якщо: 

справа не підлягає розгляду в Антимонопольному...


Статья 50. Порушення законодавства про захист економічної конкуренції 

Порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції є: 

1) антиконкурентні узгоджені дії; 

2) зловживання монопольним (домінуючим) становищем; 

3) антиконкурентні...


Статья 51. Види відповідальності 

Порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом. 


Статья 52. Штрафи 

1. Органи Антимонопольного комітету України накладають штрафи на об'єднання, суб'єктів господарювання: 

юридичних осіб; 

фізичних осіб; 

групу суб'єктів господарювання -...


Статья 53. Примусовий поділ 

1. Якщо суб'єкт господарювання зловживає монопольним (домінуючим) становищем на ринку, органи Антимонопольного комітету України мають право прийняти рішення про примусовий поділ суб'єкта...


Статья 54. Адміністративна відповідальність посадових осіб та інших працівників суб'єктів господарювання, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю  

( Частину першу статті 54 виключено на підставі Закону N 2596-IV ( 2596-15 ) від 31.05.2005 )  

2. За правопорушення, передбачені пунктами 4, 13-16 статті 50 цього Закону, посадові особи...


Статья 55. Відшкодування шкоди 

1. Особи, яким заподіяно шкоду внаслідок порушення законодавства про захист економічної конкуренції, можуть звернутися до господарського суду із заявою про її відшкодування. 

2. Шкода,...


Статья 56. Порядок виконання рішень та розпоряджень органів Антимонопольного комітету України, голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України 

1. Рішення (витяг з нього за вилученням інформації з обмеженим доступом, а також визначеної відповідним державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, головою територіального...


Статья 57. Перевірка рішень у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та у заявах, справах про узгоджені дії 

1. Рішення, прийняті адміністративною колегією територіального відділення Антимонопольного комітету України, державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, адміністративною колегією...


Статья 58. Перегляд рішень у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та у заявах, справах про узгоджені дії, концентрацію 

1. Органи Антимонопольного комітету України з власної ініціативи чи за заявами осіб можуть переглянути рішення, прийняті ними у справах про порушення законодавства про захист економічної...


Статья 59. Підстави для зміни, скасування чи визнання недійсними рішень органів Антимонопольного комітету України 

1. Підставами для зміни, скасування чи визнання недійсними рішень органів Антимонопольного комітету України є: 

неповне з'ясування обставин, які мають значення для справи; 

...


Статья 60. Оскарження рішень органів Антимонопольного комітету України 

1. Заявник, відповідач, третя особа мають право оскаржити рішення органів Антимонопольного комітету України повністю або частково до господарського суду у двомісячний строк з дня одержання...


Статья 61. Повідомлення про судові справи 

1. Господарський суд за запитом Антимонопольного комітету України повідомляє Антимонопольний комітет України про судові справи, що вирішуються на підставі законодавства про захист економічної...


Статья 62. Визначення та обчислення строків у законодавстві про захист економічної конкуренції 

1. Строки, в межах яких вчиняються відповідні дії, зокрема при розгляді заяв про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання, при розгляді справ про порушення...


Статья 63. Обмін інформацією 

1. Суб'єкти господарювання, пов'язані відносинами контролю відповідно до статті 1 цього Закону, зобов'язані забезпечувати обмін інформацією між собою, в тому числі стосовно випадків,...