Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах від 05.07.1994 № 80/94-ВР ЗУ Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах - Закони України 2014

Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системахСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

блокування інформації в системі - дії, внаслідок яких унеможливлюється доступ до інформації в...


Статья 2. Об'єкти захисту в системі 

Об'єктами захисту в системі є інформація, що обробляється в ній, та програмне забезпечення, яке призначено для обробки цієї інформації. 


Статья 3. Суб'єкти відносин 

Суб'єктами відносин, пов'язаних із захистом інформації в системах, є: 

володільці інформації; 

власники системи; 

користувачі; 

спеціально...


Статья 4. Доступ до інформації в системі 

Порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно цієї інформації визначаються володільцем інформації. 

Порядок доступу до державних інформаційних...


Статья 5. Відносини між володільцем інформації та власником системи 

Власник системи забезпечує захист інформації в системі в порядку та на умовах, визначених у договорі, який укладається ним із володільцем інформації, якщо інше не передбачено...


Статья 6. Відносини між власником системи та користувачем 

Власник системи надає користувачеві відомості про правила і режим роботи системи та забезпечує йому доступ до інформації в системі відповідно до визначеного порядку доступу. 


Статья 7. Відносини між власниками систем 

Власник системи, яка використовується для обробки інформації з іншої системи, забезпечує захист такої інформації в порядку та на умовах, що визначаються договором, який укладається між...


Статья 8. Умови обробки інформації в системі 

Умови обробки інформації в системі визначаються власником системи відповідно до договору з володільцем інформації, якщо інше не передбачено законодавством. 

Державні інформаційні...


Статья 9. Забезпечення захисту інформації в системі 

Відповідальність за забезпечення захисту інформації в системі покладається на власника системи. 

Власник системи, в якій обробляються державні інформаційні ресурси або інформація...


Статья 10. Повноваження державних органів у сфері захисту інформації в системах 

Вимоги ( 373-2006-п ) до забезпечення захисту державних інформаційних ресурсів або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, встановлюються Кабінетом...


Статья 11. Відповідальність за порушення законодавства про захист інформації в системах 

Особи, винні в порушенні законодавства про захист інформації в системах, несуть відповідальність згідно із законом. 


Статья 12. Міжнародні договори 

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, визначено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми міжнародного...


Статья 13. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року. 

2. Нормативно-правові акти до приведення їх у відповідність із цим Законом діють у частині, що не суперечить цьому...