Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про захист населення від інфекційних хвороб від 06.04.2000 № 1645-III ЗУ Про захист населення від інфекційних хвороб - Закони України 2014

Про захист населення від інфекційних хворобСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 

інфекційні хвороби - розлади здоров'я людей, що викликаються живими збудниками (вірусами, бактеріями,...


Статья 2. Законодавство про захист населення від інфекційних хвороб 

Відносини у сфері захисту населення від інфекційних хвороб регулюються Основами законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ), законами України "Про забезпечення санітарного та...


Статья 3. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері захисту населення від інфекційних хвороб 

Кабінет Міністрів України у сфері захисту населення від інфекційних хвороб: 

розробляє і здійснює відповідні державні цільові програми; { Абзац другий статті 3 із змінами,...


Статья 4. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим і місцевих органів виконавчої влади у сфері захисту населення від інфекційних хвороб 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади у сфері захисту населення від інфекційних хвороб: 

реалізують державну політику в галузі охорони...


Статья 5. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері захисту населення від інфекційних хвороб 

Органи місцевого самоврядування у сфері захисту населення від інфекційних хвороб: 

забезпечують проведення профілактичних і протиепідемічних заходів на територіях населених...


Статья 6. Повноваження центральних органів виконавчої влади щодо захисту населення від інфекційних хвороб  

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, щодо захисту населення від інфекційних хвороб: 

затверджує...


Статья 7. Лікування хворих на інфекційні хвороби 

Лікування хворих на інфекційні хвороби може проводитися в акредитованих у встановленому законодавством порядку державних і комунальних спеціалізованих закладах (відділеннях) охорони здоров'я...


Статья 8. Фінансування профілактичних і протиепідемічних заходів та лікування хворих на інфекційні хвороби 

Фінансування профілактичних і протиепідемічних заходів здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів, а у випадках, передбачених законом, - за рахунок коштів...


Статья 9. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення робіт, пов'язаних із епідеміологічним обстеженням, ліквідацією епідемій та спалахів інфекційних хвороб, порядок відшкодування понесених на це витрат 

Витрати, пов'язані з епідеміологічним обстеженням і ліквідацією епідемій та спалахів інфекційних хвороб, фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів. У...


Статья 10. Основні принципи профілактики інфекційних хвороб 

Основними принципами профілактики інфекційних хвороб є: 

визнання захисту населення від інфекційних хвороб одним із пріоритетних напрямів діяльності органів виконавчої влади та...


Статья 11. Організація та проведення профілактичних і протиепідемічних заходів 

Організація та проведення профілактичних і протиепідемічних заходів, зокрема щодо санітарної охорони території України, обмежувальних заходів стосовно хворих на інфекційні хвороби та...


Статья 12. Профілактичні щеплення 

Профілактичні щеплення проти дифтерії, кашлюка, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу є обов'язковими і включаються до календаря щеплень. 

Працівники окремих професій,...


Статья 13. Вимоги до медичних імунобіологічних препаратів, контроль за їх якістю та застосуванням 

Для профілактичних щеплень застосовуються медичні імунобіологічні препарати вітчизняного та зарубіжного виробництва, зареєстровані в Україні в установленому законодавством...


Статья 14. Створення нових та генетично змінених мікроорганізмів і біологічно активних речовин 

Підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, їх структурні підрозділи (лабораторії), в яких проводяться дослідження, пов'язані зі створенням нових та генетично змінених...


Статья 15. Запобігання інфекційним захворюванням у дитячих закладах 

Прийом дітей до виховних, навчальних, оздоровчих та інших дитячих закладів проводиться за наявності відповідної довідки закладу охорони здоров'я, в якому дитина перебуває під медичним...


Статья 16. Захист населення від інфекційних хвороб, спільних для тварин і людей (зооантропонозних інфекцій) 

Захист населення від інфекційних хвороб, спільних для тварин і людей (зооантропонозних інфекцій), забезпечується проведенням ветеринарно-санітарних, протиепізоотичних, профілактичних і...


Статья 17. Права та обов'язки громадян та їх об'єднань у сфері захисту населення від інфекційних хвороб 

Громадяни та їх об'єднання мають право на отримання достовірної інформації щодо епідемічної ситуації в Україні. 

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, органи...


Статья 18. Права та обов'язки підприємств, установ і організацій у сфері захисту населення від інфекційних хвороб 

Права та обов'язки підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності у сфері захисту населення від інфекційних хвороб щодо забезпечення населення доброякісними, безпечними для...


Статья 19. Права осіб, які хворіють на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями 

Особи, які хворіють на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями, мають право на: 

безоплатне лікування у державних і комунальних закладах охорони здоров'я та державних наукових...


Статья 20. Обов'язки осіб, які хворіють на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями 

Особи, які хворіють на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями, зобов'язані: 

вживати рекомендованих медичними працівниками заходів для запобігання поширенню інфекційних...


Статья 21. Обов'язкові профілактичні медичні огляди 

Обов'язкові попередні (до прийняття на роботу) та періодичні профілактичні медичні огляди працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням...


Статья 22. Заходи щодо осіб, хворих на інфекційні хвороби, контактних осіб та бактеріоносіїв 

Особи, хворі на інфекційні хвороби, контактні особи та бактеріоносії, які створюють підвищену небезпеку зараження оточуючих, підлягають своєчасному та якісному лікуванню, медичному нагляду та...


Статья 23. Відсторонення від роботи осіб, які є бактеріоносіями 

У разі якщо бактеріоносіями є особи, робота яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, такі особи за їх згодою тимчасово переводяться на...


Статья 24. Надання медичної допомоги хворим на соціально небезпечні інфекційні хвороби 

Особи, які хворіють на соціально небезпечні інфекційні хвороби, підлягають своєчасному та якісному лікуванню, періодичним обстеженням і медичному нагляду. 

Лікування, обстеження...


Статья 25. Оздоровлення та соціальний захист хворих на туберкульоз і членів їх сімей 

Оздоровлення хворих на туберкульоз проводиться у спеціалізованих протитуберкульозних санаторіях безоплатно (за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів). 

...


Статья 26. Лікування та правовий захист хворих на інфекційні хвороби, що передаються статевим шляхом 

Особи, хворі на інфекційні хвороби, що передаються статевим шляхом, підлягають обов'язковому лікуванню (за їх бажанням - анонімно). 

Відомості про зараження особи інфекційною...


Статья 27. Лікування та реабілітація хворих на проказу 

Лікування та постійний медичний нагляд за хворими на проказу проводяться у спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах - лепрозоріях. 

У періоди, коли перебіг хвороби не...


Статья 28. Санітарна охорона території України 

Санітарна охорона території України забезпечується проведенням профілактичних і протиепідемічних заходів та санітарно-епідеміологічним наглядом у пунктах пропуску через державний кордон та на...


Статья 29. Карантин 

Карантин встановлюється та відміняється Кабінетом Міністрів України.

{ Частина перша статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012...


Статья 30. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в умовах карантину 

На територіях, де встановлено карантин, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування надається право: 

залучати підприємства, установи, організації...


Статья 31. Спеціалізовані заклади охорони здоров'я, що створюються на територіях карантину (спеціалізовані лікарні, ізолятори, обсерватори) 

У разі встановлення карантину місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування створюють на території карантину спеціалізовані заклади охорони здоров'я з особливим...


Статья 32. Обмежувальні протиепідемічні заходи 

Обмежувальні протиепідемічні заходи встановлюються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за поданням відповідного головного державного санітарного лікаря у...


Статья 33. Види і порядок проведення дезінфекційних заходів 

Дезінфекційні заходи поділяються на такі види: 

профілактичні дезінфекційні заходи - заходи, що проводяться у жилих, виробничих, навчальних, санітарно-побутових та інших...


Статья 34. Дезінфекційні засоби 

Хімічні речовини, біологічні чинники та засоби медичного призначення, що застосовуються для проведення дезінфекційних заходів, підлягають гігієнічній регламентації та державній реєстрації в...


Статья 35. Облік та реєстрація інфекційних хвороб 

Облік інфекційних хвороб базується на системі обов'язкової реєстрації кожного їх випадку незалежно від місця і обставин виявлення та оперативного (екстреного) повідомлення про нього...


Статья 36. Порядок епідеміологічного обстеження (розслідування) епідемій та спалахів інфекційних хвороб 

Усі епідемії та спалахи інфекційних хвороб підлягають епідеміологічному обстеженню (розслідуванню) з метою встановлення причин їх виникнення, факторів передачі інфекції, визначення меж...


Статья 37. Робота в осередках інфекційних хвороб 

Обов'язковому епідеміологічному обстеженню підлягає кожен випадок (осередок) особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб незалежно від місця виникнення. У дитячих закладах...


Статья 38. Обов'язки посадових осіб закладів охорони здоров'я і медичних працівників у разі виявлення хворого на інфекційну хворобу 

Посадові особи закладів охорони здоров'я незалежно від форм власності та медичні працівники у разі виявлення хворого на інфекційну хворобу зобов'язані вжити заходів для його тимчасової...


Статья 39. Заходи правового і соціального захисту медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб 

Захворювання на інфекційні хвороби медичних та інших працівників, що пов'язані з виконанням професійних обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб (надання...


Статья 40. Оплата праці медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб 

Умови і розміри оплати праці медичних та інших працівників, які надають медичну допомогу хворим на інфекційні хвороби, працюють із живими збудниками інфекційних хвороб та в осередках...


Статья 41. Відповідальність за порушення законодавства про захист населення від інфекційних хвороб 

Особи, винні в порушенні законодавства про захист населення від інфекційних хвороб, несуть відповідальність згідно із законами України. 

Р о з д і л...


Статья 42. Міжнародне співробітництво України у сфері захисту населення від інфекційних хвороб 

Міжнародне співробітництво України у сфері захисту населення від інфекційних хвороб здійснюється шляхом укладання міжнародних договорів, участі в міжнародних програмах і проектах, обміну...


Статья 43. Міжнародні договори 

Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються норми цього...