Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту від 22.12.1998 № 330-XIV ЗУ Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту - Закони України 2014

Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпортуСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) антидемпінгові заходи - попередні або остаточні заходи, що застосовуються відповідно до цього Закону під час або за результатами...


Статья 2. Сфера застосування Закону 

1. Цей Закон застосовується щодо імпорту товару, який є об'єктом демпінгу, якщо такий імпорт заподіює шкоду національному товаровиробнику подібного товару.

Товар вважається об'єктом...


Статья 3. Органи, що проводять антидемпінгові розслідування 

Проведення антидемпінгового розслідування в Україні здійснюється на засадах, визначених цим Законом, уповноваженими на це центральними органами виконавчої влади - Міністерством, центральним...


Статья 4. Мова провадження антидемпінгових розслідувань 

1. Провадження антидемпінгових розслідувань відповідно до цього Закону здійснюється державною мовою України. 

2. Відомості, письмові докази та інша інформація, подані...


Статья 5. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 

1. Міжвідомчу комісію з міжнародної торгівлі очолює Голова, яким за посадою є Міністр економіки та з питань європейської інтеграції України.

Членами Комісії є Голова Комісії, його...


Статья 6. Строки 

1. Строки, у межах яких вчиняються всі дії відповідно до цього Закону, встановлюються цим Законом або визначаються Комісією чи Міністерством. Право на вчинення дій втрачається після закінчення...


Статья 7. Порядок розрахунку та визначення нормальної вартості 

1. Нормальна вартість, як правило, визначається на підставі цін, установлених під час здійснення звичайних торговельних операцій між незалежними покупцями у країні експорту.

Продаж або...


Статья 8. Порядок розрахунку та визначення експортної ціни 

1. Експортною ціною товару вважається ціна, за якою фактично оплачується або підлягає оплаті товар, який продається в країну імпорту з країни експорту. 

2. У разі, якщо експортну...


Статья 9. Порівняння нормальної вартості з експортною ціною та визначення демпінгової маржі 

1. З метою визначення демпінгової маржі здійснюється порівняння між нормальною вартістю, визначеною відповідно до статті 7 цього Закону, та експортною ціною, визначеною відповідно до статті 8...


Статья 10. Порядок розрахунку та визначення шкоди 

1. У процесі розслідування встановлюється наявність та величина шкоди, що заподіюється національному товаровиробнику в одній із таких форм, якщо інше не передбачено цим Законом:

1)...


Статья 11. Особливості визначення національного товаровиробника 

1. Відповідно до цього Закону національний товаровиробник визначається як сукупність виробників подібного товару або тих із них, сукупне виробництво яких становить основну частину усього...


Статья 12. Порушення антидемпінгової процедури 

1. Розслідування з метою встановлення наявності та впливу демпінгу, про який стверджується, що він має місце, а також величини демпінгової маржі розпочинається Міністерством з порушення...


Статья 13. Антидемпінгове розслідування 

1. Відповідно до рішення Комісії Міністерство розпочинає антидемпінгове розслідування і проводить його разом з іншими органами виконавчої влади в країні імпорту. 

2....


Статья 14. Попередні антидемпінгові заходи 

1. Попередні антидемпінгові заходи можуть застосовуватися за наявності таких умов:

1) порушено антидемпінгову процедуру у порядку, встановленому статтею 12 цього Закону;

2)...


Статья 15. Зобов'язання заінтересованих сторін 

1. Антидемпінгове розслідування може зупинятися без застосування попереднього або остаточного антидемпінгового мита, якщо:

1) Комісія прийняла рішення про застосування попередніх...


Статья 16. Порядок припинення антидемпінгової процедури або антидемпінгового розслідування без застосування антидемпінгових заходів. Застосування остаточних антидемпінгових заходів 

( Назва статті 16 в редакції Закону N 3027-IV ( 3027-15 ) від 01.11.2005 )  

( Частину першу статті 16 виключено на підставі Закону N 3027-IV ( 3027-15 ) від 01.11.2005 )...


Статья 17. Особливості застосування антидемпінгових заходів 

1. Попередні антидемпінгові заходи та остаточні антидемпінгові заходи застосовуються щодо імпорту товарів, які ввозяться на митну територію країни імпорту, після дати набрання чинності...


Статья 18. Строк дії антидемпінгових заходів і загальні положення щодо їх перегляду 

1. Антидемпінгові заходи застосовуються згідно з відповідним рішенням Комісії протягом строку та у розмірі, необхідному для усунення демпінгу, що заподіює шкоду. 

2. Рішення про...


Статья 19. Перегляд антидемпінгових заходів у зв'язку із закінченням строку їх застосування 

1. Протягом першого півріччя останнього року строку застосування антидемпінгових заходів Міністерство публікує у газеті повідомлення про дату закінчення строку застосування цих...


Статья 20. Проміжний перегляд антидемпінгових заходів 

1. Комісія може переглядати необхідність продовження застосування антидемпінгових заходів на підставі обгрунтованої вимоги органу виконавчої влади в країні імпорту, експортера, імпортера або...


Статья 21. Перегляд антидемпінгових заходів для визначення індивідуальних величин демпінгової маржі для нових експортерів або виробників 

1. За рішенням Комісії Міністерство здійснює перегляд антидемпінгових заходів для визначення індивідуальних величин демпінгової маржі нових експортерів або виробників з країни експорту, які є...


Статья 22. Прискорений перегляд антидемпінгових заходів 

1. Експортер, який імпортує в країну імпорту товари, що обкладаються остаточним антидемпінговим митом, але який не був визначений окремим суб'єктом первісного антидемпінгового розслідування з...


Статья 23. Поновлення антидемпінгового розслідування 

1. У разі, якщо національний товаровиробник подає Міністерству достатні докази того, що антидемпінгові заходи не призводять до змін або призводять тільки до незначної зміни ціни товару, щодо...


Статья 24. Повернення сплачених сум антидемпінгового мита 

1. Імпортер може вимагати повернення сплачених сум антидемпінгового мита, якщо ним доведено та Комісією прийнято відповідне рішення про те, що величину демпінгової маржі, на підставі якої...


Статья 25. Заключні положення про перегляд антидемпінгових заходів, поновлення антидемпінгового розслідування або повернення сплачених сум антидемпінгового мита 

1. Під час перегляду антидемпінгових заходів, поновлених розслідувань або повернення сплачених сум антидемпінгового мита, що здійснюються згідно з цим розділом, Міністерство діє, якщо...


Статья 26. Товари з короткочасним промисловим циклом 

1. Національний товаровиробник, який виробляє або здійснює переробку товару з короткочасним промисловим циклом, може подати Міністерству заяву про запровадження товарної категорії та...


Статья 27. Ухилення від сплати антидемпінгового мита 

1. Антидемпінгове мито, яке справляється відповідно до цього Закону, може поширюватися на імпорт подібних товарів з третіх країн або частини цих товарів, якщо має місце ухилення від сплати...


Статья 28. Загальні положення щодо справляння антидемпінгового мита 

1. Попереднє або остаточне антидемпінгове мито справляється за ставкою і на умовах, встановлених у відповідному рішенні Комісії про застосування антидемпінгових заходів. Зазначене мито...


Статья 29. Проведення перевірки інформації за межами країни імпорту 

1. При необхідності Міністерство може здійснювати перевірку інформації за межами країни імпорту з метою:

1) ознайомлення з даними бухгалтерської документації імпортерів, експортерів,...


Статья 30. Вибіркові методи антидемпінгового розслідування 

1. У разі, якщо кількість заявників, експортерів або імпортерів (далі - сторони), видів товарів або відповідних операцій є значною, Міністерство у процесі антидемпінгового розслідування може...


Статья 31. Ухилення від співпраці з Міністерством 

1. У разі, якщо заінтересована сторона відмовляє у доступі до необхідної інформації або не подає її у строки, встановлені цим Законом, або перешкоджає антидемпінговому розслідуванню,...


Статья 32. Конфіденційний режим 

1. Інформація, яка має конфіденційний характер (у зв'язку з тим, що її розкриття надає значні переваги конкуренту або матиме в майбутньому значні негативні наслідки для особи, яка передала...


Статья 33. Надання інформації заінтересованим сторонам 

1. Заінтересовані сторони можуть вимагати надання інформації щодо фактів і висновків, на підставі яких застосовуються попередні антидемпінгові заходи. Після застосування попередніх...


Статья 34. Нотифікація компетентних органів заінтересованої країни 

1. Міністерство закордонних справ України нотифікує компетентні органи заінтересованої країни про всі рішення Комісії щодо розслідувань, які проводяться відповідно до цього...


Статья 35. Виправлення помилок виконавців 

1. Помилки виконавців, допущені в математичних діях, при друкуванні, у процесі копіювання, розмножування або подібних дій, та інші ненавмисні технічні помилки, які Міністерство вважає...


Статья 36. Фактори національного інтересу 

1. Висновок з питання, чи потребують національні інтереси застосування антидемпінгових заходів, повинен грунтуватися на оцінці всіх інтересів, включаючи інтереси національного товаровиробника...


Статья 36-1. Застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну з країн, що розвиваються та є членами СОТ 

При розгляді скарг про застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту товару з країн - членів СОТ, які розвиваються, приділяється особлива увага стану таких країн. При цьому перед...


Статья 37. Акти Комісії, Міністерства та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику 

Комісія, Міністерство та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику у зв'язку із проведенням розслідувань відповідно до цього...


Статья 38. Порядок введення Закону в дію 

1. Цей Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування, крім частин першої - шостої, пункту 6 частини сьомої та частин восьмої - одинадцятої статті 5 цього Закону, які набирають...