Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту від 22.12.1998 № 331-XIV ЗУ Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту - Закони України 2014

Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпортуСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

1) антисубсидиційне розслідування - розслідування відповідно до цього Закону факту надання нелегітимної...


Статья 2. Сфера застосування Закону 

1. Цей Закон застосовується щодо субсидованого імпорту товару (товарів), що ввозиться в Україну з території країни походження або з території країни-посередника. У разі, коли товар...


Статья 3. Мова провадження в антисубсидиційних розслідуваннях 

1. Провадження в антисубсидиційних розслідуваннях відповідно до цього Закону здійснюється державною мовою України. 

2. Відомості, письмові докази та інша інформація, подані...


Статья 4. Повноваження Комісії щодо захисту національного товаровиробника від субсидованого імпорту 

1. Проведення антисубсидиційного розслідування в Україні здійснюється відповідно до цього Закону Міністерством, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує...


Статья 5. Строки 

1. Строки, у межах яких вчиняються всі дії відповідно до цього Закону, встановлюються цим Законом або визначаються Комісією чи Міністерством. Право на вчинення дій втрачається після закінчення...


Статья 6. Визначення субсидії 

1. Для цілей цього Закону вважається, що факт надання субсидії має місце у разі, якщо: 

1) є фінансовий внесок державних органів або надається в будь-якій формі підтримка...


Статья 7. Принципи застосування компенсаційних заходів 

Якщо в процесі антисубсидиційного розслідування встановлюється, що субсидія є специфічною, тобто такою, що має істотні ознаки, які відрізняють легітимну субсидію від нелегітимної субсидії, до...


Статья 8. Нелегітимні субсидії 

1. Зазначені у цій частині принципи застосовуються з метою встановлення, чи є субсидія специфічною для підприємства, галузі промисловості або групи підприємств чи групи галузей промисловості...


Статья 9. Легітимні субсидії 

1. При визначенні легітимності субсидії враховуються такі особливості: 

1) дозволені рівні легітимної субсидії, зазначені в частині третій цієї статті, встановлюються щодо...


Статья 10. Загальні принципи розрахунку суми нелегітимної субсидії 

1. Сума нелегітимної субсидії розраховується стосовно пільги, що надається реципієнту. Ця пільга визначається та розраховується у період розслідування стосовно субсидування. 

За...


Статья 11. Розрахунок пільги, що надається реципієнту 

Розрахунок пільги, що надається реципієнту, здійснюється за такими правилами: 

1) участь державного органу в акціонерному капіталі підприємства не вважається наданням пільги лише...


Статья 12. Загальні положення стосовно розрахунків 

1. Сума нелегітимної субсидії розраховується на одиницю субсидованого товару, що експортується в Україну. Після розрахунку цієї суми зазначені нижче кошти можуть вираховуватися із загальної...


Статья 13. Порядок розрахунку та визначення шкоди 

1. У процесі розслідування встановлюються наявність і величина шкоди, що заподіюється національному товаровиробнику в одній з таких форм, якщо інше не визначено цим Законом: 

1)...


Статья 14. Особливості визначення національного товаровиробника 

1. Відповідно до цього Закону національний товаровиробник визначається як сукупність виробників подібного товару або тих із них, сукупне виробництво яких становить основну частину всього...


Статья 15. Порушення антисубсидиційної процедури 

1. Розслідування з метою встановлення наявності, величини та впливу субсидії, про яку стверджується, що вона має місце, розпочинається Міністерством з порушення антисубсидиційної процедури за...


Статья 16. Антисубсидиційне розслідування 

1. Відповідно до рішення Комісії Міністерство розпочинає антисубсидиційне розслідування і проводить його разом з іншими органами виконавчої влади в Україні. 

2. Антисубсидиційне...


Статья 17. Попередні компенсаційні заходи 

1. Попередні компенсаційні заходи можуть застосовуватися за наявності сукупності таких умов: 

1) порушено антисубсидиційну процедуру в порядку, встановленому статтею 15 цього...


Статья 18. Зобов'язання заінтересованих сторін 

1. Антисубсидиційне розслідування може зупинятися без застосування попереднього або остаточного компенсаційного мита у разі прийняття добровільного та достатнього зобов'язання, відповідно до...


Статья 19. Порядок припинення антисубсидиційної процедури без застосування компенсаційних заходів. Застосування остаточних компенсаційних заходів 

1. Якщо скарга відкликається, антисубсидиційна процедура припиняється без застосування компенсаційних заходів, крім випадків, коли припинення антисубсидиційної процедури суперечить...


Статья 20. Особливості застосування компенсаційних заходів 

1. Попередні компенсаційні заходи та остаточні компенсаційні заходи застосовуються щодо імпорту товарів, які ввозяться на митну територію України, від дати набрання чинності відповідним...


Статья 21. Строк дії компенсаційних заходів і загальні положення щодо їх перегляду або повернення сплачених сум компенсаційного мита 

1. Компенсаційні заходи застосовуються згідно з відповідним рішенням Комісії тільки протягом строку та у розмірі, необхідних для усунення дії нелегітимної субсидії, що заподіює...


Статья 22. Перегляд компенсаційних заходів у зв'язку із закінченням строку їх застосування 

1. Протягом першого півріччя останнього року строку застосування компенсаційних заходів Міністерство публікує у газеті повідомлення про дату закінчення строку застосування цих...


Статья 23. Проміжний перегляд компенсаційних заходів 

1. Комісія може переглядати необхідність продовження застосування компенсаційних заходів на підставі обгрунтованої вимоги органу виконавчої влади в Україні, експортера, імпортера або...


Статья 24. Прискорений перегляд компенсаційних заходів 

1. Експортер, який імпортує в Україну товари, що обкладаються остаточним компенсаційним митом, але який не був визначений окремим суб'єктом первісного антисубсидиційного розслідування з інших...


Статья 25. Повернення сплачених сум компенсаційного мита 

1. Імпортер може вимагати повернення сплачених сум компенсаційного мита, якщо ним доведено та Комісією прийнято відповідне рішення про те, що розмір нелегітимної субсидії, на підставі якої...


Статья 26. Ухилення від сплати компенсаційного мита 

1. Компенсаційне мито, яке справляється відповідно до цього Закону, може поширюватися на імпорт подібних товарів з третіх країн або частини цих товарів, якщо має місце ухилення від сплати...


Статья 27. Загальні положення щодо справляння компенсаційного мита 

1. Попереднє або остаточне компенсаційне мито справляється за ставкою і на умовах, установлених у відповідному рішенні Комісії про застосування компенсаційних заходів. Зазначене мито...


Статья 28. Проведення перевірки інформації за межами України 

1. При необхідності Міністерство може здійснювати перевірку інформації за межами України з метою: 

1) ознайомлення з даними бухгалтерської документації імпортерів, експортерів,...


Статья 29. Вибіркові методи антисубсидиційного розслідування 

1. У разі, коли кількість заявників, експортерів або імпортерів (далі - сторони), видів товарів або відповідних операцій є значною, Міністерство у процесі антисубсидиційного розслідування може...


Статья 30. Ухилення від співпраці з Міністерством 

1. У разі, якщо заінтересована сторона відмовляє у доступі до необхідної інформації або не подає її у строки, встановлені цим Законом, або перешкоджає антисубсидиційному розслідуванню,...


Статья 31. Конфіденційний режим 

1. Інформація, яка має конфіденційний характер (у зв'язку з тим, що її розкриття створює значні переваги конкуренту або матиме в майбутньому значні негативні наслідки для особи, яка передала...


Статья 32. Надання інформації заінтересованим сторонам 

1. Заінтересовані сторони можуть вимагати надання інформації щодо фактів і висновків, на підставі яких застосовуються попередні компенсаційні заходи. Після застосування попередніх...


Статья 33. Нотифікація компетентних органів заінтересованої країни 

1. Міністерство закордонних справ України нотифікує компетентні органи заінтересованої країни про всі рішення Комісії щодо розслідувань, які проводяться відповідно до цього...


Статья 34. Виправлення помилок виконавців 

1. Помилки виконавців, допущені в математичних діях, при друкуванні, в процесі копіювання, розмножування або подібних дій, та інші ненавмисні технічні помилки, які Міністерство вважає...


Статья 35. Фактори національного інтересу 

1. Висновок з питання, чи потребують національні інтереси застосування компенсаційних заходів, повинен грунтуватися на оцінці всіх інтересів, включаючи інтереси національного товаровиробника...


Статья 36. Особливості застосування компенсаційних заходів щодо імпорту з країн, що розвиваються 

1. До субсидованого імпорту з країн - членів СОТ, що розвиваються, не застосовуються компенсаційні заходи за умови, якщо: 

1) цей імпорт користується пільгами від нелегітимної...


Статья 37. Акти Комісії, Міністерства та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику 

Комісія, Міністерство та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику у зв'язку з проведенням розслідувань відповідно до цього...


Статья 38. Порядок введення Закону в дію 

1. Цей Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування. 

2. Пункт 2 частини четвертої статті 2, частина шоста статті 15, абзац третій частини десятої статті 15,...