Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про захист прав покупців сільськогосподарських машин від 05.06.2003 № 900-IV ЗУ Про захист прав покупців сільськогосподарських машин - Закони України 2014

Про захист прав покупців сільськогосподарських машинСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: 

безпека сільськогосподарської машини, роботи, послуги з технічного сервісу - відсутність будь-якого ризику для життя,...


Статья 2. Законодавство України про захист прав покупців сільськогосподарських машин 

Законодавство України про захист прав покупців сільськогосподарських машин складається з цього Закону та інших актів законодавства, що видаються відповідно до нього. 


Статья 3. Міжнародні договори 

Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що є в законодавстві України про захист прав покупців...


Статья 4. Права покупців сільськогосподарських машин 

Покупці сільськогосподарських машин, які перебувають на території України, під час придбання, замовлення або використання машин, робіт, послуг з технічного сервісу для виробництва...


Статья 5. Державний захист прав покупців сільськогосподарських машин 

1. Держава забезпечує захист зазначених у статті 4 цього Закону прав покупців сільськогосподарських машин і можливість придбання або одержання іншими законними способами машин, робіт, послуг з...


Статья 6. Право покупців сільськогосподарських машин на вибір продавця машин, виконавця робіт, послуг з технічного сервісу 

1. Покупцям сільськогосподарських машин надається право вільного вибору продавця машини і способів її доставки та виконавця робіт, послуг з технічного сервісу. 

2. Продаж машин,...


Статья 7. Право покупця сільськогосподарських машин на інформацію 

1. Покупці машин мають право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про машини, роботи, послуги, яка забезпечує можливість їх компетентного...


Статья 8. Право покупців сільськогосподарських машин на безпечність машин, робіт, послуг з технічного сервісу 

Вимоги до машин, робіт, послуг щодо їх безпеки для життя, здоров'я і майна покупців, а також навколишнього природного середовища встановлюються законами та іншими нормативно-правовими...


Статья 9. Право покупців сільськогосподарських машин на належну якість машин, робіт, послуг з технічного сервісу 

1. Покупці машин, замовники робіт, послуг з технічного сервісу мають право вимагати від виробника, продавця, виконавця, щоб придбані ними машини, виконані роботи, надані послуги відповідали...


Статья 10. Право покупців сільськогосподарських машин на відшкодування шкоди, заподіяної машинами, роботами, послугами неналежної якості 

1. Шкода, заподіяна життю, здоров'ю або майну покупця машинами, роботами, послугами, що містять конструктивні, виробничі або інші недоліки, підлягає відшкодуванню в повному обсязі, якщо інше...


Статья 11. Права покупців сільськогосподарської машини у разі порушення виконавцем умов договору про виконання робіт, надання послуг з технічного сервісу 

1. Покупці мають право відмовитися від договору про виконання робіт, надання послуг з технічного сервісу і вимагати відшкодування збитків, якщо виконавець своєчасно не приступає до виконання...


Статья 12. Обов'язки виробників, продавців, виконавців щодо вибору покупців 

Виробники, продавці, виконавці робіт не мають права перешкоджати покупцям вільно вибирати продавця й способи доставки машин, а також виконавців робіт, послуг з технічного сервісу. 

...


Статья 13. Обов'язки виробників, продавців, виконавців надавати достовірну інформацію 

1. Виробники, продавці, виконавці зобов'язані своєчасно надавати покупцям машин необхідну й достовірну інформацію про машини, роботи, послуги, в обсязі згідно із статтею 7 цього...


Статья 14. Обов'язки виробників, продавців, виконавців щодо безпечності машин, робіт, послуг 

1. Виробники, продавці, виконавці несуть відповідальність за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю або майну покупця, відповідно до закону. 

2. Виробники, продавці, виконавці...


Статья 15. Обов'язки виробників, продавців, виконавців щодо якості машин, робіт, послуг 

1. Виробники, продавці, виконавці зобов'язані передавати покупцям машини, результати робіт, послуг, які за якістю відповідають вимогам нормативно-правових актів, умовам договорів, а також...


Статья 16. Гарантійні зобов'язання виробників, продавців, виконавців 

1. Виробники, продавці, виконавці забезпечують можливість використання машин, результатів виконаних робіт, послуг за призначенням протягом строків їх амортизації, передбачених...


Статья 17. Обов'язки виробників машин з організації технічного сервісу 

1. Виробники машин зобов'язані забезпечити організацію робіт з технічного сервісу, а також випуск і поставку в необхідних обсягах і асортименті запасних частин, обмінних вузлів і агрегатів...


Статья 18. Якість і комплектність машин 

Виробник, продавець може реалізовувати машини, які за якістю відповідають умовам договору, вимогам стандартів, технічних умов та інших документів, що встановлюють ці вимоги, мають сертифікат...


Статья 19. Якість виконання робіт, послуг з технічного сервісу 

Виконавець робіт, послуг з технічного сервісу зобов'язаний передати результати виконаної роботи, послуги у встановлені строки з якістю, що відповідає умовам договору, вимогам стандартів,...


Статья 20. Громадські організації (об'єднання) покупців сільськогосподарських машин 

З метою захисту своїх законних прав та інтересів покупці сільськогосподарських машин (юридичні й фізичні особи) мають право створювати на добровільній основі громадські організації...


Статья 21. Права громадських організацій (об'єднань) покупців сільськогосподарських машин 

1. Для досягнення цілей, передбачених статутом, громадські організації (об'єднання) покупців сільськогосподарських машин мають право: 

організовувати юридичну і консультативну...