Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про захист рослин від 14.10.1998 № 180-XIV ЗУ Про захист рослин - Закони України 2014

Про захист рослинСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 

захист рослин - комплекс заходів, спрямованих на зменшення втрат урожаю та запобігання погіршенню стану рослин...


Статья 2. Законодавство України про захист рослин 

Відносини у сфері захисту рослин регулюються цим Законом, законами України "Про пестициди і агрохімікати" ( 86/95-ВР ), "Про карантин рослин" ( 3348-12 ), іншими нормативно-правовими...


Статья 3. Основні принципи державної політики у сфері захисту рослин 

Основними принципами державної політики у сфері захисту рослин є: 

формування єдиної державної політики у сфері захисту рослин; 

здійснення державного контролю за...


Статья 4. Основні вимоги щодо захисту рослин 

Основними вимогами щодо захисту рослин є: 

додержання технології вирощування рослин сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних і лісових насаджень, дерев,...


Статья 5. Фітосанітарна діагностика, нагляд та прогноз розвитку і поширення шкідливих організмів 

Фітосанітарна діагностика та нагляд за розвитком, поширенням і шкодочинністю шкідливих організмів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері...


Статья 6. Основні завдання державного контролю у сфері захисту рослин 

Основними завданнями державного контролю у сфері захисту рослин є: 

організація обстеження сільськогосподарських та інших угідь, посівів, насаджень, рослинності закритого грунту,...


Статья 7. Органи, що здійснюють державну політику у сфері захисту рослин 

Державна політика у сфері захисту рослин здійснюється Кабінетом Міністрів України, Урядом Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування,...


Статья 8. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері захисту рослин 

До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері захисту рослин належить: 

здійснення державної політики;  

{ Абзац третій статті 8 виключено на підставі Закону N...


Статья 9. Повноваження місцевих органів виконавчої влади у сфері захисту рослин 

До повноважень місцевих органів виконавчої влади у сфері захисту рослин належить: 

здійснення контролю за проведенням підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності...


Статья 10. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері захисту рослин 

Органи місцевого самоврядування здійснюють повноваження у сфері захисту рослин відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ). 


Статья 11. Посадові особи, які забезпечують здійснення повноважень у сфері захисту рослин 

Здійснення повноважень у сфері захисту рослин покладається на Головного державного фітосанітарного інспектора України, головних державних фітосанітарних інспекторів в Автономній Республіці...


Статья 12. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері захисту рослин, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин 

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері захисту рослин, належить: 

здійснення нормативно-правового забезпечення у...


Статья 14. Порядок запровадження особливого режиму захисту рослин 

Особливий режим захисту рослин вводиться на території населеного пункту, району, області, декількох областей у разі масового розвитку і поширення особливо небезпечних шкідливих організмів і...


Статья 15. Заходи, що здійснюються на території з особливим режимом захисту рослин 

На території з особливим режимом захисту рослин здійснюються такі заходи: 

знешкодження особливо небезпечних шкідливих організмів; 

залучення та використання...


Статья 16. Права Головного державного фітосанітарного інспектора України, головних державних фітосанітарних інспекторів та державних фітосанітарних інспекторів

{ Назва статті 16 в редакції Закону N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 

Головний державний фітосанітарний інспектор України, головні державні фітосанітарні інспектори та...


Статья 17. Обов’язки Головного державного фітосанітарного інспектора України, головних державних фітосанітарних інспекторів та державних фітосанітарних інспекторів

{ Назва статті 17 в редакції Закону N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 

Головний державний фітосанітарний інспектор України, головні державні фітосанітарні інспектори та...


Статья 18. Права та обов'язки підприємств, установ, організацій та громадян у сфері захисту рослин 

Підприємства, установи, організації усіх форм власності та громадяни у сфері захисту рослин мають право: 

отримувати в установленому порядку повну та достовірну інформацію про...


Статья 19. Гарантії діяльності посадових осіб, які здійснюють державний контроль у сфері захисту рослин 

Головний державний фітосанітарний інспектор України, головні державні фітосанітарні інспектори, державні фітосанітарні інспектори у своїй діяльності незалежні і керуються Конституцією України...


Статья 20. Соціальний і правовий захист спеціалістів із захисту рослин 

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації усіх форм власності забезпечують спеціалістам із захисту рослин належні виробничі та...


Статья 21. Відповідальність за порушення законодавства про захист рослин 

Порушення законодавства про захист рослин тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом. 

Відповідальність за...


Статья 22. Відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення законодавства про захист рослин 

Підприємства, установи, організації усіх форм власності та громадяни, які своїми діями або бездіяльністю сприяли поширенню шкідливих організмів, відшкодовують завдані збитки відповідно до...


Статья 23. Розгляд спорів з питань захисту рослин 

Спори, що виникають у сфері захисту рослин, вирішуються судом у встановленому законодавством порядку. 

Розділ IV НАУКОВЕ, ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ...


Статья 24. Професійна діяльність у сфері захисту рослин 

Професійною діяльністю у сфері захисту рослин можуть займатися громадяни, які мають вищу освіту відповідного рівня і професійного спрямування. 

На підприємствах, в установах та...


Статья 25. Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації, перепідготовка та атестація спеціалістів із захисту рослин 

Підготовка спеціалістів із захисту рослин здійснюється на факультетах захисту рослин у вищих сільськогосподарських навчальних закладах. 

Післядипломне навчання спеціалістів із...


Статья 26. Наукове забезпечення захисту рослин 

Наукове забезпечення захисту рослин здійснюється Національною академією наук України, Національною академією аграрних наук України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну...


Статья 27. Фінансування заходів щодо захисту рослин 

Фінансування заходів щодо захисту рослин здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, коштів підприємств, установ, організацій усіх форм власності, громадян та інших не...


Статья 28. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин 

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин, здійснюється за рахунок коштів загального та...


Статья 29. Міжнародне співробітництво у сфері захисту рослин 

Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері захисту рослин на основі багатосторонніх та двосторонніх угод. 

Участь України у міжнародному співробітництві у сфері...