Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про захист від недобросовісної конкуренції від 07.06.1996 № 236/96-ВР ЗУ Про захист від недобросовісної конкуренції - Закони України 2014

Про захист від недобросовісної конкуренціїСтатья 1. Недобросовісна конкуренція 

Недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності. { Частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із...


Статья 2. Застосування Закону 

Закон застосовується до відносин, у яких беруть участь суб'єкти господарювання у зв'язку з недобросовісною конкуренцією, у тому числі у разі вчинення ними дій за межами України, якщо ці дії...


Статья 3. Законодавство України про захист від недобросовісної конкуренції 

Відносини, пов'язані з захистом від недобросовісної конкуренції, регулюються цим Законом, Законом України "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ), Законом України "Про Антимонопольний...


Статья 4. Неправомірне використання позначень

{ Назва статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 689-VI ( 689-17 ) від 18.12.2008 } 

Неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної...


Статья 5. Неправомірне використання товару іншого виробника 

Неправомірним використанням товару іншого виробника є введення у господарський обіг під своїм позначенням товару іншого виробника шляхом змін чи зняття позначень виробника без дозволу...


Статья 6. Копіювання зовнішнього вигляду виробу 

Копіюванням зовнішнього вигляду виробу є відтворення зовнішнього вигляду виробу іншого суб'єкта господарювання і введення його у господарський обіг без однозначного зазначення виробника копії,...


Статья 7. Порівняльна реклама 

Порівняльною є реклама, що містить порівняння з товарами, роботами, послугами чи діяльністю іншого суб'єкта господарювання.

Не визнається неправомірним порівняння в рекламі, якщо...


Статья 8. Дискредитація суб'єкта господарювання 

Дискредитацією суб'єкта господарювання є поширення у будь-якій формі неправдивих, неточних або неповних відомостей, пов'язаних з особою чи діяльністю суб'єкта господарювання, у тому числі щодо...


Статья 10. Схилення до бойкоту суб'єкта господарювання 

Схиленням до бойкоту суб'єкта господарювання є спонукання його конкурентом іншої особи, безпосередньо або через іншу особу, до відмови від установлення договірних зв'язків із цим суб'єктом...


Статья 11. Схилення постачальника до дискримінації покупця (замовника) 

Схиленням постачальника до дискримінації покупця (замовника) є спонукання постачальника конкурентом покупця (замовника), безпосередньо або через іншу особу, до застосування постачальником до...


Статья 13. Підкуп працівника, посадової особи постачальника { Назва статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 689-VI ( 689-17 ) від 18.12.2008 } 

Підкуп працівника, посадової особи постачальника - це надання або пропонування йому конкурентом покупця (замовника), безпосередньо або через іншу особу, матеріальних чи інших вигод за неналежне...


Статья 14. Підкуп працівника, посадової особи покупця (замовника)

{ Назва статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 689-VI ( 689-17 ) від 18.12.2008 } 

Підкуп працівника, посадової особи покупця (замовника) - це надання або пропонування йому...


Статья 15. Досягнення неправомірних переваг у конкуренції 

Досягненням неправомірних переваг у конкуренції є отримання таких відносно іншого суб'єкта господарювання шляхом порушення чинного законодавства, яке підтверджено рішенням органу державної...


Статья 15-1. Поширення інформації, що вводить в оману 

Поширенням інформації, що вводить в оману, є повідомлення суб'єктом господарювання, безпосередньо або через іншу особу, одній, кільком особам або невизначеному колу осіб, у тому числі в...


Статья 16. Неправомірне збирання комерційної таємниці 

Неправомірним збиранням комерційної таємниці вважається добування протиправним способом відомостей, що відповідно до законодавства України становлять комерційну таємницю, якщо це завдало чи...


Статья 17. Розголошення комерційної таємниці 

Розголошенням комерційної таємниці є ознайомлення іншої особи без дозволу особи, уповноваженої на те, з відомостями, що відповідно до законодавства України становлять комерційну таємницю,...


Статья 18. Схилення до розголошення комерційної таємниці 

Схиленням до розголошення комерційної таємниці є спонукання особи, якій були довірені у встановленому порядку або стали відомі у зв'язку з виконанням відповідних обов'язків відомості, що...


Статья 19. Неправомірне використання комерційної таємниці 

Неправомірним використанням комерційної таємниці є впровадження у виробництво або врахування під час планування чи здійснення господарської діяльності без дозволу уповноваженої на те особи...


Статья 20. Види відповідальності 

Вчинення дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція, тягне за собою відповідальність, передбачену цим Законом.

{ Стаття 20 в редакції Закону N 689-VI ( 689-17 ) від...


Статья 21. Накладення штрафу за недобросовісну конкуренцію 

Вчинення суб'єктами господарювання дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція, тягне за собою накладення штрафу у розмірі до п'яти відсотків доходу (виручки) від реалізації...


Статья 24. Відшкодування шкоди 

Особи, яким завдано шкоду внаслідок вчинення дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція, можуть звернутися до суду із позовом про її відшкодування.

{ Стаття 24 в редакції...


Статья 25. Вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням та копій виробів іншого суб'єкта господарювання 

У разі визнання вчинення порушень, передбачених статтями 4 і 6 цього Закону, органи Антимонопольного комітету України або особи, права яких порушені, мають право звернутися до суду із позовом...


Статья 26. Спростування неправдивих, неточних або неповних відомостей 

У разі встановлення факту дискредитації суб'єкта господарювання органи Антимонопольного комітету України мають право прийняти рішення про офіційне спростування за рахунок порушника поширених...


Статья 27. Процесуальні засади діяльності органів Антимонопольного комітету України щодо захисту від недобросовісної конкуренції 

Процесуальні засади діяльності органів Антимонопольного комітету України щодо захисту від недобросовісної конкуренції, зокрема розгляд справ про недобросовісну конкуренцію, порядок виконання...


Статья 28. Строк звернення із заявою про захист прав 

Особи, права яких порушені діями, визначеними цим Законом як недобросовісна конкуренція, можуть протягом шести місяців з дня, коли вони дізнались або повинні були дізнатися про порушення своїх...


Статья 28-1. Строк давності притягнення до відповідальності за недобросовісну конкуренцію 

Суб'єкт господарювання не може бути притягнутий до відповідальності за вчинення дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція, якщо закінчився строк давності притягнення до...


Статья 29. Попереднє рішення у справі 

У процесі розгляду справи органи Антимонопольного комітету України можуть прийняти попереднє рішення за умов та у порядку, передбачених статтею 47 Закону України "Про захист економічної...


Статья 30. Рішення органів Антимонопольного комітету України { Назва статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом N 689-VI ( 689-17 ) від 18.12.2008 } 

Органи Антимонопольного комітету України у справах про недобросовісну конкуренцію приймають обов'язкові для виконання рішення про: { Абзац перший частини першої статті 30 із змінами, внесеними...


Статья 33. Правила професійної етики 

Суб'єкти господарювання при сприянні Торгово-промислової палати України та інших заінтересованих організацій можуть розробляти правила професійної етики у конкуренції для відповідних сфер...