??????????? 18. Закона України Про захист від недобросовісної конкуренції
Схилення до розголошення комерційної таємниці Схиленням до розголошення комерційної таємниці є спонукання особи, якій були довірені у встановленому порядку або стали відомі у зв'язку з виконанням відповідних обов'язків відомості, що відповідно до законодавства України становлять комерційну таємницю, до розкриття цих відомостей, якщо це завдало чи могло завдати шкоди суб'єкту господарювання.

{ Стаття 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 689-VI ( 689-17 ) від 18.12.2008 }

Другие статьи закона