Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про закордонних українців від 04.03.2004 № 1582-IV ЗУ Про закордонних українців - Закони України 2014

Про закордонних українцівСтатья 1. Визначення термінів 

Закордонний українець - це особа, яка є громадянином іншої держави або особою без громадянства, а також має українське етнічне походження або є походженням з України; 

українське...


Статья 1-1. Законодавство про закордонних українців 

Відносини у сфері співпраці із закордонними українцями регулюються Конституцією України, цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, а також міжнародними договорами, згода на...


Статья 1-2. Основні засади співпраці із закордонними українцями 

Основними засадами співпраці із закордонними українцями є: 

1) визнання невід’ємності та належності кожній особі від народження основних прав і свобод людини і...


Статья 2. Національна комісія з питань закордонних українців 

Національна комісія з питань закордонних українців (далі - Національна комісія) створюється при Кабінеті Міністрів України ( 1024-2004-п ). 

До складу Національної комісії входять...


Статья 3. Умови надання статусу закордонного українця 

Умовами надання особі статусу закордонного українця є: 

1) українська самоідентифікація; 

2) українське етнічне походження або походження з України; 

3)...


Статья 4. Порядок надання статусу закордонного українця 

Особа, яка бажає набути статусу закордонного українця, подає письмову заяву про надання статусу закордонного українця: на території України - до Міністерства закордонних справ України, а за...


Статья 5. Посвідчення закордонного українця 

Посвідчення закордонного українця є документом, що засвідчує цей статус, але не замінює паспорт. 

До посвідчення закордонного українця вносяться разом з фотокарткою такі...


Статья 6. Відмова у наданні статусу закордонного українця 

Підставою для відмови у наданні статусу закордонного українця особі є: 

1) дії, вчинені особою, які суперечать інтересам національної безпеки України; 

2) подання...


Статья 7. Підстави припинення статусу закордонного українця 

Дія статусу закордонного українця припиняється: 

1) у разі подання особою відповідної заяви з дня її реєстрації у Національній комісії; 

2) у разі набуття закордонним...


Статья 8. Порядок в'їзду та перебування закордонного українця на території України 

В'їзд в Україну та виїзд з України закордонних українців здійснюються відповідно до Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" ( 3773-17 ). При цьому закордонні...


Статья 9. Права, свободи і обов'язки закордонних українців 

Закордонний українець, який перебуває в Україні на законних підставах, користується такими самими правами і свободами, а також несе такі самі обов’язки, як громадянин України, за винятками,...


Статья 10. Захист прав і законних інтересів закордонних українців 

Задоволення національно-культурних і мовних потреб закордонних українців та захист їхніх прав як національних меншин в інших державах є невід'ємною складовою частиною зовнішньополітичної...


Статья 10-1. Повноваження Кабінету Міністрів України щодо співпраці із закордонними українцями 

Кабінет Міністрів України під час здійснення своїх повноважень та для досягнення цілей внутрішньої та зовнішньої політики: 

1) затверджує державну цільову програму співпраці із...


Статья 10-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань співпраці із закордонними українцями 

До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань співпраці із закордонними українцями належать: 

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері співпраці із...


Статья 10-3. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки щодо співпраці із закордонними українцями 

До повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки належать: 

1) забезпечення реалізації державної політики щодо сприяння здобуттю закордонними українцями...


Статья 10-4. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері культури щодо співпраці із закордонними українцями 

До повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері культури належать: 

1) забезпечення реалізації державної політики щодо створення умов для задоволення...


Статья 10-5. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері телебачення і радіомовлення щодо співпраці із закордонними українцями 

До повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері телебачення і радіомовлення належать: 

1) забезпечення поширення радіомовлення та трансляції телевізійних програм з...


Статья 10-6. Повноваження інших центральних органів виконавчої влади щодо співпраці із закордонними українцями 

Інші центральні органи виконавчої влади в межах своїх повноважень забезпечують реалізацію цього Закону.

{ Закон доповнено статтею 10-6 згідно із Законом N 4381-VI ( 4381-17 ) від...


Статья 12. Сприяння благодійній діяльності закордонних українців 

Держава в особі її органів влади гарантує і забезпечує захист передбачених законодавством України прав та інтересів закордонних українців - учасників благодійництва та благодійної діяльності,...


Статья 13. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування. 

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону: 

...